PRAWOZNAWSTWO


PRAWOZNAWSTWO JAKO NAUKA-2 wątki
-kładzie nacisk na praktykę prawa, na posługiwanie się nim takim jakie ono jest
-ujmuje prawo jako pewien element życia społecznego, ściśle związany z procesami gospodarczymi i politycznymi, z ludzkimi przekonaniami i zachowaniami czym jest prawo uzależnione jest od-przyjętych przez danego badacza lub szkołę założeń filozoficznych, ideologicznych, światopoglądowych-głównego kierunku zainteresowań danej dziedziny nauki-przyjętych założeń metodologicznych

PODEJŚCIE FORMALNO-DOGMATYCZNE (analiza logiczni-językowa) prawem jest zespół, system należycie ustawionych, wysłowionych, opublikowanych i zaopatrzonych w sankcje norm postępowania skierowanych do nieoznaczonych imiennie adresatów. Przepisy prawa-wypowiedzi językowe zastane przez nas w tekstach ustaw i innych aktach normatywnych

PODEJŚCIE SOCJOLOGICZNE (realistyczne) prawem jest zespół reguł i zasad postępowania ujawniających swe rzeczywiste istnienie poprzez zachowania jednostek i grup społecznych

PODEJŚCIE PSYCHOLOGICZNE prawem są przeżycia psychiczne jednostek o treści imperatywno-atrybutowej tzn. o istnieniu pewnego poczucia obowiązku i odpowiadającego mu uprawnienia innej osoby, która może domagać się wypełnienia obowiązku

PODEJŚCIE AKSJOLOGICZNE prawo jest zespołem norm postępowania w stosunku między ludźmi zbudowanym na gruncie pewnych wartości w celu ich urzeczywistnienia i obrony

PODEJŚCIE WIELOPŁASZCZYZNOWE prawo jest zjawisko społeczne dla poznania którego niezbędne jest uwzględnienie wszystkich podejść

ZAGADNIENIA UZNAWANE ZA PRZEDMIOT NAUKOWEGO PRAWOZNASTWA
*wypracowanie aparatu pojęciowego, opis i systematyzacja reguł uznawanych za prawo obowiązujące *zagadnienia filozoficzne i metodologiczne prawoznawstwa
* zagadnienia wykładni oraz stosowania prawa


To TYLKO CZESC MATERIALU, CAŁOŚĆ DOSTĘPNA DO ŚCIĄGNIĘCIA PO ZALOGOWANIU LUB REJESTRACJI


.doc   PRAWOZNAWSTWO.doc (Rozmiar: 66 KB / Pobrań: 21)
Odpowiedz

[-]
Szybka odpowiedź
Weryfikacja przeciw botom
Zaznacz pole wyboru znajdujące się poniżej. Ten proces pozwala chronić forum przed botami spamującymi.