Witaj! Rejestracja

STOSUNEK PRACY W RÓŻNEGO TYPU UMOWACH MIĘDZY PRACODAWCĄ A PRACOBIORCĄ


Pracownikiem – jest osoba fizyczna zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę a pracodawcą – wyodrębniona organizacyjnie jednostka posiadająca osobowość prawną, nie posiadająca osobowości prawnej oraz osoba fizyczna jeśli zatrudniają pracownika.
Uczestników procesu pracy (pracodawców i pracobiorców) łączy stosunek pracy który opisuje związki zaistniałe między tymi grupami osób, w tym również założenia i oczekiwania związane z tym co pracodawca i pracownik mogą sobie wzajemnie zaoferować.
Związki te mogą być:
1. formalne – jeżeli przyjmują postać umowy o pracę lub uzgodnień proceduralnych,
2. nieformalne – jeżeli wyrażają pewne założenia i oczekiwania, związane z tym czego oczekuje pracownik, a co są w stanie i powinni zapewnić pracodawcy.
Przez nawiązanie stosunku pracy – pracownik zobowiązuje się do wykonania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem.
Pracobiorca – jeśli tylko spełnił wymóg należytej staranności nie odpowiada za rezultaty pracy, jeśli praca ta jest wykonywana na podstawie umowy o pracę.
W chwili zawarcia umowy o pracę powstaje mniej lub bardziej trały stosunek cywilno – prawny który nakłada na pracodawcę określone powinności, w szczególności obowiązek:
1. wypłacania wynagrodzenia oraz
2. ubezpieczenia pracownika oraz
3. wnoszenia do ZUS określonej prawem składki a także
4. przekazywania składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Socjalnych oraz
5. zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.
Obowiązki pracodawcy względem pracownika, Kodeks Pracy formułuje następująco:
1. przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony uprawnień pracowniczych, co oznacza, że umowy o pracę oraz inne akty na podstawie których powstaje stosunek pracy, nie mogą być pod rygorem nieważności mniej korzystne dla pracownika od przepisów prawa pracy,
2. przestrzeganie przepisów dotyczących czasu pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy dla prawidłowego ustalenia wynagrodzenia i innych świadczeń związanych z pracą, a zwłaszcza rozliczenia godzin nadliczbowych i ich limitów oraz urlopów pracowniczych,
3. zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz prowadzenie systematycznych szkoleń pracowników w tej dziedzinie. Stworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego. Zaspokajanie w miarę możliwości socjalnych potrzeb pracowniczych,
4. prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników, w tym zgłaszanie ich do ubezpieczenia społecznego, terminowe odprowadzanie składek na ubezpieczenia społeczne i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

RÓWNOUPRAWNIENIE W PRACY
Pracodawca jest zobligowany do równego traktowania kobiet i mężczyzn w zakresie:
1. nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy,
2. warunków zatrudnienia,
3. awansowania oraz
4. dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
Za jednakową pracę, lub za pracę o jednakowej wartości, pracownikom powinno przysługiwać takie same, łączne (tzn. z uwzględnieniem wszystkich składników) wynagrodzenia.
O dyskryminacji można mówić wtedy gdy występują różnice w warunkach zatrudnienia na korzyść wszystkich lub znacznej liczby pracowników jednej płci, a różnic tych nie można uzasadnić merytorycznie.
W szczególności pracodawcy nie wolno:
1. odmówić zatrudnienia kobiety lub mężczyzny albo dalszego ich zatrudniania ze względu na płeć,
2. Zaproponować gorszego wynagrodzenia, pomijać przy awansach, zmniejszać dodatki do wynagrodzenia podstawowego, stwarzać trudniejsze warunki świadczenia pracy, pomijać przy kierowaniu na zajęcia dokształcające, motywując to różnicami płci.


To TYLKO CZESC MATERIALU, CAŁOŚĆ DOSTĘPNA DO ŚCIĄGNIĘCIA PO ZALOGOWANIU LUB REJESTRACJI


.doc   Prawo Pracy.doc (Rozmiar: 194.5 KB / Pobrań: 37)
Odpowiedz

[-]
Szybka odpowiedź

Disable AutoMedia embedding for this link.   MP3 Playlist

Weryfikacja przeciw botom
Zaznacz pole wyboru znajdujące się poniżej. Ten proces pozwala chronić forum przed botami spamującymi.

Podobne wątki
Wątek: Autor Odpowiedzi: Wyświetleń: Ostatni post
  Zasady prawa pracy - wyklad brunet 0 530 11-28-2010, 10:57
Ostatni post: brunet
  wyklady z prawa pracy brunet 0 639 11-28-2010, 10:53
Ostatni post: brunet
  prawo pracy-dobryskrypt brunet 0 454 11-28-2010, 10:51
Ostatni post: brunet
  Pojęcie, przedmiot i charakterystyka ogólna prawa pracy brunet 0 773 11-28-2010, 10:51
Ostatni post: brunet
  prawo pracy 2006-2007 brunet 0 566 11-28-2010, 10:48
Ostatni post: brunet