PRAWO RZECZOWE


Regulacja znajduje się w II księdze k.c.
Wcześniej kwestię tą regulował dekret o prawach rzeczowych.

Znaczenie terminu „prawo rzeczowe”:

• w znaczeniu przedmiotowym – ta część regulacji, która odnosi się do praw rzeczowych w sensie podmiotowym;
Zasady znajdziemy w:
 ustawie o księgach wieczystych i hipotece z 1982 r.;
 ustawa o własności lokali z 24 czerwca 1994 r.;
 ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych z 15.XII.2000 r.;
 ustawa o gospodarce nieruchomościami z 1997 r. – 2 teksty jednolite – ostatni w Dz.U. nr 261 z 9.XII.2004;

• w znaczeniu podmiotowym – rodzaj praw podmiotowych wyróżnionych ze względu na 2 cechy, które muszą występować łącznie:
 prawo ma za przedmiot rzecz;
 prawo ma charakter bezwzględny;

PRAWA RZECZOWE W SENSIE PODMIOTOWYM:
są to prawa podmiotowe bezwzględne:
• skuteczność erga omnes – wszyscy mają obowiązek poszanowania tego prawa, w przeciwnym wypadku naruszenie tego prawa łączy się z reakcją w formie roszczenia. Wówczas prawo przywrócone pozostaje bez uszczerbku, a każde kolejne naruszenie powoduje roszczenie;
• przeciwstawiane jest prawom podmiotowym względnym (wierzytelnościom) skutecznemu inter partes.

TERMIN „RZECZ”:
pojęcie reguluje art. 45 k.c. „Rzeczami w rozumieniu niniejszego kodeksu są tylko przedmioty materialne.”
Przedmioty te muszą:

• być materialnymi częściami przyrody – pozwala to wyłączyć rzeczy – dzieła o charakterze niematerialnym, czyli rzeczą materialną w sensie prawa cywilnego nie są: wynalazki, utwory literackie (ogólnie myśl twórcza), ale spisane już są.
• mieć charakter samoistny (ograniczony, wyodrębniony, może być przedmiotem prawa własności) – umożliwia to wyrzucenie z tego pojęcia „res omnium communes” = „dobra powszechne dla wszystkich”, np. złoża, wody, zwierzęta w stanie wolnym.

Pieniądz – szczególny rodzaj rzeczy. Szczególnym gdyż wartość pieniądza jest ustalana przez państwo – wartość nie zależy od wewnętrznej wartości nominału. Pieniądz jest rzeczą, ale „sui generis”.
Nasze prawo nie traktuje jako rzeczy:
• ogółu praw – „universitas iuris”;
• rzeczy zbiorowych, np. biblioteki – nie ma takich norm, które odnoszą się do rzeczy zbiorowych;

PODZIAŁY:
I. widoczny we wszystkich instytucjach prawa rzeczowego:

1. NIERUCHOMOŚCI:
- pojęcie to nie jest jednolite w ustawach, ale nie odbiega od pojęcia zawartego w k.c.
art. 46 k.c. „§ 1. Nieruchomościami są części powierzchni


To TYLKO CZESC MATERIALU, CAŁOŚĆ DOSTĘPNA DO ŚCIĄGNIĘCIA PO ZALOGOWANIU LUB REJESTRACJI


.doc   PRAWO_RZECZOWEdlf.doc (Rozmiar: 1,010.5 KB / Pobrań: 57)
Odpowiedz

[-]
Szybka odpowiedź
Weryfikacja przeciw botom
Zaznacz pole wyboru znajdujące się poniżej. Ten proces pozwala chronić forum przed botami spamującymi.

Podobne wątki
Wątek: Autor Wyświetleń: Ostatni post
  PRAWO WYBORCZE brunet 537 11-28-2010, 11:29
Ostatni post: brunet
  PRAWO MIĘDZYNARODOWE PUBLICZNE brunet 532 11-28-2010, 11:28
Ostatni post: brunet
  Prawo konstytucyjne 2 brunet 465 11-28-2010, 11:26
Ostatni post: brunet
  prawo konstytucyjne brunet 433 11-28-2010, 11:25
Ostatni post: brunet
  Prawo spadkowe brunet 490 11-28-2010, 11:16
Ostatni post: brunet