Witaj! Rejestracja

wyklady z prawa pracy


1. Pojęcie prawa pracy
2. Przedmiot prawa pracy


Ad 1) Nazwa : prawo pracy:
W sensie podmiotowym - uprawnienia kręgu pracy, prawo do pracy,
W znaczeniu przedmiotowym: zespół przepisów, które regulują określoną materię

Art.9 KP - definicja prawa pracy: Co się składa na ten zespól przepisów? Te przepisy mają piętrowa strukturę.
I Na najwyższym poziomie sa przepisy kodeksu, ustawy, przepisy wykonawcze do ustawy, o ile w tej strukturze są prawa i obowiązki osób.

II Na niższym piętrze wchodzą układy zbiorowe pracy i inne porozumienia zbiorowe o normatywnym charakterze - to są akty tworzone przez partnerów społecznych ( związki zawodowe)

III Niżej: regulaminy i statuty
Akty prawa usytuowane niżej mogą rozwijać uprawnienia lub zawężać obowiązki, czyli korzystnie dla pracownika nigdy na odwrót: im niżej tym korzystniej dla pracowników.

Praca - jaką pracą zajmuje się tu ustawodawca, to pojęcie jest wieloznaczne. Jak należy to pojęcie rozumieć w Prawie Pracy?
1. Kiedy mówimy o pracy mamy na uwadze wyłącznie działalność ludzką, pracę człowieka .

2. Prawo pracy interesuje się pracą w znaczeniu czynnościowym. Przedmiotem zainteresowania jest samo wykonywanie pracy a nie jej owoc (Art. 2 Kodeksu: przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy.)

3. Przedmiotem zainteresowania tej dyscypliny jest praca w ujęciu socjologicznym, a nie ekonomicznym. Interesuje nas zespół powiązań między ludźmi w trakcie wykonywania pracy. Ludzie odbywają różne role.

4. PP zajmuje się przede wszystkim pracą zarobkową, cel zarobkowy. Ta odpłatność pracy przewija się w wielu różnych normach prawa. Potwierdza się to też w kodeksowej definicji. Zatrudniamy pracownika za wynagrodzenie. Art. 84 KP - Pracownik nie może zrzec się prawa do wynagrodzenia ani przenieść tego prawa na inne osoby.

5. Interesuje nas praca podejmowana na rzecz innego podmiotu. Inny podmiot zawłaszcza te pracę i korzysta z jej owoców. Nie jest to praca wykonywana na własny użytek. To musi być praca na rzecz innego podmiotu,

6. Przedmiotem naszego zainteresowania jest jedynie praca dobrowolnie przyjęta. To odróżnia tę pracę od prac, których wykonywanie jest narzucone z zewnątrz. Bo wtedy nie można mówić o dobrowolności. (Praca żołnierza nie jest np. praca dobrowolną, praca więźnia - zasada wolności pracy.

7. W przypadku prawa pracy interesuje nas praca podporządkowana, świadczona w warunkach kierownictwa sprawowanego (przejawia się to w wydawaniu poleceń pracownikowi, co konkretyzuje zobowiązania przyjętego przez pracownika) W literaturze mówimy o podporządkowaniu zewnętrznym i wewnętrznym

Podporządkowanie wewnętrzne - odpowiedź na pytanie jak pracownik ma pracować. Pracodawca może żądać jakiegoś sposobu wykonywania pracy
Podporządkowanie zewnętrzne - w jakich warunkach ma być praca wykonywana. Chodzi tu o miejsce, czas wykonywania pracy, zespołu pracowniczego. Chodzi o podporządkowanie organizacyjne pracownika

Można zauważyć, że nie we wszystkich pracach musi wystąpić podporządkowanie wewnętrzne, ale nie może nie być podporządkowania zewnętrznego. Pracownik ponosi odpowiedzialność. Im wyżej praca wyspecjalizowana, tym mniejszy stopień podporządkowania wewnętrznego. Bez tego podporządkowania zewnętrznego trudno sobie wyobrazić pracę - ta organizacja pracy należy do pracodawcy. Pracownik nie może sam decydować o tym jak będzie pracował, bo to jest narzucone przez pracodawcę.
Istnieją prace samodzielne także pod względem organizacyjnym. np. menedżerowie.
Stosunki cywilno-prawne czy stosunki prawa pracy? Skoro brak jest elementu podporządkowania to nie można mówić o prawie pracy, tylko o stosunku cywilnym. Inni się nie zgadzają. Inni uważają, że jest jeszcze:
Podporządkowanie ekonomiczne - ktoś wykonuje pracę , z majątku tego co wyrobi otrzymuje wynagrodzenie. Ta dyskusja toczy się jak chodzi o kontrakty menedżerskie. To podporządkowanie pozwala na rozgraniczenie stosunku pracy ze stosunkiem cywilno-prawnym.

Inny rodzaj podporządkowania jak chodzi o tzw. Stosunki służbowe, w których stroną jest funkcjonariusz. Jest to inna jakość podporządkowania. Różnica. W stosunku pracy podporządkowanie ma charakter umowny. Pracodawca może jedynie konkretyzować warunki umowy zawartej między stronami. Pracownika nie można na przykład przenieśc w inne miejsce - to wymaga zgody pracownika. Bez zgody pracownika nie można zmienić postanowień wynikających z umowy o pracę.
W przypadku funkcjonariusza mamy do czynienia z pracą jednostronnie wyznaczaną. Nie ma tu umowy. Tu mówi się o stosunkach służbowych, a nie o stosunkach pracy. Stosunki służbowe, które nie mają zobowiązaniowego charakteru, podlegają prawu administracyjnemu.

Konsekwencja podporządkowania:
1. Zasada ponoszenia ryzyka. Pracodawca ponosi ryzyko. Ryzyko to jest pojęcie niejednolite. Wyróżnia się cztery rodzaje ryzyka:

a. Ryzyko gospodarcze - pracownik, który świadczy pracę ma prawo do umówionego wynagrodzenia, niezależnie od wyniku ekonomicznego jaki osiągnął pracodawca. Podstawą tego roszczenia jest to, że pracownik wykonał pracę.

Pracodawcy niekiedy nie są w stanie wypłacić wynagrodzenia. W Polskim przypadku mamy Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (są pewne limity, ale jest to jakieś zabezpieczenie pracownika). Fundusz staje się wierzycielem wnioskodawcy, w przypadku niewypłacalności pracodawcy. Są tez partycypacje w ryzyku - premia zysku. Jeżeli nie ma zysku, nie ma premii - w tym zakresie mówimy o partycypacji pracownika.

b. Ryzyko techniczno-organizacyjne (produkcyjne) Jeśli pracownik jest gotowy do świadczenia pracy, a pracy nie wykonuje dlatego, iż wystąpiły powody od niego niezależne, to w takiej sytuacji pracownik ma prawo do wynagrodzenia. Otrzyma je wówczas wynagrodzenie postojowe (przestojowe). Ono też jest limitowane.

c. Ryzyko osobowe - wiąże się z błędami w doborze pracowników, w procesie rekrutacji. Jego praca jest gorsza niż spodziewa się pracownik. Pracodawca ponosi ryzyko, czyli jeśli tylko pracownik świadczy pracę, to pracodawca musi wypłacić wynagrodzenie jeśli nie zwalnia pracownika.

Zdarza się że ten źle dobrany pracownik wyrządza pracodawcy szkodę. Co wtedy? Jeśli jest to szkoda z winy nieumyślnej, to pracodawca nie może liczyć na pełne odszkodowanie. Jest ono limitowane. Może on żądać odszkodowania do wysokości trzykrotnego wynagrodzenia za pracę.

d. Ryzyko socjalne - niekiedy nie świadczenie pracy przez pracownika z powodów społecznie uzasadnionych, nie pozbawia go prawa do wynagrodzenia. Przez ten czas wynagrodzenie wypłaca pracodawca. Pracodawca musi płacić choć nie otrzymuje świadczenia.


11.10.2006

Ustalenie przedmiotu prawa pracy

Prawo pracy zajmuje się stosunkami społecznymi, związane z wykonywaniem pracy podporządkowanej.
Przedmiot prawa pracy jest bardzo zróżnicowany. Możemy mówić o różnych stosunkach prawnych. W centrum zainteresowania znajduje się indywidualne stosunki prace - to jest centralne pojecie dla prawa pracy. Indywidualne dlatego, że jest to relacja miedzy konkretnym pracownikiem a konkretnym pracodawcą. Prawo pracy reguluje zatem samo nawiązanie stosunku pracy. Wskazuje podstawy nawiązania stosunku pracy. W Polsce tych podstaw jest bardzo wiele. Aktami kreującymi stosunek pracy (inne) są:
a. Umowa o pracę
b. Mianowanie - urzędnicy
c. Powołanie - stanowiska kierownicze
d. Wybór - stanowisko pełnione etatowo i powierzone w drodze wyboru - członkowie zarządu powiatu
e. Nawiązanie stosunku pracy - spółdzielcza umowa o prace - zatrudnianie członków spółdzielni pracy

Przedmiotem p. pracy jest też: ustanie stosunku pracy i zmiana stosunku pracy, prawa i obowiązki stron w trakcie trwania stosunku pracy: prawo do wynagrodzenia, urlopu, innych świadczeń.
Obowiązki pracownicze są bardzo rozbudowane.

Poza indywidualnymi stosunkami pracy są też inne więzi:


To TYLKO CZESC MATERIALU, CAŁOŚĆ DOSTĘPNA DO ŚCIĄGNIĘCIA PO ZALOGOWANIU LUB REJESTRACJI


.doc   wyklady z prawa pracy.doc (Rozmiar: 751.5 KB / Pobrań: 53)
Odpowiedz

[-]
Szybka odpowiedź

Disable AutoMedia embedding for this link.   MP3 Playlist

Weryfikacja przeciw botom
Zaznacz pole wyboru znajdujące się poniżej. Ten proces pozwala chronić forum przed botami spamującymi.

Podobne wątki
Wątek: Autor Odpowiedzi: Wyświetleń: Ostatni post
  Zasady prawa pracy - wyklad brunet 0 530 11-28-2010, 10:57
Ostatni post: brunet
  prawo pracy-dobryskrypt brunet 0 454 11-28-2010, 10:51
Ostatni post: brunet
  Pojęcie, przedmiot i charakterystyka ogólna prawa pracy brunet 0 773 11-28-2010, 10:51
Ostatni post: brunet
  STOSUNEK PRACY W RÓŻNEGO TYPU UMOWACH MIĘDZY PRACODAWCĄ A PRACOBIORCĄ brunet 0 604 11-28-2010, 10:50
Ostatni post: brunet
  prawo pracy 2006-2007 brunet 0 565 11-28-2010, 10:48
Ostatni post: brunet