Witaj! Rejestracja

prawo rodzinne


USTANIE MAŁŻEŃSTWA

PRZYCZYNY USTANIA MAŁŻEŃSTWA:

- Śmierć małżonka – nie reguluje tego nawet ustawodawca;

- Uznanie za zmarłego – jednym ze skutków jest ustanie małżeństwa, które ustaje w momencie gdy uznanie za zmarłego stało się możliwe. Jeśli żyjący nie zawarł nowego związku – małżeństwo odżywa. Jeśli jednak osoba zawarła drugie małżeństwo, a małżonek pierwszy się objawi to wówczas małżeństwo to odżywa. Jeśli jednak nupturienci (obie osoby) działały w złej wierze. I zawarli małżeństwo to jest to małżeństwo bigamiczne- można wzruszyć;

- Rozwód:

 Sankcja za naruszenie podstawowych obowiązków małżeńskich
 Lekarstwo na chory związek małżeński, który może nastąpić, gdy nastąpił rozkład pożycia małżeńskiego.
Przyczyny rozwodu nie mają znaczenia. Prawo polskie uznaje ten model. Rozwodzi on formalnie tylko istniejące małżeństwo
Aby orzec rozwód trzeba spełnić przesłankę pozytywną i nie mogą zajść przesłanki negatywne.

Przesłanki rozwodu:

 Pozytywna – zupełny i trwały rozpad pożycia małżeńskiego.
W małżeństwie istnieją trzy więzi :
 Duchowa – miłość małżonków
 Fizyczna – obcowanie płciowe
 Gospodarza – wspólne prowadzenie gospodarstwa

Rozpad jest zupełny, jeśli wszystkie więzi są zerwane. Jednak zasadniczą więzią jest więź uczuciowa.
Póki trwa więź duchowa, nie ma powództwa. Nie może go wnieść ani prokurator, ani RPO. Gdy istnieją sporadyczne kontakty seksualne to nie można orzec rozwodu.
Inaczej jest z więzią gospodarczą, bo ludzie bardzo często nawet po rozwodzie prowadzą wspólne gospodarstwo. Wynika to z warunków gospodarczych. Sąd może orzec rozwód wówczas.
Rozkład trwały ≠ długotrwały
Prawo polskie nie zna separacji przed rozwodem.
Rozkład nie musi być długotrwałym. Sąd, kierując się doświadczeniem życiowym, wyklucza odbudowę więzi między małżonkami.

 Negatywne:

◦ gdy wskutek rozwodu miałoby ucierpieć dobro małoletnich dzieci małżonków.
Sądy korzystają z pomocy psychologów. Rzadko jednak orzeka się rozwody z tego powodu. Dotyczy to dzieci małoletnich i wspólnych (pochodzących z małżeństw, przysposobionych, uznanych).

 gdy byłoby to sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, np. opuszczenie chorego małżonka przez drugiego małżonka, gdy są dzieci pełnoletnie a nie upośledzone;

 gdy winę za rozpad pożycia ponosi tylko jeden małżonek – zasada rekryminacji.
Ustawodawca dał w przepisie wyraz zasadzie:
„Nemo audiatur turpitudinem suam allegas” – „Nikt nie może się w powołać na własna niegodziwość”.
Chodzi o sytuację, gdy małżonek ponosi wyłączna winę za rozkład pożycia. Wówczas sąd nie może orzec rozwodu. Jednakże rozwód może być orzeczony za zgodą drugiej strony lub sąd orzeka, że odmowa zgody jest niemoralna.
Jednak jest problem gdy obydwie strony w jakimś stopniu odpowiadają (np. bezpłodność drugiego małżonka). Ocenia się winę a nie obiektywne okoliczności. Sąd powinien domniemywać, że odmowa zgody na rozwód powinna być zgodna z zasadami życia społecznego. Czasem odmowa zgody może być jedynie spowodowana chęcią szykany- wówczas sąd może orzec, że zgoda jest sprzeczna z zasadami życia społecznego.


Sąd rozwiązuje małżeństwo przez rozwód:

 Jest to decyzja konstytucyjna i konieczna (nic nie może jej zastąpić).
 Sąd orzeka o winie, lecz na zgodne żądanie małżonków sąd może o niej nie orzekać. Odbyć się on może bez świadków.
Sąd może też uznać, że winę ponosi:
- jedna strona;
- obie strony.
 Jeśli małżonkowie mają małoletnie dzieci, to sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej i o alimentach. Dziecko najczęściej pozostaje przy jednym z rodziców. Jeśli małżonkowie pozostają po rozwodzie w jednym mieszkaniu sąd orzeka o sposobie korzystania z tego mieszkania. Sąd orzeka o podziale tylko w stosunku do małżonków i dzieci.
 Fakultatywnie w wyroku mogą się tez znaleźć prawa w stosunku do mieszkania(o ile to możliwe). Należy uwzględnić interes dzieci i małżonka, z którym zostają. Fakultatywnie można orzec podział majątku wspólnego, jeśli nie opóźni to postępowania.
Jest też możliwe zasądzenie alimentów na rzecz jednego z małżonków.

Art. 59 k.r.o. „W ciągu trzech miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu małżonek rozwiedziony, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko, może przez oświadczenie złożone przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego powrócić do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa.”
- w ciągu trzech miesięcy małżonek, który zmienił nazwisko może powrócić do poprzedniego nazwiska przed kierownikiem USC.

Obowiązek alimentacyjny:

Może być zasądzony następujący obowiązek alimentacyjny na rzecz małżonka:

- zwykły obowiązek alimentacyjny:
art. 60 § 1 k.r.o. „Małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i który znajduje się w niedostatku, może żądać od drugiego małżonka rozwiedzionego dostarczania środków utrzymania w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego.”
2 przesłanki:
o alimentów może domagać się małżonek, który nie został uznany za wyłącznie winnego (niewinny od winnego, niewinny od niewinnego, winny od winnego . Nie może domagać się małżonek winny od niewinnego)
o niedostatek po stronie uprawnionego. Niedostatek jest przesłanką generalną obowiązku alimentacyjnego. Jeśli jest niedostatek to jest to zwykły obowiązek alimentacyjny. Niedostatek- osoba nie może zaspokoić usprawiedliwionych potrzeb.

Wysokość alimentów zależy od wysokości usprawiedliwionych potrzeb w ramach możliwości majątkowych i zarobkowych zobowiązanego.

- obowiązek małżonka wyłącznie winnego:
art. 60 § 2 k.r.o. „Jeżeli jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd na żądanie małżonka niewinnego może orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku.”
- To jeden z dwóch przypadków, gdy alimentów może domagać się nie będąca w niedostatku (drugi przypadek –dzieci przeciwko rodzicom po rozwodzie).Ma on element zadośćuczynienia.
Brak jest tu wymagania niedostatku.
Obowiązek ten może istnieć tylko w stosunku do małżonka wyłącznie winnego.
Rozwód pociągnął istotne pogorszen

To TYLKO CZESC MATERIALU, CAŁOŚĆ DOSTĘPNA DO ŚCIĄGNIĘCIA PO ZALOGOWANIU LUB REJESTRACJI


.doc   prawo_rodzinne-dlf.doc (Rozmiar: 370 KB / Pobrań: 14)
Odpowiedz

[-]
Szybka odpowiedź

Disable AutoMedia embedding for this link.   MP3 Playlist

Weryfikacja przeciw botom
Zaznacz pole wyboru znajdujące się poniżej. Ten proces pozwala chronić forum przed botami spamującymi.

Podobne wątki
Wątek: Autor Odpowiedzi: Wyświetleń: Ostatni post
  PRAWO WYBORCZE brunet 0 526 11-28-2010, 11:29
Ostatni post: brunet
  PRAWO MIĘDZYNARODOWE PUBLICZNE brunet 0 520 11-28-2010, 11:28
Ostatni post: brunet
  Prawo konstytucyjne 2 brunet 0 435 11-28-2010, 11:26
Ostatni post: brunet
  prawo konstytucyjne brunet 0 420 11-28-2010, 11:25
Ostatni post: brunet
  Prawo spadkowe brunet 0 458 11-28-2010, 11:16
Ostatni post: brunet