Zinterpretuj wypowiedzi Chóru w „Antygonie” – czy dotyczą one tylko świata bohaterów


Sztuka dramatyczna starożytnej Grecji wywodzi się z misteriów dionizyjskich i wykonywanych w ich trakcie chóralnych śpiewów, stąd też partie chóralne były nieodzowną częścią tragedii. Stanowiły one komentarz do wydarzeń, pozwalający widzowi rozpatrywać je z różnych punktów widzenia.
W Antygonie Sofoklesa Chór złożony jest z poważanych i mądrych mężów tebańskich. W czasie parodosu – pierwszej pieśni chóru – relacjonują oni wydarzenia poprzedzające zakaz Kreona i opisują tragiczną, bratobójczą wojnę o panowanie w Tebach. Chór wspomina boga wojny – Aresa i ojca bogów – Zeusa, jako mściciela niweczącego zamysły butnych najeźdźców. Wezwana zostaje także bogini zwycięstwa, Nike i bóg zabaw i radości, Dionizos. Mają oni poprowadzić Tebańczyków w radosnym korowodzie i przewodniczyć w uroczystym świętowaniu zwycięstwa. W parodosie chór, poprzez ustosunkowanie się do najeźdźców i uznanie tragicznego zakończenia wojny tebańskiej za odpowiedni moment do świętowania, deklaruje swe poparcie dla Kreona, jego rządów i decyzji. Chór przyznaje mu absolutną władzę i całkowicie zgadza się z kontrowersyjnym w istocie zakazem Kreona, mówiąc:
„Tak więc, Kreonie, raczysz rozporządzać
Ty co do wrogów i przyjaciół grodu.
A wszelka władza zaprawdę ci służy
I nad zmarłymi, i nami, co żyjem...”
Postawa ta ulega zachwianiu już w chwilę później, gdy Kreon dowiaduje się o złamaniu zakazu i pogrzebaniu zwłok Polinejkesa. Przodownik Chóru sugeruje, że odbyło się to przy ingerencji boskiej. Ta uwaga wskazuje na wątpliwość chóru co do słuszności tej konkretnej decyzji Kreona, choć nie jest wcale świadectwem zwątpienia w słuszność postępowania Kreona jako władcy.
Następujący potem stasimon I. jest hymnem pochwalnym na cześć ludzkiego rozumu i jego dokonań. Zawiera także ostrzeżenie przed zwróceniem tej potęgi przeciw prawu, nie precyzując jednocześnie, jakie prawo ma na myśli – czy prawo ludzkie, reprezentowane przez Kreona, czy prawo boskie, którego obrończynią jest Antygona. Zaznacza się tu pewna niejednoznaczność stanowiska Chóru i możliwość dwojakiej jego interpretacji. Ta pieśń Chóru jest w ogóle pieśnią uniwersalną, mówi się w niej o kwestii posłuszeństwa wobec władzy ludzkiej i boskiej, dotyczącej nie tylko bohaterów tragedii, ale także wszystkich ludzi, bez względu na epokę, w której żyją.
W epejsodionie II. stosunek Chóru do Antygony ulega stopniowo zmianie. Koryfeusz chóru traktuje ją nie tylko jako przestępczynię, która sprzeciwiła się woli Kreona, ale również jako nieszczęśliwego członka rodu, nad którym ciąży przekleństwo bogów.
Myśl ta została rozwinięta w stasimonie II. Chór wspomina nieszczęścia, jakie spotkały ród Labdakidów, i uznaje za ich źródło ciążące nad tym rodem przekleństwo. Zwraca uwagę na bezsilność człowieka wobec jego przeznaczenia. Przedstawia koncepcję losu ludzkiego, niezależnego od poczynań człowieka, jego wysiłków, aby żyć inaczej, lepiej, godniej. Jest to jeszcze jedna pieśń o ogólnoludzkim, ponadczasowym charakterze.
Równolegle z rozwijaniem myśli dotyczących ogólnie pojmowanego bytu ludzkiego, następuje ewolucja postawy Chóru wobec wydarzeń na scenie. W trakcie dyskusji Kreona z synem chór zdaje się przyznawać słuszność obu stronom, mówiąc:
„O panie, słuchaj, jeśli w porę mówi,
A ty znów ojca; obaj mądrze prawią”.
Uznaje racje Kreona, stawiając na pierwszym miejscu dobro państwa, ale jednocześnie rozumie stanowisko Hajmona, przez którego przemawia miłość do Antygony.
Potęgę miłości i wszechwładzę bogini Afrodyty opiewa Chór w następującym p


.doc   Zinterpretuj wypowiedzi chóru w Antygonie.doc (Rozmiar: 33.5 KB / Pobrań: 22)
Odpowiedz

[-]
Szybka odpowiedź

Disable AutoMedia embedding for this link.   MP3 Playlist

Weryfikacja przeciw botom
Zaznacz pole wyboru znajdujące się poniżej. Ten proces pozwala chronić forum przed botami spamującymi.

Podobne wątki
Wątek: Autor Wyświetleń: Ostatni post
  Jak oceniam postępowanie głównych bohaterów tragedii Sofoklesa – Antygony i Kreona? brunet 2,218 12-12-2010, 17:55
Ostatni post:
  DYLEMATY MORALNE WYBRANYCH BOHATERÓW LITERACKICH brunet 1,264 11-03-2010, 16:32
Ostatni post: brunet
  Heroizm moralny bohaterów romantycznych i postaci z utworów Stefana Żeromskiego. XxX 883 10-29-2010, 09:03
Ostatni post: XxX
  Galeria literackich portretów polskiego inteligenta zestawionych z bohaterów wybranyc XxX 750 10-29-2010, 09:01
Ostatni post: XxX
  Czy bohaterowie utworów Zeromskiego budzą w tobie podziw czy ironię? XxX 676 10-29-2010, 08:53
Ostatni post: XxX