prawo pracy-dobryskrypt


Pojęcie, przedmiot i charakterystyka ogólna p. pracy

Jakie rozumienie „pracy” przyjmuje się w p. pracy i czym charakteryzuje się „prawo”?

Praca-pojęcie spotykane w ekonomi, w pc., p. administracyjnym i innych, należy oddzielić pracę w rozumieniu pp od pracy w rozumieniu nie prawniczym, od stosunków cywilno prawnych, adm.- prawnych.

Praca dla socjologa, psychologa to działanie mające na celu pokonywanie pewnych trudności, może to być praca dla siebie albo praca niewolnika.

Pp nie ujmuje pracy tak szeroko, tu tylko praca dla drugiego podmiotu. Nie każda praca wykonywana dla drugiego podmiotu jest przedmiotem zainteresowania p. pracy. Interesuje nas taka praca dla drugiego podmiotu, której wykonywanie przyjmujemy na siebie dobrowolnie, którą wykonujemy w ramach stosunku prawnego i ona stanowi główny cel stosunku prawnego i wykonujemy ją za wynagrodzeniem.

W naukach nie prawniczych praca to działanie, aktywność, nic nie robi znaczy nie pracuje –ekonomiczne podejście. W prawie pracy jest inaczej, ekspedientka „nie pracuje”- potocznie, ale w rozumieniu p. pracy nawet gdy nie ma klientów to pracuje.
Rozumienie prawne jest tu szersze niż w naukach nie prawniczych.

Odróżnienie pracy w rozumieniu p. pracy od pracy stanowiącej przedmiot regulacji i stosunków cywilno-prawnych.

Relacja do p. cywilnego

1. stosunek um. o dzieło a praca w p. pracy
2. stosunek um. zlecenie a praca w p. pracy

Wg p. pracy – praca to zachowanie się pracownika, aktywność, działanie, mówi się o „pracy żywej”, nie ma pracy oddzielonej od osoby. Pracownik nie ponosi ryzyka ujemnego wyniku swojej pracy, odpowiada za sumienne, staranne wykonywanie pracy, pracodawca ponosi ryzyko. Pracownik wykonuje prace w sposób podporządkowany pracodawcy. Pracownik obowiązany świadczyć pracę osobiście. Stosunek pracy nie wygasa z chwilą wykonania określonej czynności. Odpłatność świadczonej pracy.

Ad. 1 um. o dzieło (pc) - praca to rezultat, wynik tej pracy, wytwór działania, mówi się o „pracy uprzedmiotowionej”. Wykonawca dzieła ponosi ryzyko. Wykonawca dzieła jest samodzielny w realizacji przedsięwzięcia. Wykonanie dzieła można powierzyć komuś innemu albo wziąć kogoś do pomocy, chyba że umowa stanowi inaczej. Więź prawna wygasa z wykonaniem dzieła.

Ad.2 um. zlecenie jej przedmiotem jest praca.

Wykonawca zlecenia nie jest podporządkowany dającemu zlecenie. Brak obowiązku osobistego świadczenia. Zleceniobiorca może wykonać um. zlecenie przy pomocy innej osoby, chyba że w umowie stanowi się inaczej. Brak obowiązku odpłatności.
Pracownikowi przysługują większe prawa: do urlopu, zwolnienia chorobowe, świadczenia wypadkowe.

Relacja do pr. adm.

Różnice między pracą pracowniczą objętą umową o pracę, a pracą regulowaną w ramach prawa administracyjnego, dwie sytuacje gdzie występuje praca w ramach stosunku administracyjnego:

1.stosunki, w których jest świadczona praca żywa, np.:
- wojskowy zawodowy
- funkcjonariusz UOP
- funkcjonariusz policji
- straż pożarna i inne
ich praca objęta jest prawem adm.

Mamy tu do czynienia z pracą zależną jednostronnie kierowaną, praca podwładnego zależy od przełożonego, stopień zależności jest różny.

2.sytuacje nadzwyczajne, w których może być wprowadzona praca przymusowa dla określonych grup zawodowych, np. epidemia uzasadnienie wezwania lekarzy do przymusowej pracy,


Drugi element pojęcia „prawo pracy”—prawo

Cechy charakteryzujące co do zasady normy pp w odróżnieniu od norm pc i pa.

1.Bezwzględnie wiążący charakter norm w jednym kierunku, nie można od nich odstąpić na niekorzyść pracownika - w umowie czy innym akcie powstania sp.

Tzw. normy gwarancyjne, gwarantują minimum praw, nie wolno nakładać więcej obowiązków ponad dopuszczalną miarę. To normy semi-imperatywne, chronią pracownika nawet gdyby się na to nie zgadzał, chronią go przed samym sobą, przed przekroczeniem granic obowiązku.

o -jeżeli przepisami jest dla jakiegoś stanowiska przewidziane wynagrodzenie to strony nie mogą skutecznie ustalić nawet w umowie mniejszego wynagrodzenia niż minimalne

o -nadgodziny za 2 pierwsze godziny 50% dodatku za dalsze100%
o pracownik nie może się zgodzić na pracę w nadgodzinach z dodatkiem 20 %

o -pracownikowi po rocznym okresie pracy przysługuje urlop w wymiarze

To TYLKO CZESC MATERIALU, CAŁOŚĆ DOSTĘPNA DO ŚCIĄGNIĘCIA PO ZALOGOWANIU LUB REJESTRACJI


.doc   prawo pracy-dobryskrypt.doc (Rozmiar: 734 KB / Pobrań: 47)
Odpowiedz


[-]
Szybka odpowiedź
Weryfikacja przeciw botom
Zaznacz pole wyboru znajdujące się poniżej. Ten proces pozwala chronić forum przed botami spamującymi.

Podobne wątki
Wątek: Autor Wyświetleń: Ostatni post
  Zasady prawa pracy - wyklad brunet 563 11-28-2010, 10:57
Ostatni post: brunet
  wyklady z prawa pracy brunet 667 11-28-2010, 10:53
Ostatni post: brunet
  Pojęcie, przedmiot i charakterystyka ogólna prawa pracy brunet 796 11-28-2010, 10:51
Ostatni post: brunet
  STOSUNEK PRACY W RÓŻNEGO TYPU UMOWACH MIĘDZY PRACODAWCĄ A PRACOBIORCĄ brunet 634 11-28-2010, 10:50
Ostatni post: brunet
  prawo pracy 2006-2007 brunet 602 11-28-2010, 10:48
Ostatni post: brunet