SZKOLENIE I DOSKONALENIE PRACOWNIKÓW W ZARZĄDZANIU ZASOBAMI LUDZKIMI W PRZEDSIĘBIORST


Rozdział I. Znaczenie rozwoju intelektualnego i zawodowego pracowników przedsiębiorstwa

1. Teoria zasobów ludzkich
2. Kompetencje i ich znaczenie
3. Zastosowanie modelu kompetencyjnego w procesie szkolenia i rozwoju

Rozdział II. Działalność szkoleniowa i doskonalenie pracowników

1. Polityka szkoleniowa a zarządzanie kompetencjami
2. Pojęcie szkolenia jako jednej z metod podnoszenia kompetencji
3. Analiza potrzeb szkoleniowych i ich ewaluacja
4. Rola szkoleń we wspieraniu rozwoju pracowników i organizacji

Rozdział III. Organizacja i funkcjonowanie przedsiębiorstwa – studium przypadku

1. Otoczenie społeczno-ekonomiczne firmy
2. Struktura organizacyjna
3. Charakterystyka zasobów ludzkich
4. Aktywność pracowników w szkoleniach

Rozdział IV. Strategia przedsiębiorstwa w dziedzinie szkolenia i rozwoju

1. Organizacja procesu szkolenia
2. Aspekty polityki szkoleniowej


ZAKOŃCZENIE

BIBLIOGRAFIA
WSTĘP


We współczesnych koncepcjach zarządzania człowiek uzyskał miano podmiotu oraz został uznany za najcenniejszy i najdroższy z zasobów. Jest tym zasobem, który tworzy, pobudza, koordynuje i ocenia aktywność społeczno-gospodarczą. Współczesny trend zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach jest zorientowany na przekształcenie zasobów ludzkich w kapitał, od którego w bardzo wysokim stopniu zależy wartość firmy. Kapitałem są przede wszystkim ludzie trwale związani z organizacją i jej misją, o kreatywnych postawach, wysokich kwalifikacjach, umiejący współpracować. Kapitał ludzki stanowi siłę napędową rozwoju przedsiębiorstwa. Kryje w sobie niezwykłe możliwości motywacyjne, które ujawniają się w wyniku skutecznego zarządzania organizacją, ukierunkowanego na zadanie i strategiczne cele firmy.
We wszystkich krajach, które liczą się na rynku światowym, inwestowanie w kadry, a ściślej w podnoszenie ich wiedzy i umiejętności, uzyskało status zadania strategicznego. Nowoczesne organizacje, aby utrzymać się na globalnym rynku, który stawia coraz większe wymagania, muszą dysponować pracownikami o wysokich kwalifikacjach, systematycznie odnawianych i wzbogacanych. W dzisiejszych czasach w sferach biznesu panuje przekonanie, ze na rynku utrzymują się tylko te organizacje, które będą aktywnie zarządzać procesem przemian. Zależy on przede wszystkim od możliwości intelektualnych i fachowych zatrudnionych pracowników, które należy systematycznie szkolić i doskonalić. W mojej pracy przedstawię znaczenie szkolenia pracowników w zarządzaniu zasobami ludzkimi i korzyści jakie z niego płyną. Chcę pokazać jak ważną rolę odgrywają one w każdym przedsiębiorstwie.
Swoje rozważania rozpocznę od omówienia ogólnych kwestii związanych z rozwojem intelektualnym i zawodowym pracowników. Przedstawię teorię zasobów ludzkich oraz wyjaśnię pojęcie kompetencji. Zastanowię się także nad znaczeniem kompetencji oraz zastosowaniem modelu kompetencyjnego w procesie szkolenia i rozwoju. Zagadnienia związane z działalnością szkoleniową oraz metody doskonalenia pracowników w oparciu o kompetencje zostały omówione w kolejnym rozdziale. Drugi rozdział opisuje kwestie związane z polityką szkoleniową, analizą potrzeb szkoleniowych i ich ewaluacją oraz rolą szkoleń we wspieraniu rozwoju pracowników i organizacji. Trzeci rozdział mojej pracy dotyczy organizacji i funkcjonowania przedsiębiorstwa, któremu miałam okazję się przyglądać. Przedstawię otoczenie społeczno-ekonomiczne opisywanej firmy, jej strukturę organizacyjną oraz charakterystykę zasobów ludzkich pod kątem aktywności szkoleniowej. W ostatnim rozdziale zaprezentuję strategię przedsiębiorstwa w dziedzinie szkolenia i rozwoju.

Odpowiedz

[-]
Szybka odpowiedź
Weryfikacja przeciw botom
Zaznacz pole wyboru znajdujące się poniżej. Ten proces pozwala chronić forum przed botami spamującymi.

Podobne wątki
Wątek: Autor Wyświetleń: Ostatni post
  Praca magisterska - Motywacja I Jej Stymulacja w Zarządzaniu brunet 3,673 11-22-2012, 11:40
Ostatni post: aga13tg
  Rekrutacja pracowników na przykładzie Zakładów azotowych w Tarnowie-Mościcach SA brunet 939 02-04-2011, 09:23
Ostatni post: brunet
  Praca magisterska - Marketing w zarządzaniu przedsiębiorstwem brunet 3,044 02-02-2011, 21:50
Ostatni post: fetka2712