Rejestracja Wejdź przez fb
   
 

Wypalenie zawodowe na określonych stanowiskach pracy na podstawie firmy TRW

Poleć znajomym


brunet
Promotor

Online
Rozdział I. Teoretyczne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi.
1.1 Zarządzanie zasobami ludzkimi, a zarządzanie kadrami.
1.2. Fazy zarządzania zasobami ludzkimi
1.3. Definicja wypalenia zawodowego.
1.4. Wypalenie zawodowe jako patologia w organizacji.
1.5.Przyczyny i czynniki wpływające na powstanie syndromu wypalenia zawodowego.
1.6. Symptomy i proces wypalenia zawodowego. Podsumowanie.
Rozdział II. Czynniki wpływające na wypalenie zawodowe w organizacji
2.1.Wpływ stylu kierowania na wypalenie zawodowe.
2.2 System motywowania, a wypalenie zawodowe.
2.3 Znaczenie kultury organizacyjnej.
2.4.Czynniki demotywujące do pracy.
Rozdział III. Charakterystyka firmy TRW Automotive na podstawie materiałów ..
3.1 Powstanie firmy.
3.2.Struktura organizacyjna badanej organizacji.
3.3.Kultura i klimat organizacyjny TRW Automotive.
3.4.Zjawisko wypalenia zawodowego na określonych stanowiskach pracy w firmie TRW.
Podsumowanie
Rozdział IV. Wypalenie zawodowe na określonych stanowiskach pracy na podstawie firmy TRW na podstawie badań empirycznych.
4.1.Przedmiot, oraz cel badań.
4.2. Zastosowania metodologia.
4.3.Miejsce oraz przebieg badań.
4.4. Analiza wyników badań.
4.5. Wnioski i podsumowanie.Wstęp
O wypaleniu zawodowym można mówić wówczas, kiedy osoba zaangażowana w swoją pracę traci motywację do dalszego działania, doświadczając zarówno psychicznego, emocjonalnego, jak i fizycznego wyczerpania. Wypalenie przejawia się najczęściej w postaci obniżenia efektywności i jakości wykonywanej pracy, brakiem satysfakcji lub wycofaniem się z dotychczasowej aktywności. Nierzadko przechodzi w depresje. „Nie wiadomo , ilu Polaków syndrom wypalenia zawodowego dotyczy, ale ich odsetek z pewnością jest niemały . Nie może być inaczej, skoro jego objawy ma prawie połowa pracujących Amerykanów. Takie są szacunki oraganizacji The American Institute of Stress, która wyliczyła, iż z tego powodu gospodarka USA traci rocznie aż 300 mld dol., na co składa się m.in. spadek wydajności, absencja pracowników, rosnąca rotacja kadr.”
Problem wypalenia może dotyczyć każdego i na każdym stanowisku, jednak największe ryzyko jego wystąpienia związane jest z pełnieniem funkcji stresogennych
(np. kierowniczych) oraz zawodami wymagającymi intensywnych kontaktów z ludźmi. Dużą grupę stanowią: nauczyciele, trenerzy, pedagodzy, pielęgniarki, lekarze, handlowcy, psychologowie, konsultanci zajmujący się doradztwem personalnym. Dzieje się tak, ponieważ osobiste zaangażowanie w problemy drugiego człowieka powoduje silne napięcie nerwowe, a jeśli sytuacja napięcia przedłuża się (dzień po dniu), wówczas stres, z którym sobie nie radzimy powoduje wyczerpanie psychiczne, emocjonalne, fizyczne, czyli właśnie wypalenie.
Przyczynami wypalenia zawodowego mogą być także czynniki wewnętrzne, inaczej – predyspozycje osobowościowe. Zagrożeni są zwłaszcza pracownicy, którzy mają ambitne cele zawodowe, wysokie oczekiwania wobec pracy, skłonności do perfekcjonizmu, są emocjonalnie zaangażowani, utożsamiają się z wykonywanym zadaniem i organizacją, a także, rzecz jasna, pracoholicy.
Trzecia grupa czynników sprzyjających wypaleniu związana jest z otoczeniem zawodowym. Tworzą ją: brak możliwości podejmowania decyzji, nadmierna biurokracja, nieadekwatne wynagrodzenie i, przede wszystkim, brak wsparcia społecznego.
Praca składa się ze wstępu, czterech rozdziałów i zakończenia.
Pierwszy rozdział (Teoria zarządzania zasobami ludzkimi) jest ogólnym spojrzeniem na teorię zarządzania i zmiany jakie z czasem zachodziły w tej dziedzinie. Poruszono zagadnienia ogólne w sferze zarządzania potencjałem ludzkim, czyli jego pojęcie, istotę i cele oraz strategiczne znaczenie. W dalszej części rozdziału została mówiona i scharakteryzowana definicja wypalenia zawodowego, który jest stanem wyczerpania emocjonalnego jednostki, przejawiający się zmniejszonym zainteresowaniem pracą, obniżoną aktywnością oraz brakiem satysfakcji z wykonywanych czynności służbowych. Wypaleniu zawodowemu towarzyszy zazwyczaj obniżone poczucie dokonań osobistych, objawiające się przekonaniem o braku kompetencji zawodowych, niedostatecznej wiedzy. Osoba, która do tej pory świetnie radziła sobie z obowiązkami zawodowymi zaczyna nagle krytykować swoje umiejętności, poddaje w wątpliwość zasadność dalszej pracy, traci motywację i wiarę w siebie. Do tego dochodzi nieraz poczucie bezsensu istnienia, brak kreatywności i chęć ucieczki. Wypalenie zawodowe wpływa na powstawanie patologii w organizacji, o czym mowa jest w podrozdziale 1.4.
W dalszej części rozdziału podano przyczyny i czynniki wpływające na powstanie syndromu wypalenia zawodowego oraz symptomy i proces wypalenia zawodowego. Syndrom wypalenia zawodowego to problem obejmujący swoim zasięgiem najczęściej ludzi wyjątkowo zaangażowanych w swoją pracę, zwykle ludzi młodych, aktywnych, pełnych marzeń i pomysłów, lecz pędzących zbyt szybko po szczeblach kariery.
W rozdziale drugim scharakteryzowane zostały zagadnienia wpływ stylu kierowania na wypalenie zawodowe. System motywowania, a wypalenie zawodowe. Znaczenie kultury organizacyjnej ponieważ najbardziej nowoczesne urządzenia produkcyjne, komputeryzacja, wysoki poziom stosowanych procesów technologicznych bynajmniej nie należą do jedynych czynników mających wpływ na przyszłe sukcesy przedsiębiorstwa, a tym samym zadowolenie pracowników. Dalszym nie mniej ważnym warunkiem sukcesu jest odpowiednio prowadzona polityka personalna w szczególności w zakresie motywowania potencjału ludzkiego. Ważne zatem jest skuteczne nie tylko zarządzanie, ale i motywowanie zasobów ludzkich.
W podsumowaniu przytoczono czynniki demotywujące..doc   Politechnika CzΩstochowska.doc (Rozmiar: 514 KB / Pobrań: 890)

Odpowiedz
Gość
(01-02-2011, 19:41)brunet napisał(a): Rozdział I. Teoretyczne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi.
1.1 Zarządzanie zasobami ludzkimi, a zarządzanie kadrami.
1.2. Fazy zarządzania zasobami ludzkimi
1.3. Definicja wypalenia zawodowego.
1.4. Wypalenie zawodowe jako patologia w organizacji.
1.5.Przyczyny i czynniki wpływające na powstanie syndromu wypalenia zawodowego.
1.6. Symptomy i proces wypalenia zawodowego. Podsumowanie.
Rozdział II. Czynniki wpływające na wypalenie zawodowe w organizacji
2.1.Wpływ stylu kierowania na wypalenie zawodowe.
2.2 System motywowania, a wypalenie zawodowe.
2.3 Znaczenie kultury organizacyjnej.
2.4.Czynniki demotywujące do pracy.
Rozdział III. Charakterystyka firmy TRW Automotive na podstawie materiałów ..
3.1 Powstanie firmy.
3.2.Struktura organizacyjna badanej organizacji.
3.3.Kultura i klimat organizacyjny TRW Automotive.
3.4.Zjawisko wypalenia zawodowego na określonych stanowiskach pracy w firmie TRW.
Podsumowanie
Rozdział IV. Wypalenie zawodowe na określonych stanowiskach pracy na podstawie firmy TRW na podstawie badań empirycznych.
4.1.Przedmiot, oraz cel badań.
4.2. Zastosowania metodologia.
4.3.Miejsce oraz przebieg badań.
4.4. Analiza wyników badań.
4.5. Wnioski i podsumowanie.Wstęp
O wypaleniu zawodowym można mówić wówczas, kiedy osoba zaangażowana w swoją pracę traci motywację do dalszego działania, doświadczając zarówno psychicznego, emocjonalnego, jak i fizycznego wyczerpania. Wypalenie przejawia się najczęściej w postaci obniżenia efektywności i jakości wykonywanej pracy, brakiem satysfakcji lub wycofaniem się z dotychczasowej aktywności. Nierzadko przechodzi w depresje. „Nie wiadomo , ilu Polaków syndrom wypalenia zawodowego dotyczy, ale ich odsetek z pewnością jest niemały . Nie może być inaczej, skoro jego objawy ma prawie połowa pracujących Amerykanów. Takie są szacunki oraganizacji The American Institute of Stress, która wyliczyła, iż z tego powodu gospodarka USA traci rocznie aż 300 mld dol., na co składa się m.in. spadek wydajności, absencja pracowników, rosnąca rotacja kadr.”
Problem wypalenia może dotyczyć każdego i na każdym stanowisku, jednak największe ryzyko jego wystąpienia związane jest z pełnieniem funkcji stresogennych
(np. kierowniczych) oraz zawodami wymagającymi intensywnych kontaktów z ludźmi. Dużą grupę stanowią: nauczyciele, trenerzy, pedagodzy, pielęgniarki, lekarze, handlowcy, psychologowie, konsultanci zajmujący się doradztwem personalnym. Dzieje się tak, ponieważ osobiste zaangażowanie w problemy drugiego człowieka powoduje silne napięcie nerwowe, a jeśli sytuacja napięcia przedłuża się (dzień po dniu), wówczas stres, z którym sobie nie radzimy powoduje wyczerpanie psychiczne, emocjonalne, fizyczne, czyli właśnie wypalenie.
Przyczynami wypalenia zawodowego mogą być także czynniki wewnętrzne, inaczej – predyspozycje osobowościowe. Zagrożeni są zwłaszcza pracownicy, którzy mają ambitne cele zawodowe, wysokie oczekiwania wobec pracy, skłonności do perfekcjonizmu, są emocjonalnie zaangażowani, utożsamiają się z wykonywanym zadaniem i organizacją, a także, rzecz jasna, pracoholicy.
Trzecia grupa czynników sprzyjających wypaleniu związana jest z otoczeniem zawodowym. Tworzą ją: brak możliwości podejmowania decyzji, nadmierna biurokracja, nieadekwatne wynagrodzenie i, przede wszystkim, brak wsparcia społecznego.
Praca składa się ze wstępu, czterech rozdziałów i zakończenia.
Pierwszy rozdział (Teoria zarządzania zasobami ludzkimi) jest ogólnym spojrzeniem na teorię zarządzania i zmiany jakie z czasem zachodziły w tej dziedzinie. Poruszono zagadnienia ogólne w sferze zarządzania potencjałem ludzkim, czyli jego pojęcie, istotę i cele oraz strategiczne znaczenie. W dalszej części rozdziału została mówiona i scharakteryzowana definicja wypalenia zawodowego, który jest stanem wyczerpania emocjonalnego jednostki, przejawiający się zmniejszonym zainteresowaniem pracą, obniżoną aktywnością oraz brakiem satysfakcji z wykonywanych czynności służbowych. Wypaleniu zawodowemu towarzyszy zazwyczaj obniżone poczucie dokonań osobistych, objawiające się przekonaniem o braku kompetencji zawodowych, niedostatecznej wiedzy. Osoba, która do tej pory świetnie radziła sobie z obowiązkami zawodowymi zaczyna nagle krytykować swoje umiejętności, poddaje w wątpliwość zasadność dalszej pracy, traci motywację i wiarę w siebie. Do tego dochodzi nieraz poczucie bezsensu istnienia, brak kreatywności i chęć ucieczki. Wypalenie zawodowe wpływa na powstawanie patologii w organizacji, o czym mowa jest w podrozdziale 1.4.
W dalszej części rozdziału podano przyczyny i czynniki wpływające na powstanie syndromu wypalenia zawodowego oraz symptomy i proces wypalenia zawodowego. Syndrom wypalenia zawodowego to problem obejmujący swoim zasięgiem najczęściej ludzi wyjątkowo zaangażowanych w swoją pracę, zwykle ludzi młodych, aktywnych, pełnych marzeń i pomysłów, lecz pędzących zbyt szybko po szczeblach kariery.
W rozdziale drugim scharakteryzowane zostały zagadnienia wpływ stylu kierowania na wypalenie zawodowe. System motywowania, a wypalenie zawodowe. Znaczenie kultury organizacyjnej ponieważ najbardziej nowoczesne urządzenia produkcyjne, komputeryzacja, wysoki poziom stosowanych procesów technologicznych bynajmniej nie należą do jedynych czynników mających wpływ na przyszłe sukcesy przedsiębiorstwa, a tym samym zadowolenie pracowników. Dalszym nie mniej ważnym warunkiem sukcesu jest odpowiednio prowadzona polityka personalna w szczególności w zakresie motywowania potencjału ludzkiego. Ważne zatem jest skuteczne nie tylko zarządzanie, ale i motywowanie zasobów ludzkich.
W podsumowaniu przytoczono czynniki demotywujące.

Odpowiedz

[-]
Szybka odpowiedź
Weryfikacja przeciw botom
Zaznacz pole wyboru znajdujące się poniżej. Ten proces pozwala chronić forum przed botami spamującymi.

Podobne wątki
Wątek: Autor Wyświetleń: Ostatni post
  Rola i znaczenie Internetu w kreowaniu wizerunku firmy brunet 1,106 01-01-2011, 19:12
Ostatni post: brunet
  PODSTAWY PRAWNE PRACY SOCJALNEJ brunet 528 01-01-2011, 17:44
Ostatni post: brunet