Rejestracja Wejdź przez fb
   
 

Praca dyplomowa - Bazy danych

Poleć znajomym


brunet
Promotor

Online
1.Wstęp ................................................................................................................. 3
1.1. Cel pracy .................................................................................................. 4
2.Opis środowiska pracy........................................................................................ 5
2.1. Charakterystyka firmy .............................................................................. 5
2.2. Opis organizacji......................................................................................... 6
2.3. Struktura zatrudnienia w ZE Legnica S.A................................................. 6
3. Metoda projektowania....................................................................................... 8
3.1. DFD.......................................................................................................... 8
3.2. ERD.......................................................................................................... 9
4. Pojęcia z zakresu baz danych............................................................................ 11
4.1. Wprowadzenie w temat baz danych ....................................................... 11
4.2. Modele baz danych .................................................................................. 13
4.2.1. Model hierarchiczny .................................................................... 13
4.2.2. Model sieciowy ........................................................................... 14
4.2.3. Model relacyjny ........................................................................... 14
4.2.4. Model obiektowy.......................................................................... 15
4.3. Relacyjny model danych ........................................................................... 17
4.3.1. Projektowanie relacyjnej bazy danych .......................................... 17
4.3.2. Własności relacyjnej bazy danych ................................................. 18
4.4. System zarządzania bazą danych ............................................................... 22
4.5. Język SQL .................................................................................................. 24
4.5.1. Historia SQL .................................................................................. 24
4.5.2. Główne elementy składni SQL ...................................................... 26
4.5.3. Definicja danych............................................................................. 27
5.Projekt systemu.................................................................................................... 33
6.Opis implementacji.............................................................................................. 42
6.1. Wybór narzędzia......................................................................................... 42
6.2. ASP (Active Server Pages)......................................................................... 46
6.3. Relacje występujące w systemie ............................................................... 49

6.4. Zabezpieczenia systemu ............................................................................ 49
7. Wnioski .............................................................................................................. 62
Literatura ................................................................................................................. 63
Załączniki.................................................................................................................64

1.Wstęp„ Prawdą jest tylko to,
że wszystko wokół ulega zmianom.”
Heraklit z EfezuŻeglując wśród zmian.... .Rzeczywistość jest z natury dynamiczna i zmienna.
Zmienność to cecha wszystkiego, co nas otacza.
Zmienia się przyroda, sztuka, architektura, technologia, zmieniają się także systemy informatyczne i ludzie. Dzięki temu świat stale idzie do przodu.
Można pozostać biernym wobec zmian, co bywa wygodne, ale sprawia, że zostaje się w tyle. Można też im dotrzymywać kroku i akceptować je. Sukces , poczucie spełnienia i jakość życia coraz częściej zależą od umiejętności odpowiedniego wykorzystania zmian oraz zachowania wobec nich koniecznej elastyczności. Czasem trzeba starać się je wyprzedzić, a kiedy indziej umieć im się poddać. Kształt rzeczywistości dnia jutrzejszego podlega zmianom i to szybkim zmianom. Coraz szybsze tempo zmian oznacza, że długość każdego modelu świata ulega skróceniu.
Środowisko zmian... .Transformacja gospodarcza w Polsce stworzyła nowe możliwości rozwoju dla wielu gałęzi produkcji i usług. W procesie dojrzewania przedsiębiorstw następują jednak zawsze takie okresy, kiedy dla kontynuacji wzrostu niezbędne stają się zmiany strukturalne.
Oznaczają one często zmianę w sposobie zarządzania, organizacji oraz konieczności wprowadzenia nowego systemu informatycznego [14].

1.1. Cel pracy

Celem pracy jest stworzenie projektu oraz komputerowej implementacji systemu umożliwiającego obsługę odbiorcy energii elektrycznej.
Pomysł niniejszej pracy dyplomowej narodził się podczas pracy jednego ze współautorów w Zakładzie Energetycznym Legnica S.A.
Część posterunków energetycznych nie posiada komputerów, wszystkie dane na temat zawartych umów są zapisane w „księdze umów ”, dlatego wyszukanie odbiorcy w księdze jest dość czasochłonne i pracochłonne.

W kolejnych rozdziałach zostanie przedstawiona:
• Charakterystyka Zakładu Energetycznego - przedsiębiorstwo, dla którego tworzony jest system informatyczny,
• Wybrana metodologia projektowania systemu informatycznego,
• Podstawowe pojęcia z zakresu baz danych, ze szczególnym uwzględnieniem relacyjnego modelu danych i języka SQL,
• Projekt systemu,
• Opis implementacji,
• Wnioski z realizacji projektu systemu informatycznego.


2.Opis środowiska pracy

2.1. Charakterystyka firmy


Zakład Energetyczny Legnica S.A. utworzony został w dniu 1 sierpnia 1993 roku w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego. Założycielem Spółki jest Skarb Państwa , w imieniu którego aktualnie działa minister właściwy do spraw Skarbu Państwa. Spółka wpisana jest pod numerem 969 do Rejestru Handlowego prowadzonego przez Wydział V Gospodarczy Sądu Rejonowego w Legnicy .
Spółka działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i za granicą . Praktycznie do końca 1999 roku zakres działania Zakładu Energetycznego ( ZE ) Legnica S.A. w Legnicy ograniczał się do terenu byłego województwa legnickiego obejmującego powierzchnię 4073 km2 .
Kapitał akcyjny Spółki wynosi : 36.866.400 zł i dzieli się na 368.664 akcji zwykłych o wartości nominalnej 100 zł każda .Właścicielem wszystkich akcji jest Skarb Państwa .

Zgodnie z wymogami ustawy – Prawo energetyczne ( Dziennik Ustaw z 1997 roku nr 54 , poz. 348 ) i wydanych na jej podstawie rozporządzeń wykonawczych , ZE Legnica S.A. uzyskał , na podstawie decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 16.11.1998 r. , stosowne koncesje do dnia 30.11.2008 r. na :

 Przesyłanie i dystrybucje energii elektrycznej,
 Obrót energią elektryczną.

2.2. Opis organizacji

Zakład Energetyczny Legnica S.A. jest nowoczesną firmą sieciową, której zadaniem jest dostarczenie klientom energii elektrycznej w każdej ilości i wszędzie tam gdzie jej potrzebują. Odbywać się to ma w bezpieczny sposób, po konkurencyjnych cenach, przy zapewnieniu właściwych parametrów, dbając o należyty rozwój Firmy oraz jej pracowników.

Ponad 50 lat pracy firmy dało wiele doświadczeń sprawdzalności stosowanych technologii w ekstremalnych warunkach na terenach nizinnych i górzystych, miejskich i wiejskich, obszarach przemysłowych i osiedlach mieszkaniowych.
Nowy styl działania firmy nakierowany jest przede wszystkim na doskonalenie jej struktur do potrzeb i wymagań klientów, na unowocześnienie infrastruktury technicznej i organizacji Spółki.
Następuje sukcesywna wymiana i modernizacja sieci oraz stacji elektroenergetycznych, wprowadzane są nowoczesne technologie zabezpieczeń dostaw energii, dzięki którym zdecydowanie poprawia się także bezpieczeństwo. Wdrożono nowoczesne środki łączności zarówno pomiędzy jednostkami organizacyjnymi, służbami i pracownikami, jak i do transmisji danych.


2.3. Struktura zatrudnienia w ZE Legnica S.A.

Struktura kadry ZE Legnica S.A. wskazuje na przewagę ludzi młodych . Przy 1036 osobach zatrudnionych na dzień 31.12.1999 r. ponad 59 % to ludzie młodzi w wieku do 40 lat . Korzystnie przedstawia się również struktura zatrudnienia wg stażu pracy . Przy 1036 zatrudnionych większość , bo aż 56,95 % pracowników posiada łączny staż pracy od 11 do 25 lat . Wśród ogółu zatrudnionych, 221 etatów przypada kobietom . Ponad połowa pracowników posiada wykształcenie średnie lub wyższe (rys.1.). Spółka przyjęła iż podstawowym warunkiem powodzenia restrukturyzacji Spółki , a także dostosowania do gospodarki rynkowej jest odpowiedni poziom umiejętności i kwalifikacji kadry pracowniczej. Podnoszenie kwalifikacji i umiejętności pracowników odbywa się w formach szkolnych oraz pozaszkolnych , do których należą kursy , seminaria , treningi i warsztaty . Potrzeby szkoleniowe są definiowane na podstawie strategii firmy i sytuacji w jej otoczeniu oraz na podstawie potrzeb pracowników . W roku 1999 na szkolenia pracowników przeznaczono 101849 zł . Przeszkolono łącznie 507 osób . W podziale na poszczególne dziedziny szkoleń , przeznaczono na nie następujące kwoty : szkolenia techniczne ponad 39 tyś. zł , szkolenia ekonomiczne – 40 tyś. zł , szkolenia z zakresu administracji , zarządzania i marketingu ponad 22 tyś. zł .
Rys. 1. Sytuacja kadrowa w Spółce

Warunkiem powodzenia restrukturyzacji Spółki, a także dostosowania do gospodarki rynkowej jest odpowiedni poziom umiejętności i kwalifikacji kadry pracowniczej. Potrzeby szkoleniowe są definiowane na podstawie strategii firmy i sytuacji w jej otoczeniu oraz na podstawie potrzeb pracowników .
Struktura organizacyjna Spółki składa się z trzech pionów wyodrębnionych i zróżnicowanych zakresem działania poszczególnych dyrektorów operacyjnych .Wprowadzone w 1999 roku zmiany organizacyjne odzwierciedlają istniejący w S.doc   praca dyplomowa bazy danych.doc (Rozmiar: 839.5 KB / Pobrań: 94)

Odpowiedz
edenio
Użytkownik

ciekawy poczatek. mam chęć wczytać się bardziej ale musze posty naklikac :F

Odpowiedz
xxxxxxxxxxxxxxx
Użytkownik

Fajny początek.
Pozdrawiam

Odpowiedz

[-]
Szybka odpowiedź
Weryfikacja przeciw botom
Zaznacz pole wyboru znajdujące się poniżej. Ten proces pozwala chronić forum przed botami spamującymi.

Podobne wątki
Wątek: Autor Wyświetleń: Ostatni post
  Praca Magisterska - Motywacja brunet 25,117 06-28-2013, 11:37
Ostatni post: value
  PRACA MAGISTERSKA - REKLAMA HANDLOWA I MARKETING POLITYCZNY brunet 2,914 04-18-2013, 22:23
Ostatni post: marika19
  Praca licencjacka - Ulgi i zwolnienia podatkowe w podatku dochodowym brunet 8,031 04-12-2013, 09:47
Ostatni post: xxxl
  Praca magisterska - Motywacja I Jej Stymulacja w Zarządzaniu brunet 3,720 11-22-2012, 11:40
Ostatni post: aga13tg
  Praca Magisterska - WYCHOWANIE EKOLOGICZNE W PRZEDSZKOLU brunet 7,848 02-08-2011, 13:43
Ostatni post: Ania