WPŁYW REKLAMY TELEWIZYJNEJ NA KSZTAŁTOWANIE OSOBOWOŚCI UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ


Wstęp........................................................................................................................

Rozdział I

Rozwój osobowości dziecka w wieku 7-13 lat na podstawie literatury psychologicznej........................................................................................................

1.1. Pojęcie osobowości i jej struktura................................................................
1.2. Psychologiczne koncepcje osobowości........................................................
1.3. Czynniki i mechanizmy rozwoju osobowości..............................................
1.4. Etapy kształtowania się osobowości dziecka w wieku 7-13 lat...................
1.5. Zagrożenia kształtowania się osobowości dziecka......................................
1.5.1. Telewizja i przemoc...........................................................................
1.5.2. Gry komputerowe...............................................................................
Przypisy do rozdziału I................................................................................

Rozdział II

Reklama telewizyjna i jej wpływ na dziecko........................................................

2.1. Analiza reklamy – pojęcie, rodzaje..............................................................
2.2. Fenomen popularnosci przekazów reklamowych wśród dzieci..................
2.3. Percepcja reklamy przez odbiorców w zależnosci od ich wieku................
2.4. Negatywne przejawy wpływu reklam u dzieci............................................
2.5. Sposoby przeciwdziałania negatywnym przejawom wpływu reklam u
dzieci............................................................................................................
Przypisy do rozdziału II..............................................................................

Rozdział III

Metodologiczne podstawy badań własnych..........................................................


3.1. Cele i zakres pracy......................................................................................
3.2. Problematyka pracy....................................................................................
3.3. Hipotezy robocze........................................................................................
3.4. Zmienne i wkaźniki badawcze...................................................................
3.5. Metody, techniki, narzędzia badawcze.......................................................Rozdzial IV

Rozdzial V

Wyniki badania stopnia wpływu przekazów reklamowych na kształtowanie osobowości dcieci w wieku 7-13 lat........................................................................


Bibliografia..............................................................................................................WSTĘP

Istnienia reklamy już dziś nikt nie kwestionuje, towarzyszy ona nam w każdej chwili życia, niezależnie od tego czy sobie tego życzymy, czy nie. Zagościła na stałe w naszym codziennym życiu. Wystarczy włączyć telewizor, radio, zajrzeć do kolorowych pism albo zwyczajnie wyjść na ulicę. Reklama towarzyszy nam w domu, w drodze do pracy, w pracy, na wczasach - po prostu jest obecna w naszym życiu i już chyba trudno byłoby wyobrazić sobie świat bez tej ilości kolorów i dźwięków przyniesionych przez reklamę. Rodzice i nauczyciele z niepokojem obserwują oddziaływanie reklam na młodych ludzi. Nie chodzi tutaj wyłącznie o podejmowanie decyzji dotyczących zakupu określonego towaru, ale przede wszystkim o wpływ na kształtowanie się wartości moralnych i estetycznych. Młodzi ludzie przyswajają sobie też pod wpływem reklam pewne sposoby wyrażania się (zwroty, skróty myślowe), które znacznie odbiegają od poprawnej polszczyzny. Reklama stała się mianowicie wyznacznikiem kulturowym, kreuje nowe upodobania konsumpcyjne oraz zachowania określonych grup docelowych. Jednym słowem w pewien sposób usiłuje zaprogramować zachowania odbiorcy a więc potencjalnego klienta tak, jak tego oczekuje producent reklamowanego towaru.
Kształtowanie się postaw, świadomości, systemu wartości człowieka nastepuje w wyniku kontaktów ze społeczeństwem. Początkowo jedynym czynnikiem kształtującym osobowośc dziecka jest rodzina. Dopiero wraz z upływem czasu wytwarza sie u niego więź łącząca go ze światem zewnętrznym, są to kontakty z rówieśnikami, innymi ludźmi, a także ze srodkami masowego przekazu.
W Polsce według szacunków dzieci oglądają około 15-30 reklam dziennie, co miesięcznie daje liczbę od około 450 do 900. Tak poważna wielkość „przyswajanych” reklam miesięcznie nie może nie mieć żadnego wpływu na funkcjonowanie społeczne dziecka, kształtowanie jego potrzeb i pragnień.
Reklama jawi się więc, podobnie jak środki masowego przekazu, jako potężny czynnik socjalizujący, który wpływa nie tylko na zachowania handlowe ludzi, ale również na ich mentalność i osobowość. Mając w rękach tak potężną siłę należy zwrócić uwagę na jej możliwości pozytywne i negatywne, na to jak ewentualnie mogłaby pomóc, a jak zaszkodzić społeczeńs.doc   Praca Magisterska(1)-Pedagogika.doc (Rozmiar: 390 KB / Pobrań: 244)
Odpowiedz

[-]
Szybka odpowiedź

Disable AutoMedia embedding for this link.   MP3 Playlist

Weryfikacja przeciw botom
Zaznacz pole wyboru znajdujące się poniżej. Ten proces pozwala chronić forum przed botami spamującymi.

Podobne wątki
Wątek: Autor Wyświetleń: Ostatni post
  WPŁYW REKLAMY TELEWIZYJNEJ NA KSZTAŁTOWANIE OSOBOWOŚCI UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ brunet 1,288 02-04-2011, 09:34
Ostatni post: brunet
  wpływ dodatku w postaci włókien polipropylenowych na cechy kompozytów włóknisto-cemen brunet 705 02-04-2011, 09:14
Ostatni post: brunet
  WPŁYW REKLAMY NA ROZWÓJ TURYSTYKI brunet 1,372 01-01-2011, 17:46
Ostatni post: brunet