wykład doktryny


Doktryny polityczno – prawne
- doktrynalne ujęcia państwa
- dzieje myśli polityczno-prawnej
- nowe kierunki myśli polityczno prawnej


Przedmiot ma dotyczyć prawa( a nie norm czy instytucji) oraz polityki, rozumianej jako sposób rządzenia Greków : państwo-polis, państwo prawa.
DOKTRYNY:
Poglądy: sfera naszej świadomości będąca naszą refleksją( stosunkiem) do rzeczywistości.
- muszą to być poglądy wyrażone dowolnie, ; najprościej przez zachowanie, ale zachowanie to musi byc powtarzalne.
- Muszą być utrwalone(najczęściej zapisane) dlatego głównym źródłem poznania poglądów są teksty pisane.
- Do ok połowy XIX wieku uważano, że należy analizować jedynie poglądy wybitnych myślicieli (ujęcie elitarne). Uważano, że wybitny myśliciel to ten, który swoje poglądy wyraził, utrwalił i były one całościowe oraz usystematyzowane. Posiadały tezę oraz jej uzasadnienie ( uzasadnienia wyrażanych poglądów).
Doktryna to poglądy wyrażone, utrwalone, całościowe i usystematyzowane.
Od połowy XIX wieku zmienia się spojrzenie na doktryny, teraz są one rozumiane w ujęciu egalitarnym. Muszą to być poglądy wyrażone i utrwalone. Stają się też nimi przemówienia, aluzje w prasie ( nie są całościowe , czasem nie usystematyzowane np. Mein Kampf”.
1) poglądy, które stanowią doktrynę są refleksją, aby odniosła ona skutek musi być wprowadzona w życie.

pojawia się problem, jak wprowadzić cos w życie uznając to za lepsze

aktywność myśli
aktywność działań
program- realizacja myśli w praktyce, mówi jak coś osiągnąć, jest wzorem zachowań
Jest to pogląd przeniesiony do praktyki.
Pierwszy typ myśliciela- ZIMNY- odizolowany od życia politycznego, problemy biegną obok niego, on buduje system. Zwykle pozostawia po sobie dzieło życia, wyraża poglądy wspólne.
Drugi typ myśliciela- Gorący, aktywnie uczestniczy w życiu politycznym, jest aktorem. Wyraża swoje poglądy w postaci licznych tekstów, nawet ulotnych.
2) myśliciel polityczny- teoretyk
pisarz polityczny
działacz polityczny
Różnica między teoretykiem a pisarzem Teoretyk przedstawia poglądy nietypowe, nowe, jest nowatorem
Pisarz- przyjmuje cudze poglądy i je powiela.
Działacz- to ten, który realizuje program, dąży do zrealizowania celu, osiągnięcia sukcesu. Jest on obarczony ryzykiem niepowodzenia.

Poglądy konkretnego człowieka mogą być wyrażane jednostkowo lub grupowo.

Ruch społeczno – polityczny:
aby zrealizować program, potrzebne jest zaplecze organizacji społecznej, której celem jest utrzymanie bądź zdobycie władzy, bo tylko dysponując władzą, możemy program zrealizować.
Ruch społeczno-polityczny aby mógł cos osiągnąć, musi :
- aby zaistnieć w skali kraju, ruch musi być bardzo liczny, ale za to staje się mniej elitarny( czynnik liczebności)
- musi być trwały, by coś osiągnąć ( czynnik czasu)
- nie może być lokalny, by mógł odegrać znaczącą rolę w państwie( czynnik terytorialny)
- czynnik więzi- czyli dlaczego dana osoba jest członkiem lub sympatykiem ruchu.
a) więź formalna –korzyści doczesne
b) więź materialna, merytoryczna- ponieważ zgadzamy się z programem.


PODZIAŁ (SYSTEMATYKA) DOKTRYN:


Kryteria podziału:
1.Czas
Koncepcja cykliczności: dzieje biegną po okręgu tak, że kres jest
jednocześnie początkiem  zachodzi zmienność kolejnych etapów, ale punkt
docelowy jest zdeterminowany ( ma kres- początek cyklu)- jońs


To TYLKO CZESC MATERIALU, CAŁOŚĆ DOSTĘPNA DO ŚCIĄGNIĘCIA PO ZALOGOWANIU LUB REJESTRACJI


.doc   wykład doktryny.doc (Rozmiar: 349.5 KB / Pobrań: 34)
Odpowiedz

[-]
Szybka odpowiedź
Weryfikacja przeciw botom
Zaznacz pole wyboru znajdujące się poniżej. Ten proces pozwala chronić forum przed botami spamującymi.