Rejestracja Wejdź przez fb
   
 

praca licencjacka-ubezpieczenia- marketing

Poleć znajomym


brunet
Promotor

Online
SPIS TREŚCI


strona
WSTĘP .................................................................................................................. 2

ROZDZIAŁ 1 ...................................................................................................... 3
Istota marketingu usług ubezpieczeniowych
1.1. Rozwój marketingu w działalności ubezpieczeniowej
1.2. Plan marketingowy
1.3. Formułowanie strategii marketingowej usług ubezpieczeniowych

ROZDZIAŁ 2 ..................................................................................................... 3
Segmentacja rynku usług ubezpieczeniowych
2.1. Istota segmentacji
2.2. Kryteria segmentacji nabywców usług ubezpieczeniowych

ROZDZIAŁ 3 ..................................................................................................... 3
Usługa ubezpieczeniowa
3.1. Istota i charakter usługi ubezpieczeniowej
3.2. Elementy umowy ubezpieczeniowej
3.3. Funkcje ubezpieczeń
3.4. Klasyfikacja ubezpieczeń

ROZDZIAŁ 4 ..................................................................................................... 3
Promocja jako główne narzędzie ekspansji firmy ubezpieczeniowej
4.1. Istota, cele i metody promocji
4.2. Program promocyjny firmy ubezpieczeniowej i jego
specyficzne cechy

ROZDZIAŁ 5 ...................................................................................................... 5
Metody i techniki sprzedaży osobistej
5.1. Rola i zadania sprzedaży osobistej
5.2. Rodzaje sprzedawców i ich działania
5.3. Techniki sprzedaży osobistej

ROZDZIAŁ 6 .................................................................................................... 6
Umiejętności skutecznej sprzedaży
6.1. Umiejętne dostarczanie polisy
6.2. Dobra obsługa klienta
6.3. Jakość, czyli profesjonalizm
6.4. Metody gwarantujące dobre wyniki sprzedaży

ROZDZIAŁ 7 ..................................................................................................... 6
Kształtowanie wyników sprzedaży
7.1. Czynniki wpływające na wyniki sprzedaży

ZAKOŃCZENIE .............................................................................................. 14

BIBLIOGRAFIA .............................................................................................. 15

SPIS RYSUNKÓW .......................................................................................... 16

ZAŁĄCZNIKI ................................................................................................... 17
Załącznik nr 1 –
Załącznik nr 2 –WSTĘP


ROZDZIAŁ 1


ISTOTA MARKETINGU USŁUG UBEZPIECZENIOWYCH

1.1. ROZWÓJ MARKETINGU W DZIAŁALNOŚCI USŁUG
UBEZPIECZENIOWYCH
Rozwój marketingu rozpoczął się od krajów będących potęgami ekonomicznymi,
w których rosła podaż, ulegały skróceniu cykle życia produktu, występowała silna konkurencja. Taki sposób zarządzania był nieodzowny do utrzymania kontaktu z rynkiem i oddziaływania na możliwości poznania i dostosowania się do potrzeb nabywców. Podstawy marketingu i reguły postępowania są jednakowe we wszystkich dziedzinach. Różnorodne są natomiast instrumenty i modele organizacji działań w praktyce. Marketing usług, który rozwinął się najpóźniej, korzysta z wiedzy, zasad i dorobku teorii marketingu dóbr konsumpcyjnych. Pozwala to na zbudowanie otoczenia przedsiębiorstwa, pozyskanie informacji na temat potencjalnych odbiorców, poznanie ich wizji i potrzeb.


1.2. PLAN MARKETINGOWY


1.3. FORMUŁOWANIE STRATEGII MARKETINGOWEJ USŁUG
UBEZPIECZENIOWYCH
ROZDZIAŁ 2

SEGMENTACJA RYNKU USŁUG UBEZPIECZENIOWYCH

2.1. ISTOTA SEGMENTACJI
Istotnym założeniem koncepcji marketingowej jest zaspokojenie potrzeb klienta, czyli skierowanie działań na określoną grupę konsumentów. Grupowanie konsumentów w ustalony sposób jest sednem procesu segmentacji rynku. Podział rynku na prawie jednorodne ich grupy, wyznacza przedsiębiorstwu obszar działania i stanowi bazę przy formułowaniu programu działania na rynku. Przesłankami do stosowania segmentacji są poniższe fakty:
• nie wszyscy nabywcy są tacy sami,
• z grup nabywców określonego produktu bądź usługi można wyodrębnić podgrupy o podobnych zachowaniach, systemach wartości,
• podgrupy są mniejsze liczenie i bardziej homogeniczne niż grupa jako całość,
• łatwiejsze i skuteczniejsze jest działanie na rzecz mniejszej podgrupy podobnych konsumentów niż na rzecz dużych bardziej zróżnicowanych grup konsumentów.
Korzyści segmentacji polegają przede wszystkim na:
• dostosowaniu produktów bądź usług do potrzeb nabywców, co przyczynia się do zwiększenia sprzedaży i konkurencyjności na rynku,
• dotarciu do tych konsumentów, których preferencje są uwzględniane przy kształtowaniu produktu bądź usługi,
• efektywniejszym wydatkowaniu środków finansowych przeznaczonych na aktywizację sprzedaży przez odpowiedni dobór form do określonych i znanych adresatów,
• wcześniejszym przygotowaniu się do tych zmian,
• dokładniejszym określeniu czasu nasilania się aktywizacji sprzedaży.
Kryteria segmentacji określa się na podstawie czynników wpływających na decyzje zakupu klienta.


2.2. KRYTERIA SEGMENTACJI NABYWCÓW USŁUG
UBEZPIECZENIOWYCH
Celem segmentacji jest skierowanie określonej usługi ubezpieczeniowej do konkretnej grupy odbiorców. Usługa ubezpieczeniowa jest produktem bardzo specyficznym. Dla każdego rodzaju ubezpieczenia określa się inny segment odbiorców np. ubezpieczenia samochodowe, ubezpieczenia psów czy ubezpieczenia OC wybranych zawodów.
Wyodrębnienie grup docelowych powinno odbywać się na podstawie dwóch kryteriów segmentacji:
• charakterystyki nabywców,
• reakcji nabywców.


Rysunek 1. Kryteria segmentacji.

D. Farny rozróżnia na rynkach ubezpieczeniowych dwa podstawowe kryteria podziału. Pierwsze dotyczy segmentacji nabywców usług ubezpieczeniowych według cech zewnętrznych, z uwzględnieniem ich miejsca w procesie gospodarczym i z ogólnym podziałem na podmioty gospodarcze, gospodarstwa domowe oraz instytucje publiczne. Drugie kryterium dotyczy podziału konsumentów według cech wewnętrznych takich jak: motywy, nastawienie do ryzyka i ubezpieczeń, zdolności, preferowane systemy wartości czy sposoby zachowań. Nastawienie do ryzyka i ubezpieczeń odgrywa decydującą rolę przy zakupie polisy ubezpieczeniowej. Jest to cecha, która jest związana z wiedzą nabywców na temat ubezpieczeń oraz funkcji, jakie spełniają ubezpieczenia w minimalizowaniu ryzyka.

Wielkości
Sektor, branża
• dominujący czynnik
produkcji
• dominujący sposób
wytwarzania
• dominujący produkt/
usługa
Forma prawna
• Lokalizacja Liczba członków
Faza cyklu życia
Stosunek pracy:
• pracobiorca
• urzędnik
• wolny zawód
• samodzielny przedsiębiorca
• młodzież ucząca się
• emeryci/renciści
Dochody
Stan majątkowy
Miejsce zamieszkania

Wiek
Płeć
Wykształcenie
Zawód
Stan cywilny
Wyznanie
Narodowość

Rysunek 2. Segmentacja nabywców usług ubezpieczeniowych według cech zewnętrznych..doc   praca licencjacka-ubezpieczenia- marketing.doc (Rozmiar: 296.5 KB / Pobrań: 159)

Odpowiedz
EDYPEK21
Użytkownik

hmmm naprawde niezle te prace:)

Odpowiedz

[-]
Szybka odpowiedź
Weryfikacja przeciw botom
Zaznacz pole wyboru znajdujące się poniżej. Ten proces pozwala chronić forum przed botami spamującymi.

Podobne wątki
Wątek: Autor Wyświetleń: Ostatni post
  Praca Magisterska - Motywacja brunet 25,120 06-28-2013, 11:37
Ostatni post: value
  PRACA MAGISTERSKA - REKLAMA HANDLOWA I MARKETING POLITYCZNY brunet 2,916 04-18-2013, 22:23
Ostatni post: marika19
  Praca licencjacka - Ulgi i zwolnienia podatkowe w podatku dochodowym brunet 8,034 04-12-2013, 09:47
Ostatni post: xxxl
  Praca magisterska - Motywacja I Jej Stymulacja w Zarządzaniu brunet 3,724 11-22-2012, 11:40
Ostatni post: aga13tg
  Praca Magisterska - WYCHOWANIE EKOLOGICZNE W PRZEDSZKOLU brunet 7,851 02-08-2011, 13:43
Ostatni post: Ania