Rejestracja Wejdź przez fb
   
 

Rodzina u progu trzeciego tysiąclecia.

Poleć znajomym


brunet
Promotor

Online
1. Wstęp.

Według definicji stosowanej w socjologii, rodzina to podstawowa grupa społeczna, występująca we wszystkich historycznie znanych typach społeczeństw i kultur; składa się z małżonków i ich dzieci oraz krewnych małżonków, odgrywa główną rolę w procesie socjalizacji. Natomiast F. Adamski w bardziej „ludzki” sposób opisuje rodzinę, jako „duchowe zjednoczenie szczupłego grona osób skupionych we wspólnym ognisku domowym (...) ”.
Obie definicje, choć różne od siebie mówią o tym, że jest to najmniejsza komórka społeczna, która ma za zadanie nie tylko zapewnić społeczeństwu nowe pokolenie obywateli, ale również ma zadbać o to, aby to nowe pokolenie składało się z wartościowych ludzi, a w dzisiejszych czasach to nie jest takie proste.
Trudno przecenić znaczenie rodziny w procesie wychowania, ponieważ jest ona naturalnym środowiskiem socjalizującym. Rodzina może wspierać lub ograniczać procesy adaptacji młodego człowieka do życia w społeczeństwie. Dezorganizacja tej, najważniejszej grupy społecznej powoduje, że staje się ona niewydolna wychowawczo. Przyczyny dezorganizacji mogą być bardzo różne: alkoholizm, narkomania, załamania osobowościowe, warunki ekonomiczne itp.
W dzisiejszych czasach rodzina, jako komórka społeczna odpowiadająca za pozytywne ukształtowanie człowieka może być mocno zagrożona różnymi czynnikami zewnętrznymi.

2. Zagrożenia struktur rodziny.

U progu trzeciego tysiąclecia występuje wiele problemów, które mogą być zagrożeniem dla współczesnej rodziny. Począwszy od problemów natury ekonomicznej, które prowadzić mogą do załamania się osobowości jednego lub kilku członków rodziny i ucieczki w świat alkoholu czy narkotyków, poprzez niedojrzałość emocjonalną osób decydujących się na założenie rodziny, aż po rozkład moralny społeczeństwa, wpływający na kształtowanie się ogólnie przyjmowanych wartości. Są to niektóre czynniki mogące doprowadzić do zakłócenia więzi łączących członków rodziny, a to w bardzo znaczący sposób modyfikuje proces wychowawczy obejmujący wszystkich osób wchodzących w skład rodziny.

3. Alkoholizm..doc   097.doc (Rozmiar: 95 KB / Pobrań: 29)

Odpowiedz

[-]
Szybka odpowiedź
Weryfikacja przeciw botom
Zaznacz pole wyboru znajdujące się poniżej. Ten proces pozwala chronić forum przed botami spamującymi.