ZABURZENIA PSYCHOSOMATYCZNE


To choroby, w etiopatogenezie których, w ich Przebiegu istotna rola przypada czynnikom Psychicznym. Czynniki psychiczne to przede wszystkim czynniki emocjonalne.
...............................................................
KLASYFIKACJA
I zaburzenia uwarunkowane uszkodzeniem tkanki mózgowej
II zaburzenia psychopodobne, zaburzenia bez Wyraźnie określonej przyczyny somatycznej Lub bez uszkodzenia tkanki mózgowej
Podgrupa:zab. psychosomatyczne
Na którą składają się nast. Zaburzenia:
narządu skóry- ukł.. ruchowego – u. Odd., u. sercowo-naczyniowego
-u. Krwiotwórczego, u. limfatycznego, u. Pokarmowego, u. Moczowo-płciowego, u. Dokrewnego,
u. Nerwowego, n. zmysłów
III niedorozwoje
..................................................................
kryterium podziału wg etiopatogenezy
1. .nerwice narządowe – charakt. Się obecnością objawów fizycznych nie mających podłoża w żadnej chorobie organicznej
2. choroby somatyczne zasadniczo


.doc   095.doc (Rozmiar: 37.5 KB / Pobrań: 16)
Odpowiedz


[-]
Szybka odpowiedź
Weryfikacja przeciw botom
Zaznacz pole wyboru znajdujące się poniżej. Ten proces pozwala chronić forum przed botami spamującymi.