Zjawisko bezdomności w Polsce i sposoby przeciwdziałania mu z punku widzenia pracowni


Zjawisko bezdomności, choć ukrywane w czasach PRL-u, istniało w Polsce zawsze. Szacuje się, że w chwili obecnej prawie pół miliona osób pozostaje w naszym kraju bez dachu nad głową. Połowa z tej liczby zamieszkuje duże aglomeracje. Żyją oni przede wszystkim w miastach takich jak Warszawa, Wrocław, Katowice, Gdynia, Szczecin i Poznań. 25% bezdomnych wywodzi się ze wsi.

Szacunki dotyczące liczby bezdomnych w Polsce podaje poniższa tabela:

L.p. Źródło informacji Liczba bezdomnych
1 2 2
* Raport NIK 18 000
* Raport województw 17 500
* „Informacja w sprawie działań pomocy społecznej w okresie zimy 1997 r.” - opracowana przez MPiPS

Od 40 000 do 80 000
* Opracowanie Rady Naczelnej Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej
58 700
* Badania Akademii Ekonomicznej
w Poznaniu
Od 35 000 do 40 000
* Dane opracowane na podstawie świa-dectw NFI odebranych przez osoby bez stałego zameldowania

30 000
* Dane Rządowego Centrum Informa-tycznego PESEL
173 500
* Dane MONAR-u 250 000
* Szacunki innych organizacji pomocowych 300 000
* Badania instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego
500 000


Pojęcie bezdomności jest trudne do jednoznacznego zdefiniowania dla szerszej populacji. Musi być odnoszone do reguł obyczajowych, które określają zasadnicze normy odnośnie warunków bytowych. Inaczej kreowane są one w środowisku np. Cyganów, inaczej w środowisku nacji prowadzących osiadły tryb życia.
Generalnie bezdomnością nazywamy zjawisko polegające na trwałym braku dachu nad głową. Ludzi nie posiadających własnego lokum nazywamy bezdomnymi.
Bezdomnym można zostać z wyboru bądź też z racji zbiegu różnorodnych okoliczności. Bezdomnym z wyboru zostaje człowiek, który bez przymusu podejmuje decyzję opuszczenia własnego domu i staje się włóczęgą. Nikt nie zmuszał go do takiego kroku. Jest to jego świadomy wybór takiego stylu życia.


Bezdomnym może uczynić nas splot różnych wydarzeń. Na przykład choroba. Ludzie doświadczający amnezji często opuszczają rodzinny dom i błąkają się bez celu. Zanik pamięci powoduje całkowitą utratę kontaktu z rodziną i znajomymi. Do stanu bezdomności doprowadzić może także konieczność opuszczenia własnego kraju – uchodźstwo. Emigracja „w ciemno” często kończy się tym, że


.doc   137.doc (Rozmiar: 161.5 KB / Pobrań: 74)
Odpowiedz


[-]
Szybka odpowiedź
Weryfikacja przeciw botom
Zaznacz pole wyboru znajdujące się poniżej. Ten proces pozwala chronić forum przed botami spamującymi.

Podobne wątki
Wątek: Autor Wyświetleń: Ostatni post
  Alkoholizm jako groźne zjawisko z kręgu patologii społecznej brunet 725 01-09-2011, 08:39
Ostatni post: brunet
  PRZEJAWY I FORMY AGRESJI W SZKOLE ORAZ SPOSOBY ICH PRZEZWYCIĘŻANIA. brunet 784 11-02-2010, 16:33
Ostatni post: brunet