Rejestracja Wejdź przez fb
   
 

Umowa Dzierżawy

Poleć znajomym


brunet
Promotor

Online
Zawarta w dniu................................... w
.........................................
pomiędzy .................................................................., z
siedzibą (zamieszkałym) w
........................................................................
zwanym dalej Wydzierżawiającym,
a ......................................................................... , z
siedzibą (zamieszkałym) w
.............................................................................,
reprezentowaną przez ............................................., zwanym dalej
Dzierżawcą,
o następującej treści:
§ 1

Wydzierżawiający oddaje Dzierżawcy do używania i pobierania pożytków:
.....................................................................................................................................................................................................................
§ 2

Przez cały czas trwania umowy przedmiot dzierżawy pozostaje własnością
Wydzierżawiającego.
§ 3

Dzierżawca będzie używać przedmiotu dzierżawy zgodnie z jego przeznaczeniem i
zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki, całkowicie na własny koszt.
§ 4

Po zakończeniu dzierżawy Dzierżawca zwróci Wydzierżawiającemu przedmiot
dzierżawy w stanie niepogorszonym - poza normalny stopień zużycia wynikający z
prawidłowej eksploatacji.
§ 5

Strony ustalają, iż z tytułu dzierżawy Dzierżawca będzie płacił
Wydzierżawiającemu czynsz dzierżawny w wysokości
......................................... zł
(słownie.......................................................................................
) miesięcznie.
§ 6

Czynsz dzierżawny płatny będzie z góry do dnia .............. każdego miesiąca,
bez osobnego wezwania - na rachunek
nr................................................... w
............................................ ...........................,
bezpośrednio do rąk Wydzierżawiającego.
§ 7

Dzierżawcy nie wolno bez pisemnej zgody Wydzierżawiającego oddawać przedmiotu
dzierżawy innej osobie do używania, ani też poddzierżawiać.
§ 8
Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas określony tj. na okres od dnia
......................... do dnia ...............................
Każdej ze stron służy prawo rozwiązania umowy z zachowaniem
..................... miesięcznego okresu wypowiedzenia.
§ 9

Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia niniejszej umowy, bez
zachowania okresu wypowiedzenia


.doc   Umowa Dzierżawy.Doc (Rozmiar: 26.5 KB / Pobrań: 11)

Odpowiedz

[-]
Szybka odpowiedź
Weryfikacja przeciw botom
Zaznacz pole wyboru znajdujące się poniżej. Ten proces pozwala chronić forum przed botami spamującymi.

Podobne wątki
Wątek: Autor Wyświetleń: Ostatni post
  UMOWA O WYBUDOWANIE I PRZENIESIENIE WŁASNOŚCI LOKALU MIESZKALNEGO brunet 974 09-19-2010, 20:36
Ostatni post: brunet
  UMOWA O WYBUDOWANIE I PRZENIESIENIE WŁASNOŚCI DOMU JEDNORODZINNEGO brunet 960 09-19-2010, 20:36
Ostatni post: brunet
  UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE brunet 502 09-19-2010, 20:35
Ostatni post: brunet
  UMOWA O WSPÓŁPRACY brunet 969 09-14-2010, 18:33
Ostatni post: brunet
  UMOWA O WSPÓŁODPOWIEDZIALNOŚCI MATERIALNEJ ZA POWIERZONE MIENIE brunet 888 09-14-2010, 18:31
Ostatni post: brunet