Prawo spadkowe


Testamenty szczególne.

Testamenty szczególne mogą być sporządzone tylko w określonych okolicznościach, gdy zostały spełnione dodatkowe przesłanki przewidziane ustawą. Charakteryzują się one ponadto czasowo ograniczoną mocą. Zgodnie bowiem z art. 955kc testament szczególny traci moc z upływem sześciu miesięcy od ustania okoliczności, które uzasadniały niezachowanie formy testamentu zwykłego, chyba że spadkodawca zmarł przed upływem tego terminu.

Do testamentów szczególnych zalicza się:
1. testament ustny,
2. testament złożony podczas podróży na statku morskim lub powietrznym,
3. testament wojskowy.

Testament ustny jako testament szczególny może zostać złożony jeżeli zachodzi przynajmniej jedna z okoliczności wskazanych w art. 952§1kc, a zatem
1. istnieje obawa rychłej śmierci spadkodawcy,
2. zachowanie zwykłej formy testamentu jest wskutek szczególnych okoliczności niemożliwe lub bardzo utrudnione.

Obawa rychłej śmierci spadkodawcy nie może być jednak oceniana wyłącznie na podstawie subiektywnych odczuć spadkodawcy. Jej istnienie musi być uzasadnione obiektywnie. Muszą wystąpić takie stany chorobowe lub skutki nagłych wypadków, które w świetle wiedzy lekarskiej oraz doświadczenia życiowego mogą spowodować rychły zgon.
Ponadto obawa rychłej śmierci musi istnieć w chwili sporządzania testamentu.

Okoliczności uniemożliwiające lub znacznie utrudniające skorzystanie ze zwykłej formy testamentu nie zostały w ustawie wyliczone. Należy jednak przyjąć, że chodzi o okoliczności niecodzienne, odbiegające od normalnego stanu rzeczy np. powódź czy przerwanie komunikacji.
Okoliczności szczególne muszą prowadzić do niemożliwości sporządzenia testamentu zwykłego lub do znacznych utrudnień w tym zakresie. Taka sytuacja wystąpi np. gdy spadkodawca nie jest w stanie udać się do notariusza albo nie jest w stanie sporządzić testamentu własnoręcznego.

Testament ustny zostaje sporządzony w ten sposób, że spadkodawca oświadcza swoją wolę ustnie przy jednoczesnej obecności conajmn

To TYLKO CZESC MATERIALU, CAŁOŚĆ DOSTĘPNA DO ŚCIĄGNIĘCIA PO ZALOGOWANIU LUB REJESTRACJI


.doc   Prawo spadkowe.doc (Rozmiar: 27 KB / Pobrań: 17)
Odpowiedz

[-]
Szybka odpowiedź

Disable AutoMedia embedding for this link.   MP3 Playlist

Weryfikacja przeciw botom
Zaznacz pole wyboru znajdujące się poniżej. Ten proces pozwala chronić forum przed botami spamującymi.

Podobne wątki
Wątek: Autor Wyświetleń: Ostatni post
  PRAWO WYBORCZE brunet 537 11-28-2010, 11:29
Ostatni post: brunet
  PRAWO MIĘDZYNARODOWE PUBLICZNE brunet 531 11-28-2010, 11:28
Ostatni post: brunet
  Prawo konstytucyjne 2 brunet 462 11-28-2010, 11:26
Ostatni post: brunet
  prawo konstytucyjne brunet 433 11-28-2010, 11:25
Ostatni post: brunet
  Prawo Unii Europejskiej brunet 548 11-28-2010, 11:15
Ostatni post: brunet