Praca Magisterska - Sady I Trybunały Międzynarodowe


Sądy i Trybunały międzynarodowe – zakres kognicji
Anna Żak, II rok administracji MSU

Rozdział I. Rozwój sądownictwa międzynarodowego
1.Przestępstwo pociąga za sobą karę. Wiemy to wszyscy. To przeświadczenie jest zakorzenione głęboko w społeczeństwie cywilizowanym, które uważa za rzecz naturalną, że nie można bezkarnie mordować, kraść lub oszukiwać. Tak to wygląda
w prawie krajowym. Natomiast wszystkie cywilizowane społeczeństwa uważały
za rzecz naturalną, że jeżeli jedno państwo napadnie na drugie, pociągając za sobą miliony ofiar i morze łez i cierpienia, nikt za to nie ponosi kary i co najwyżej płaci
za przegraną wojnę tronem, częścią państwa lub umniejszeniem jego znaczenia bądź dobrobytu. I pomimo tego, że problem karania przestępców wojennych nie jest nowy (już w starożytności próbowano określić pojęcie przestępstwa wojennego i karać jego sprawców) to sakralny i formalny charakter tych ustaleń nie pozwolił na ich zdefiniowanie w takim sensie, w jakim je dziś rozumiemy. Podobnie sytuacja przedstawiała się w czasach nowożytnych i najnowszych. Wojna władców między sobą, walki religijne, wybujały nacjonalizm, zaborczość kapitalizmu, narodziny nowoczesnego imperializmu spowodowały, że wojna uznana została za legalny instrument polityki międzynarodowej i tylko sposób jej prowadzenia ujęto w pewne normy, skodyfikowane w konwencjach genewskich i haskich. Zmiana pojęć w tym zakresie dokonywała się stopniowo dopiero od czasów I wojny światowej, co znalazło swój wyraz w traktacie wersalskim. Jednakże wiele z tych ważnych ustaleń nie weszło w życie wskutek antagonizmów politycznych między zwycięstwami. Zbrodnie dokonane podczas II wojny, przez funkcjonariuszy państw osi Berlin – Rzym – Tokio, stanowiły silny impuls do dalszych prac w tym kierunku. Ponownie zajęto się prawnym określeniem pojęcia zbrodni wojennych i poczyniono wyraźny krok w kierunku praktycznej realizacji wcześniejszych ustaleń, powołując do życia trybunały: norymberski i tokijski. Od tego momentu datuje się realny rozwój instytucji odpowiedzialności karnomiędzynarodowej jednostek.

1.1. Geneza odpowiedzialności za zbrodnie wojenne
Przeszło pół wieku (20 listopada 1945 – 1 października 1946) minęło od zakończenia w Norymberdze największego procesu czołowych zbrodniarzy hitlerowskich czasu II wojny światowej, przywódców NSDAP, rządu Rzeszy, organizacji i formacji ludobójczych SS, SD, S.A., Gestapo oraz Niemieckiego Sztabu Generalnego i Naczelnego Dowództwa Wehrmachtu. Zbrodniarzy sądził Międzynarodowy Trybunał Wojskowy powołany przez rządy Wielkiej Czwórki: Francji, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Związku Radzieckiego. Odbyło się kilkaset jawnych rozpraw, zbadano tysiące dokumentów, przesłuchano licznych świadków. Wydarzeniu towarzyszyło wielkie zainteresowanie światowych mediów radia, prasy. Był to proces unikalny, trudny, uwikłany w różnorodne uwarunkowania polityczne i prawne, a droga do niego była długa i mozolna.
Zalążki prawa wojennego w znaczeniu pewnych reguł prowadzenia wojny, zakazanych środków walki, rodzajów broni zostały opracowane w trakcie konferencji
w Hadze w 1899 i w 1907 r. Konwencje genewskie, z kolei uregulowały później szereg problemów dotyczących jeńców wojennych i traktowania ludności cywilnej, które uprzednio sformułowane były w konwencjach haskich.
I konwencja haska zawiera gruntowne postanowienia dotyczące pokojowego załatwiania sporów, tj. dobre usługi, mediacja, międzynarodowe komisje śledcze, arbitraż. Zawarto w niej również reguły organizacji i działania powołanego do życia Stałego Trybunału Rozjemczego. Podczas konferencji haskich w 1899 i 1907 roku kwestie dotyczące załatwiania sporów przy pomocy sądów odgrywały ważną rolę. Wielu delegatów upatrywało w rozwoju sądownictwa istotny środek zapobiegający wojnom. Jednakże na konferencjach haskich nie doszło do nałożenia na państwa obowiązku przekazywania sporów do sądów międzynarodowych.
Pierwsza próba ukarania zbrodniarzy wojennych miała miejsce dopiero po zakończeniu I wojny światowej. Winni mieli być postawieni przed sądy wojskowe
i osądzeni. Podczas konferencji paryskiej w okresie pomiędzy 3 lutym i 29 marca obradowała Komisja Piętnastu, której celem miało być udokumentowanie popełnionych przestępstw i ukaranie sprawców. Uznano, że w takim samym stopniu winni być pociągnięci do odpowiedzialności wojskowi, jak i osoby cywilne, zalecano utworzenie Wysokiego Trybunału, sporządzono ponadto listę przestępstw wojennych. Z powodu rozbieżności wewnątrz samej Komisji, jak również ze względu na rewolucyjność niektórych rozwiązań, tezy przedstawione podczas Konferencji Pokojowej nie zostały przyjęte w całości. „Mimo to jednak traktat wersalski podpisany dnia 28 czerwca 1919 roku przewidywał wyraźnie stawienie przed sąd aliancki tak eks-cesarza, jak i innych


.doc   Praca Magisterska - Sady I Trybunały Międzynarodowe.doc (Rozmiar: 377 KB / Pobrań: 145)
Odpowiedz


[-]
Szybka odpowiedź
Weryfikacja przeciw botom
Zaznacz pole wyboru znajdujące się poniżej. Ten proces pozwala chronić forum przed botami spamującymi.

Podobne wątki
Wątek: Autor Wyświetleń: Ostatni post
  Praca Magisterska - Motywacja brunet 25,037 06-28-2013, 11:37
Ostatni post: value
  PRACA MAGISTERSKA - REKLAMA HANDLOWA I MARKETING POLITYCZNY brunet 2,887 04-18-2013, 22:23
Ostatni post: marika19
  Praca licencjacka - Ulgi i zwolnienia podatkowe w podatku dochodowym brunet 7,988 04-12-2013, 09:47
Ostatni post: xxxl
  Praca magisterska - Motywacja I Jej Stymulacja w Zarządzaniu brunet 3,684 11-22-2012, 11:40
Ostatni post: aga13tg
  Praca Magisterska - WYCHOWANIE EKOLOGICZNE W PRZEDSZKOLU brunet 7,784 02-08-2011, 13:43
Ostatni post: Ania