Witaj! Rejestracja

STANY NADZWYCZAJNE


Polska Konstytucja z 1997 roku przewiduje 3 stany nadzwyczajne: stan wojenny, stan wyjątkowy, stan klęski żywiołowej.

Stan nadzwyczajny – sytuacja szczególnego zagrożenie, którego rozwiązanie wymaga sięgnięcia po szczególne środki, gdy te przewidziane w Konstytucji są niewystarczające.

Stany nadzwyczajne różnią się między sobą ale są też cechy wspólne:
1. Mogą być wprowadzone w razie szczególnego zagrożenia. Od rodzaju zagrożenia zależy czy wprowadza się stan pierwszy, drugi czy trzeci.
2. Wprowadzenie stanu nadzwyczajnego, może nastąpić na podstawie ustawy w drodze rozporządzenia, które musi być podane do publicznej wiadomości.
3. Ustawę o szczególnych stanach nadzwyczajnych. Musi ona określać zasadę działania organów władzy publicznej oraz zakres w jakim mogą zostać ograniczone wolności i prawa.
4. Wyrównanie strat majątkowych wynikających z ograniczenia wolności i praw może określać ustawa.
5. W każdym ze stanów nadzwyczajnych musi być respektowana zasada celowości i proporcjonalności.
Celowość – działania organów publicznych muszą zmierzać do przywrócenia stanu normalnego.
Proporcjonalność – działania podjęte w czasie stanu wojennego muszą odpowiadać stopniowi zagrożenia.
6. Zasada legalności. Stan nadzwyczajny może być wprowadzony tylko na podstawie ustawy. Organy działają na podstawie prawa. W czasie stanu nadzwyczajnego obowiązuje konstytucja!
7. Ograniczenie w zakresie prawodawstwa. W czasie stanu nadzwyczajnego nie można zmienić Konstytucji, ordynacji wyborczej oraz ustawy o stanach nadzwyczajnych. Następuje jednocześnie wzmocnienie władzy wykonawczej.
8. Zasada ochrony organów przedstawicielskich. W czasie stanu nadzwyczajnego i 90 dni po nim nie można przeprowadzać referendum, ani wyborów. Nie można skracać kadencji.

STAN WOJENNY
• wiąże się z zewnętrznym zagrożeniem państwa, zbrojnej napaści na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub gdy z umowy międzynarodowej wynika zobowiązanie do wspólnej obrony przeciwko agresorowi.
• Rozporządzenie o wprowadzeniu stanu wojennego wydaje prezydent na wniosek Rady Ministrów. Musi być więc zgodność w ocenie pomiędzy Prezydentem, a Radą Ministrów.


To TYLKO CZESC MATERIALU, CAŁOŚĆ DOSTĘPNA DO ŚCIĄGNIĘCIA PO ZALOGOWANIU LUB REJESTRACJI


.doc   stany nadzwyczajne.doc (Rozmiar: 32 KB / Pobrań: 55)
Odpowiedz

[-]
Szybka odpowiedź

Disable AutoMedia embedding for this link.   MP3 Playlist

Weryfikacja przeciw botom
Zaznacz pole wyboru znajdujące się poniżej. Ten proces pozwala chronić forum przed botami spamującymi.