Witaj! Rejestracja

UMOWA O WSPÓŁODPOWIEDZIALNOŚCI MATERIALNEJ ZA POWIERZONE MIENIE


zawarta dnia ...................................w ...........................................................................pomiędzy
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
zwanym dalej Pracodawcą, reprezentowanym przez
.....................................................................................................................................................
a
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
zwanymi dalej Pracownikami o następującej treści:
§ 1
1. Pracodawca powierza łącznie Pracownikom mienie, znajdujące się w ................................... określone w spisie mienia na podstawie inwentaryzacji z dnia ................................................... przeprowadzonej przy ich udziale.
2. Spis mienia o którym mowa w punkcie 1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
§ 2
Pracownicy przyjmują wspólną odpowiedzialność materialną za szkody spowodowane powstaniem niedoborów w powierzonym im łącznie mieniu określonym w § 1 z obowiązkiem wyliczenia się z tego mienia.
§ 3
Za szkody spowodowane powstaniem niedoboru w powierzonym mieniu pracownicy ponoszą odpowiedzialność w częściach następujących określonych procentowo od wartości szkody:
............................................................................................. w................................ %
............................................................................................. w ............................... %
.............................................................................................. w .............................. %
§ 4
Każdemu z Pracowników przysługuje prawo wglądu w rachunkowość Pracodawcy dotyczącą rozliczenia powierzonego mienia oraz prawo do udziału w przyjmowaniu i wydawaniu tego mienia.

§ 5
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu pracy oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 października 1974 r. w sprawie wspólnej
odpowiedzialności materialnej pracowników za powierzone mienie (Dz. U. 1974 r. Nr 40 poz. 236, tekst jednolity Dz. U. nr 143 poz. 663 z 1996 roku).
§ 6
Wszelkie zmiany zawartej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 7
Umowa została sporządzona w .................... egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron............................................... .............................................
podpisy pracowników podpis pracodawcy


.rtf   Umowa o współodpowiedzialności materialnej.rtf (Rozmiar: 8.59 KB / Pobrań: 8)
Odpowiedz

[-]
Szybka odpowiedź

Disable AutoMedia embedding for this link.   MP3 Playlist

Weryfikacja przeciw botom
Zaznacz pole wyboru znajdujące się poniżej. Ten proces pozwala chronić forum przed botami spamującymi.

Podobne wątki
Wątek: Autor Odpowiedzi: Wyświetleń: Ostatni post
  UMOWA O WYBUDOWANIE I PRZENIESIENIE WŁASNOŚCI LOKALU MIESZKALNEGO brunet 0 917 09-19-2010, 20:36
Ostatni post: brunet
  UMOWA O WYBUDOWANIE I PRZENIESIENIE WŁASNOŚCI DOMU JEDNORODZINNEGO brunet 0 901 09-19-2010, 20:36
Ostatni post: brunet
  UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE brunet 0 473 09-19-2010, 20:35
Ostatni post: brunet
  UMOWA O WSPÓŁPRACY brunet 0 910 09-14-2010, 18:33
Ostatni post: brunet
  Umowa o pracę brunet 0 547 09-14-2010, 18:28
Ostatni post: brunet