Witaj! Rejestracja

Skrypt z Kolanczyka - Prawo Rzeczowe, Zobowiazania, Prawo Spadkowe


PRAWO RZECZOWE

I. RZECZY I RODZAJE WŁADZTWA
NAD RZECZAMI

$ 103. Rzeczy

Brak wyraźnej definicji rzeczy, pojmowana jest intuicyjnie

Res corporales – materialne, można dotknąć, np. grunt, niewolnik, złoto
Res incorporales – niematerialne, nie można dotknąć, użytkowanie, zobowiązanie, spadek,
- uprawnienia majątkowe, uznane i chronione
- zobowiązanie można sprzedać jako rzecz niematerialną

Res in patrimonio – może się znaleźć w majątku osoby prywatnej, np. niewolnik
Res extra patrimonium – nie może, wyjęte z obrotu prawnego
- res divini iuris –według prawa boskiego
- res sacrae – kult religijny, np. świątynie
- res religiosae – kult zmarłych, np. cmentarze
- res sanctae – obiekty użyteczności publicznej, oddane pod specjalną opiekę bogów
np. mury, bramy miasta, znaki graniczne
- res humani iuris – według prawa ludzkiego
- res omnium communes – powszechne z natury, np. powietrze, morze
- res publicae – publiczny użytek, właścicielem państwo, np. place publiczne, teatry

Res mancipi – szczególnie wartościowe,
np. grunty w Italii wraz z budynkami, niewolnicy, zwierzęta pociągowe (konie, woły),
służebności gruntów wiejskich
- prawo własności mogło być przeniesione przez mancipatio lub in iure cessio
Res nec mancipi – pospolite,
np. grunty prowincjonalne, sprzęty domowe, pomniejsze zwierzęta
- prawo własności mogło być przeniesione przez traditio
- prawo klasyczne – podział tracił na znaczeniu,
wzrost znaczenia gospodarki pieniężnej i prowincji
- prawo poklasyczne – wychodzi z użycia
- Justynian – zniósł ten podział

Res immobiles – nieruchomości, grunt i wszystko co na stałe przyłączone do gruntu
Res mobiles – ruchomości, np. niewolnicy
Oznaczone indywidualnie – niewolnik, posąg jako dzieło sztuki
Oznaczone gatunkowo – wino, bryła marmuru

Zużywalne – chleb
Niezużywalne – koń

Podzielne – można podzielić bez uszczerbku dla ich istoty i wartości, np. wino
Niepodzielne – np. niewolnik

Pojedyncze – np. koń
Złożone – rzeczy (np. dom), składające się z innych rzeczy pojedynczych,
które tracą swoją niezależność prawną (np. cegła)
Zbiorowe – rzeczy (np. biblioteka), składające się z innych rzeczy pojedynczych,
które nie tracą swojej niezależności prawnej (np. książka)

Podrzędne w stosunku do Głównych:
- przybytki, np. dom w stosunku do gruntu
- przynależności, np. klamka w stosunku do drzwi

Fructus – pożytki, płody naturalne, pobierane w drodze normalnej eksploatacji gospodarczej
np. zboże, owoce, mleko, wełna

$ 104. Posiadanie. Pojęcie, skutki i rodzaje

Detentio – dzierżenie, władztwo faktyczne nie rodzące skutków prawnych,
dzierżyciel nie dążył do tego, aby stać się właścicielem
Possesio – posiadanie, władztwo faktyczne, ochraniane przez samego posiadacza,
który dążył do tego, aby stać się właścicielem
Dominium albo Proprietas – własność, władztwo prawne, ochraniane przez państwo
- stan idealny to własność + posiadanie
- własność często nie pokrywała się z posiadaniem, np. eksploatacja cudzej rzeczy za opłatą

Corpus – fizyczne władanie rzeczą, np. użytkowanie gruntu, zamieszkiwanie budynku
Animus – wola, zamiar posiadania,
np. inny jest animus u właściciela, inny u złodzieja, który rzecz ukradł,
inny u rzemieślnika, który czasowo posiada rzecz z zamiarem jej naprawy

Possesio civilis - w oparciu o podstawę prawną prawa cywilnego
- corpore – władztwo fizyczne
- animus possidendi - z zamiarem zatrzymania rzeczy dla siebie, stania się jej właścicielem
- może prowadzić do usucapio (zasiedzenie), jeśli sprawowane przez dłuższy czas

Possesio ad interdicta – chronione prawem pretorskim przez interdykty
- corpore
- suo nomine – sprawowane w swoim imieniu
- animus possidendi
- posiadacze ad interdicta:
- właściciele posiadający
- posiadacze bone fidei – w dobrej wierze, mylnie uważa się za właściciela,
stanie się nim przez usucapio, np. znalazca rzeczy
- posiadacze male fidei – w złej wierze, wie o cudzym prawie do rzeczy,
np. złodziej
- wierzyciele zastawni – umożliwiało im pokrycie należności
w przypadku zwłoki dłużnika
- prekarzyści – korzystający z cudzej rzeczy z obowiązkiem zwrotu
na każde wezwanie
- depozytariusze sekwestrowi – przechowawcy rzeczy spornej,
o którą toczył się proces
- emfitueci i superficjariusze – dzierżawcy wieczyści

Detentio – dzierżenie, zwane też possesio corporalis lub possesio corporalis
- brak skutków w prawie cywilnym lub pretorskim
- corpore
- brak animus possidendi
- alieno nomine – sprawowane w cudzym imieniu
- detentorzy:
- najemcy, dzierżawcy, przechowawcy, użytkownicy (zobowiązania)
- coloni
- członkowie rodziny alieni iuris i niewolnicy (jako peculium)

Quasi possesio – dotyczy res incorporales, chronione prawem pretorskim
- brak corpore
- iuris possesio – posiadanie prawa
- bonorum possesio – posiadanie spadku,
czyli masy spadkowej oraz wierzytelności i długów
- służebności, np. prawo do czerpania wody z cudzego gruntu

$ 105. Nabycie i utrata posiadania

Corpore et animo – nabycie normalne
- przeniesienie corpus i animus na drugą osobę
- corpus:
- nabycie pierwotne
- akt objęcia rzeczy w posiadania musiał być wyraźny,
zwykle przy użyciu siły fizycznej
- nabycie rzeczy niczyjej, np. pochwycenie ptaka, wejście na grunt i ogrodzenie go
- kradzież, zabór mienia za złamaniem oporu dotychczasowego posiadacza

- nabycie pochodne
- przeniesienie posiadania poprzez traditio,
z ręki do ręki albo poprzez złożenie towaru w domu nabywcy
- przy nieruchomościach początkowo obejście gruntu, później objęcie go oczami
- animus:
- nabycie pierwotne
- sam corpus świadczył o woli nabywającego
- nabycie pochodne
- animus possidendi występuje przy kupnie-sprzedaży
- brak animus possidendi jeśli jedynie dzierżenie,
np. przy umowie przechowania


To TYLKO CZESC MATERIALU, CAŁOŚĆ DOSTĘPNA DO ŚCIĄGNIĘCIA PO ZALOGOWANIU LUB REJESTRACJI
Odpowiedz

[-]
Szybka odpowiedź

Disable AutoMedia embedding for this link.   MP3 Playlist

Weryfikacja przeciw botom
Zaznacz pole wyboru znajdujące się poniżej. Ten proces pozwala chronić forum przed botami spamującymi.

Podobne wątki
Wątek: Autor Odpowiedzi: Wyświetleń: Ostatni post
  ściąga - prawo rzymskie brunet 0 783 11-28-2010, 10:40
Ostatni post: brunet
  skrypt - prawo rzymskie brunet 0 1,037 11-28-2010, 10:39
Ostatni post: brunet
  PRAWO RZYMSKIE brunet 0 704 11-28-2010, 10:37
Ostatni post: brunet
  prawo rzymskie opracowanie brunet 0 1,086 11-28-2010, 10:35
Ostatni post: brunet
  prawo rzeczowe - rzym brunet 0 645 11-28-2010, 10:34
Ostatni post: brunet