Współczesna Polska krajem tolerancji


Opracowano na podstawie:
Tomasz Kamusella – „Niemcy i Polacy w oczach Górnoślązaków” w „Kultura i Społeczeństwo”
Tsadele Sawicka – „Integracja cudzoziemców w Polsce: analiza wybranych przypadków” w: „Kultura i społeczeństwo”
Andrzej Siciński – „Działalność Europejskiej Komisji przeciw rasizmowi i nietolerancji” w „ Kultura i społeczeństwo”


Współczesny Polak coraz częściej obala stereotypy swych ojców i dziadków, obala mity przeszłości na tematy drażniące go i niezgodne z jego postępowym, asertywnym sposobem myślenia. Stereotypy te dotyczą społeczeństwa, kultury, zachowania się i stosunków międzyludzkich.
Niestety nasze społeczeństwo w dalszym ciągu daje dowód na to, iż nie jest tak do końca wyrażając częstokroć swą dwulicowość, szowinizm i tzw. źle rozumianą „dumę narodową” objawiającą się niechęcią do ludzi innej rasy, wyznania jak i pochodzenia.
Na tego rodzaju przykrości narażeni są (choć w coraz mniejszym stopniu) Górnoślązacy.
Górnoślązacy określani są przez znawców tematu jako ludność „mieszana”, co daje nam odpowiedź, iż znajdują się wśród nich zarówno zwolennicy swojej „polskości” i „niemieckości”. Gdy rozmówcą Górnoślązaka jest Polak rozmowa odbywać się będzie w języku polskim, będzie doszukiwał się wspólnych korzeni, nie będzie odżegnywał się od polskości, lecz spotykając Niemca staje się jak kameleon rozmawiając z naszym zachodnim sąsiadem w języku niemieckim. Istnieje tendencja, żeby za powyżej opisane funkcjonowanie własnej tożsamości piętnować Górnoślązaków jako „sprzedawczyków”, „nie prawdziwych Polaków” i podrabianych Niemców”. Ale wygląda to tak jedynie wówczas, gdy oceniający kieruje się wartościami ideologii narodowej jako nadrzędnymi. Jeśli Górnoślązak miałby dokonać wyboru – czy jest bardziej Polakiem czy Niemcem? – nie przyszłoby mu to z łatwością. Górnoślązacy ze śląska Opolskiego i okolic Raciborza oraz Olesna częściej podkreślają swoje związki z niemieckością i śląskością niż ich pobratymcy z katowickiego, którzy kładą nacisk raczej na polskość i śląskość .
Nasuwa się pytanie, co łączy Górnoślązaków, co pozwoliło im nie stać się Niemcami, Polakami czy Czechami? Są to silny emocjonalny związek z regionem, katolicyzm i dialekt (kreol) śląski..doc   088.doc (Rozmiar: 64.5 KB / Pobrań: 13)
Odpowiedz


[-]
Szybka odpowiedź
Weryfikacja przeciw botom
Zaznacz pole wyboru znajdujące się poniżej. Ten proces pozwala chronić forum przed botami spamującymi.