Umowa o pracę


.......................................... .........................................
(Pieczęć pracodawcy) (miejscowość , data)

...................................................
numer REGON - EKD

Umowa o pracę

zawarta w dniu ................................... w ..................................................................... pomiędzy
.......................................................................................................................................................
zwanym dalej Pracodawcą reprezentowanym przez
.......................................................................................................................................................
a
.......................................................................................................................................................
zwanym dalej Pracownikiem

§ 1
Pracodawca zatrudnia Pracownika na stanowisku
......................................................................................................................................................
§ 2
Umowa zostaje zawarta na czas
.......................................................................................................................................................
§ 3
Miejscem wykonywania pracy będzie
.......................................................................................................................................................
§ 4
Praca będzie wykonywana w wymiarze
.......................................................................................................................................................
§5
Do obowiązków Pracownika będzie należało:
a) ...................................................................................................................................................
b) ................................................................................................................................................ .
§ 6
Za pracę Pracownik otrzyma wynagrodzenie w wysokości ................................... za miesiąc płatne z dołu do ......................... dnia każdego miesiąca.
§ 7
Pracownik rozpocznie pracę dnia .................................................................................. .
§ 8
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymał Pracownik.


.......................................... ......................................................
(podpis pracownika) (pieczęć i podpis pracodawcy lub osoby uprawnionej do
działania w jego imieniu)


.rtf   Umowa o pracę.rtf (Rozmiar: 9.05 KB / Pobrań: 7)
Odpowiedz

[-]
Szybka odpowiedź
Weryfikacja przeciw botom
Zaznacz pole wyboru znajdujące się poniżej. Ten proces pozwala chronić forum przed botami spamującymi.

Podobne wątki
Wątek: Autor Wyświetleń: Ostatni post
  UMOWA O WYBUDOWANIE I PRZENIESIENIE WŁASNOŚCI LOKALU MIESZKALNEGO brunet 955 09-19-2010, 20:36
Ostatni post: brunet
  UMOWA O WYBUDOWANIE I PRZENIESIENIE WŁASNOŚCI DOMU JEDNORODZINNEGO brunet 939 09-19-2010, 20:36
Ostatni post: brunet
  UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE brunet 487 09-19-2010, 20:35
Ostatni post: brunet
  UMOWA O WSPÓŁPRACY brunet 946 09-14-2010, 18:33
Ostatni post: brunet
  UMOWA O WSPÓŁODPOWIEDZIALNOŚCI MATERIALNEJ ZA POWIERZONE MIENIE brunet 862 09-14-2010, 18:31
Ostatni post: brunet