Przepis prawa i norma prawna


a)koncepcje rozumienia definicji przepisu i normy prawnej
o przepis prawa i norma prawna do pojęcia synonimiczne
o przepis prawa jest to pewien napis ,który występuje w akcie prawnym
norma prawna jest to znaczenie napisu występującego w akcie prawnym
o przepis prawa jest to najmniejsza jednostka systematyczna aktu prawnego (jest dana bezpośrednio przez ustawodawcę)
norma prawna jest to reguła postępowania zbudowana według określonego wzoru z elementów zawartych w przepisie prawa (należy ją samemu stworzyć w oparciu o przepisy)
b)norma prawna
o 3 zadania normy pranej :
o określanie adresata normy prawnej
o wskazanie powinnego zachowania adresata normy prawnej
o regulowanie zachowań odmiennych od wyznaczonych przez normę prawną
o koncepcje budowy normy prawnej :
o koncepcje dwuczłonowe :
 H D :
• jeżeli zachodzą warunki określone w hipotezie ,to adresat normy powinien zachować się tak jak mów dyspozycja
• art.415 k.k. :”Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę (H),obowiązany jest do jej naprawienia(D)
 H S :
• jeśli zachodzą warunki określone w hipotezie ,to organ państwa powinien wymierzyć podmiotowi wskazanemu w hipotezie przewidzianą sankcję
• art.165 k.k. :“Kto pozbawia człowieka wolności (H),podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5(S)”
o koncepcja trójczłonowa :
 H D/S :
• jeżeli zachodzą warunki określone w hipotezie ,to adresat powinien się zachować tak jak mówi dyspozycja ,bądź zostanie mu wymierzona sankcja
• art.183 k.k. :“Jeżeli ktoś pozostaje w związku malżenskim (H) , to nie powinien zawierać powtórnego związku małżeńskiego (D) bądź zostanie mu wymierzona kara pozbawienia wolności (S)"
o koncepcja dwuczłonowa norm sprzężonych :
 H1 D/H2 S
• każda norma prawna składa się z dwóch reguł :
o reguła sankcjonowanej (H1 D)
o reguła sankcjonująca (H2 S)
• jeżeli zachodzą warunki określone w hipotezie reguły sankcjonowanej (H1) ,to adresat tej reguły powinien się zachować tak jak mówi dyspozycja bądź jeżeli naruszy dyspozycję (H2) ,to zostanie mu wymierzona sankcja
• pierwotność norm w normie sprzężonej :
o pozytywizm - norma sankcjonowana jest pierwotna bo dotyczy społeczeństwa
o normatywizm - norma sankcjonująca jest pierwotna bo dotyczy państwa
o dwie normy są sobie współrzędne
• art.296 k.k. :"Jeżeli ktoś jest zobowiązany do zajmowania sięsprawami majątkowymi lub działalnością gospodarczą innej osoby (H1) ,to nie powinien wyrządzać jej szkody majątkowej (D) ,bądź jeżeli ktoś będąc zobowiązany do zajmowania się sprawami majątkowymi lub działalnością gospodarczą innej osoby wyrządził jej szkodę majątkową (H2) ,to podlega karze pozbawienia wolności (S)"
o podział norm prawnych :
o ze względu na adresata dyspozycji :
 normy jednostkowe - 1 adresat (konkretny)
 normy ogólne - odnoszą się do pewnej klasy adresatów
o ze względu na sformułowania dyspozycji :
 normy konkretne - są to normy ,które regulują pewien rodzaj niepowtarzalnego zachowania się adresata
 normy abstrakcyjne - są to normy ,które regulują pewien rodzaj powtarzalnych zachowań
o ze względu na typ działalności ,w wyniku której powstają :
 normy indywidualne (konkretno - jednostkowe) - dotyczą jednego konkretnego adresata i regulują jego niepowtarzalne zachowanie (akty stosowania prawa)
 normy generalne (abstrakcyjno - ogólne) - są to normy ,które odnoszą się do ogólnego adresata i regulują pewne zachowania powtarzalne (akty tworzenia prawa)
o ze względu na wzór zachowania powinnego dyspozycji :
 normy nakazowe - nakazują one w dyspozycji określone zachowania
 normy zakazowe - zakaują


To TYLKO CZESC MATERIALU, CAŁOŚĆ DOSTĘPNA DO ŚCIĄGNIĘCIA PO ZALOGOWANIU LUB REJESTRACJI


.doc   Cwiczenia.doc (Rozmiar: 139 KB / Pobrań: 42)
Odpowiedz

[-]
Szybka odpowiedź
Weryfikacja przeciw botom
Zaznacz pole wyboru znajdujące się poniżej. Ten proces pozwala chronić forum przed botami spamującymi.

Podobne wątki
Wątek: Autor Wyświetleń: Ostatni post
  HISTORIA PRAWA brunet 587 11-28-2010, 12:04
Ostatni post: brunet
  Historia prawa prywatnego brunet 500 11-28-2010, 12:02
Ostatni post: brunet
  HISTORIA PRAWA PRYWATNEGO – ŚREDNIOWIECZE brunet 888 11-28-2010, 12:01
Ostatni post: brunet
  HISTORIA PRAWA KARNEGO brunet 530 11-28-2010, 12:01
Ostatni post: brunet
  Tworzenie prawa, Źródła prawa brunet 750 11-28-2010, 11:44
Ostatni post: brunet