Witaj! Rejestracja

Ubezpieczenia gospodarcze


Ubezpieczenia gospodarcze

Ubezpieczenia:
1) społeczne
2) gospodarcze
3) zdrowotne

Źródła regulacji:
Ustawy z 22 V 2003
1) o działalności ubezpieczeniowej
2) o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
3) o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz o Rzeczniku Ubezpieczonych
4) o pośrednictwie ubezpieczeniowym
W KC uregulowana została jedynie umowa ubezpieczenia.

Istotną rolę odgrywają ogólne warunki ubezpieczenia, opracowywane przez zakłady ubezpieczeń dla poszczególnych rodzajów ubezpieczeń, stosowane jako wzorce umów w rozumieniu art. 384

Na podstawie umowy nawiązują się ubezpieczenia dobrowolne, a także obowiązkowe wskazane w ustawie. Ubezpieczenia obowiązkowe → na określone podmioty – ubezpieczających, nałożony został obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia z wybranym przez nie ubezpieczycielem (zakładem ubezpieczeń), wykonującym działalność ubezpieczeniową w zakresie danego ubezpieczenia, przy czym zakład ten nie może odmówić zawarcia umowy. Ubezpieczenia obowiązkowe:

1) OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów
2) OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego
3) Ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych
4) Ubezpieczenia przewidziane jako obowiązkowe w innych ustawach lub ratyfikowanych przez RP umowach międzynarodowych

Przez umowę ubezpieczenia ubezpieczyciel zobowiązuje się, w zakresie działalności swojego przedsiębiorstwa, spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę

Umowa dwustronnie zobowiązująca, odpłatna, konsensualna.
Problem wzajemności → spór w doktrynie. W zależności od tego, co uznamy za świadczenie zakładu ubezpieczeń:
1) Szponar → wypłata określonej sumy pieniężnej w razie zajścia wypadku. A więc nie jest wzajemna, bo jeśli nie ma wypadku, nie ma świadczenia
2) Udzielenie ochrony ubezpieczeniowej od zawarcia umowy, więc jest wzajemna

Poza tym charakter umowy związany jest z masowym i adhezyjnym sposobem jej zawierania. Stosunek zobowiązaniowy tylko wtedy może spełniać swą funkcję, gdy dojdzie do nawiązania wielkiej liczby stosunków ubezpieczeniowych danego rodzaju.

Podmioty:

To TYLKO CZESC MATERIALU, CAŁOŚĆ DOSTĘPNA DO ŚCIĄGNIĘCIA PO ZALOGOWANIU LUB REJESTRACJI


.doc   Ubezpieczenia gospodarcze.doc (Rozmiar: 69.5 KB / Pobrań: 22)
Odpowiedz

[-]
Szybka odpowiedź

Disable AutoMedia embedding for this link.   MP3 Playlist

Weryfikacja przeciw botom
Zaznacz pole wyboru znajdujące się poniżej. Ten proces pozwala chronić forum przed botami spamującymi.