Praca Magisterska - WYCHOWANIE EKOLOGICZNE W PRZEDSZKOLU


Spis treści ..........................................................................................................2
Wstęp ...................................................................................................................4
Rozdział I
Wycieczka jako jedna z form pracy z dziećmi w przedszkolu
I.1 Próba definicji wycieczki w ujęciu psychologów i pedagogów ...................
I.2 Znaczenie wycieczki w rozwoju dziecka .......................................................
I.3 Charakterystyka i klasyfikacja wycieczek .....................................................
I.4 Organizacja wycieczek ...................................................................................
I.4.1 Cele i planowanie wycieczek .........................................................................
I.4.2 Zachowanie bezpieczeństwa podczas wycieczek. Regulamin wycieczek w
Przedszkolu nr 118 w Krakowie ....................................................................
I.4.3 Znaczenia oraz wykorzystanie treści wycieczek w zajęciach dydaktycznych
i wychowawczych .........................................................................................
I.5 Rola rodziny w zdobywaniu wiadomości ekologicznych ..............................
Rozdział II
Znaczenie pojęć ekologicznych w rozwoju dzieci 6 - letnich
II.1 Próba definicji określenia pojęcia oraz pojęć ekologicznych ................
II.2 Psychologiczne prawidłowości rozwijania pojęć .........................................
II.3 Badania pedagogiczne nad wpływem wycieczek na kształtowanie pojęć
ekologicznych ...............................................................................................
II.4 Założenia programowe w zakresie znajomości pojęć ekologicznych przez
dzieci 6 – letnie .............................................................................................
Rozdział III
Metody badań własnych
III.1 Cel i przedmiot badań ..................................................................................
III.2 Określenie problemu badawczego głównego i problemów szczegółowych
III.3 Zdefiniowanie hipotezy głównej i szczegółowych .....................................
III.4 Określenie zmiennej i wskaźników .............................................................
III.5 Omówienie metod badań zastosowanych w pracy ......................................
III.6 Organizacja i przebieg badań ......................................................................
III.7 Charakterystyka badanego środowiska i grupy ...........................................
Rozdział IV
Poziom pojęć ekologicznych u dzieci 6 – letnich w świetle przeprowadzonych badań
IV.1 Uwagi wstępne ........................................................................................
IV.2 Charakterystyka pojęć ekologicznych dzieci 6 – letnich ...........................
IV.2.1 Częstotliwość prowadzonych wycieczek – analiza dziennika ...................
IV.3 Analiza wysokiego poziomu pojęć ekologicznych u dziecka 6 – letniego
IV.4 Interpretacja średniego poziomu pojęć ekologicznych u dziecka 6 –
letniego .......................................................................................................
IV.5 Omówienie niskiego poziomu pojęć ekologicznych u dziecka 6 –
letniego .....................................................................................................
IV.6 Wykształcenie rodziców, a poziom pojęć ekologicznych dzieci ...............
IV.7 Czas uczęszczania do przedszkola, a poziom pojęć ekologicznych dzieci
IV.8 Podsumowanie .......................................................................................
IV.9 Wnioski ......................................................................................................
IV.10 Bibliografia ...............................................................................................
IV.11 Aneksy ........................................................................................................WSTĘP

Przedszkole jest instytucją powołaną do pełnienia określonych programem zadań, stanowiących o jego funkcjach spełnianych wobec dziecka, rodziny i społeczeństwa.
Sprawuje ono opiekę nad zdrowiem i bezpieczeństwem dzieci, stymuluje wszechstronny ich rozwój, stwarza wyrównywania deficytów rozwojowych, zaspokaja ich podstawowe potrzeby biologiczne, psychiczne, społeczne. Działalność dydaktyczna przedszkola wyraża się w procesie kierowania uczeniem się przez dzieci w różnych sytuacjach i okolicznościach. Nauczyciel steruje działalnością dziecka przez organizowanie środowiska wychowującego i tworzenie sytuacji wychowawczych, przez dostarczanie treści oraz stosowanie różnorodnych metod i form pracy z dziećmi.
Zabiegi te mają na celu kształtowanie osobowości dziecka, która jest rezultatem wielostronnego, intensywnego uczestniczenia w działaniu, przeżywaniu i poznawaniu otaczającego świata.
Jednym z najskuteczniejszych czynników wychowawczych i kształcących jest kontakt z przyrodą, która stanowi bogate źródło wrażeń, przeżyć, doznań a także wywołuje chęć aktywnego działania.
Bezpośrednie zetknięcie z otoczeniem przyrodniczym wywołuje u dziecka zaciekawienie, zdziwienie, nasuwa wiele pytań, stwarza szerokie możliwości doświadczeń, zaspokaja potrzeby, rozbudza zainteresowanie, kształtuje pożądane postawy.
Zainteresowanie jest specyficznym nastawieniem poznawczym i emocjonalnym na osoby, przedmioty zjawiska przyrodnicze.
Ich rozwój zależy od wpływu środowiska. Organizując kontakty z przyrodą możemy te zainteresowania rozwijać, kształtować. Będą one miały duży wpływ na kształtowanie się prawidłowych postaw wobec przyrody i problemów ekologicznych.
Postawy to sposób zachowania się wobec osób, przedmiotów, zjawisk przyrodniczych, roślin czy zwierząt. Sukcesem będzie ukształtowanie postaw czynnych wobec ochrony przyrody.
Kontakt z przyrodą budzi uczucia opiekuńcze i rodzi zamiłowanie do pielęgnowania roślin, zwierząt, dzięki czemu można wprowadzić podstawowe elementy ochrony środowiska i problemy ekologiczne.
Praca dotyczy problemu wychowania ekologicznego
w przedszkolu.
Pogłębiający się niepokój o losy naszej planety, skłania wiele grup społecznych do działania na rzecz rozwijania świadomości ekologicznej i kształtowania nowych, przyjaznych naturze postaw. Nauczyciele, już w przedszkolu, mają niepowtarzalną szansę, aby rozbudzić w dzieciach „sumienie ekologiczne”.
W mojej pracy skupiłam się nad jedną z form pracy z dziećmi
6 letnimi, jaką jest wycieczka.
W rozdziale pierwszym jak i drugim -I- „Wycieczka jako jedna
z form pracy w przedszkolu”, -II- „Rozwój i kształtowanie pojęć ekologicznych u dzieci 6 letnich” omówiłam teoretyczne
i naukowe podstawy związane z tematem.
W rozdziale III „Metody badań własnych” uściśliłam przedmiot badań, określiłam cel, problem bad


.doc   Praca Magisterska - WYCHOWANIE EKOLOGICZNE W PRZEDSZKOLU.doc (Rozmiar: 559 KB / Pobrań: 1,056)
Odpowiedz
Witam
Jestem tu nowa potrzebuje wsparcia w zgormadzeniu literatury do pracy licencjackiej z edukacji ekologicznej przedszkolnej
Odpowiedz
:blush:Mogłabym ewentualnie coś Wam wrzucić.. Znaczy..nie, że nakrzyczeć.. a po prostu dać coś, co jest pomocą w pisaniu pracy o innej tematyce. Ale chyba zrezygnuję. Kompletnie nie wiem, jak się tutaj poruszać.. rozpacz..:([username]
To nie ma tak, że jak koniecznie potrzebuję dostępu do tego pliku, to.. po napisaniu 5 nonsensów, dostanę? Hę? Litooości:)
Mam prace różnorodne w zakresie: wychowanie przedszkolne, administracja..coś z informatyki, małe prace z pedagogiki.. Ale muszę mieć ten plik, co na górze? Kogo zabić, żeby dostać? Hę.. Ja sie pytam..;)
Dziękuję.. jestem szczesliwa w ten sposób, który zmusza szczeniaki do biegania za własnym ogonem..:) Pobrałam plik.. zwycięstwo:)
Odpowiedz
Hej potrzebuje cos na temat wychowania ekologicznego w przedszkolu :)
Może ktoś posiada jakąś sensowną prace np. dyplomową???????:)
Odpowiedz

[-]
Szybka odpowiedź
Weryfikacja przeciw botom
Zaznacz pole wyboru znajdujące się poniżej. Ten proces pozwala chronić forum przed botami spamującymi.

Podobne wątki
Wątek: Autor Wyświetleń: Ostatni post
  Praca Magisterska - Motywacja brunet 25,029 06-28-2013, 11:37
Ostatni post: value
  PRACA MAGISTERSKA - REKLAMA HANDLOWA I MARKETING POLITYCZNY brunet 2,884 04-18-2013, 22:23
Ostatni post: marika19
  Praca licencjacka - Ulgi i zwolnienia podatkowe w podatku dochodowym brunet 7,980 04-12-2013, 09:47
Ostatni post: xxxl
  Praca magisterska - Motywacja I Jej Stymulacja w Zarządzaniu brunet 3,675 11-22-2012, 11:40
Ostatni post: aga13tg
  Praca dymplomowa - Od krytyki do kryzysu brunet 912 02-04-2011, 09:44
Ostatni post: brunet