UMOWA DAROWIZNY


Można ogólnie powiedzieć, że darowizna zmierza do dokonania przysporzenia na rzecz obdarowanego i to przysporzenie ma nastąpić bez ekwiwalentu (czyli nieodpłatnie). Jak ma ta darowizna wyglądać? W różnych systemach prawnych różnie jest to uregulowane.
Z punktu widzenia prawno porównawczego można sobie wyobrazić umowę darowizny jako czynność jednostronną kiedy to wystarczy dla jej dokonania samo oświadczenie darczyńcy - tak darowizna postrzegana jest w prawie angielskim.
Wprawie polskim darowizna jest umową – wymaga więc oświadczenia zarówno darczyńcy jak i obdarowanego.
Jest to więc pierwsza możliwość regulacji – czynność jednostronna bądź umowa.
Dalej można darowiznę kształtować jako czynność prawną konsensualną (czyli samo uzgodnienie woli stron, samo wyrażenie woli wystarcza do wywołania skutków prawnych). Ale są również systemy prawne które ujmują darowiznę jako czynność prawną realną – czyli same oświadczenia woli stron nie wystarczą, niezbędny jest jeszcze akt realny, czyli konieczność wydania przedmiotu darowizny. Tak uregulowana jest darowizna np. w prawie niemieckim o jako umowa o charakterze realnym – natomiast konsensualne może być tylko tzw. przyrzeczenie darowizny, ale to nie jest jeszcze darowizna – jest to tylko przyrzeczenie darowizny, które rodzi jedynie skutki obligacyjne.
Natomiast prawo polskie kształtuje darowiznę jako czynność prawną konsensualną, ale z pewnymi modyfikacjami – pojawiają się tutaj pewne elementy czynności realnej.

Treść darowizny:
Treścią darowizny może być – mamy znów różne rozwiązania w prawie porównawczym.
Za darowiznę może być traktowane tylko przysporzenie z majątku darczyńcy – a więc aby można było mówić o darowiźnie to jakiś przedmiot majątkowy, prawo majątkowe musi przejść z majątku darczyńcy do majątku obdarowanego. Czyli majątek darczyńcy się zmniejsza, a powiększa się majątek obdarowanego.
Drugie ujęcie, szersze uznaje za darowiznę takie przysporzenie które następuje kosztem majątku darczyńcy – obejmuje pojęciem darowizny także np. przypadki nieodpłatnego zwolnienia z długu. U obdarowanego zmniejszą się pasywa, natomiast u darczyńcy zniknie pewien aktyw, którym była wierzytelność. I w ten sposób będzie to przysporzenie kosztem majątku darczyńcy, bo coś darczyńca stracił, ale nie było bezpośredniego transferu, wierzytelność nie przeszła, ale po prostu wygasła.
I wreszcie możliwe jest ujęcie darowizny najszersze – celem darowizny może być jakiekolwiek nieodpłatne przysporzenie – i nie musi to być z majątku ani nawet kosztem majątku darczyńcy. Wtedy darowizną będzie także nieodpłatne świadczenie usług – nie jest to ani z majątku (bo nie zmniejsza się on), ani kosztem (majątek ten nie traci w związku z tym).
Prawo polskie przyjmuje tę drugą wersję – wymaga aby to przysporzenie obdarowanego nastąpiło kosztem majątku darczyńcy.

Art. 888 – „przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swojego majątku”.
W prawie polskim darowizna jest umową konsensualną o bezpłatne świadczenie na rzecz obdarowanego kosztem majątku darczyńcy, jest umową zobowiązującą, bo darczyńca zobowiązuje się spełnić to nieodpłatne świadczenie kosztem swego majątku. I to zobowiązanie prowadzi do przysporzenia – a więc darowizna może być czynnością prawną o skutku podwójnym, bo wiemy że w prawie polskim umowa zobowiązująca do przeniesienia własności rzeczy bądź przelewu wierzytelności przenosi to prawo na drugą stronę – na nabywcę. I

To TYLKO CZESC MATERIALU, CAŁOŚĆ DOSTĘPNA DO ŚCIĄGNIĘCIA PO ZALOGOWANIU LUB REJESTRACJI


.doc   Darowizna z wykładu.doc (Rozmiar: 33.5 KB / Pobrań: 24)
Odpowiedz


[-]
Szybka odpowiedź
Weryfikacja przeciw botom
Zaznacz pole wyboru znajdujące się poniżej. Ten proces pozwala chronić forum przed botami spamującymi.

Podobne wątki
Wątek: Autor Wyświetleń: Ostatni post
  Umowa darowizny 2 brunet 497 11-28-2010, 11:20
Ostatni post: brunet