POROZUMIENIE ZMIENIAJĄCE UMOWĘ O PRACĘ


zawarte w dniu ................................................ w ....................................................................... pomiędzy:..............................................................................................................................................,
z siedzibą w ......................................................................................, zwanym dalej "Pracodawcą", reprezentowanym przez: .......................................................................................................................,
a
...............................................................................................................................................................,
zwanym dalej "Pracownikiem".

§ 1

W łaczącej Pracodawcę i Pracownika umowie o prace zawartej w dniu ................................................ wprowadza się od dnia ................................................ następujące zmiany: ..................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Pozostałe warunki umowy o pracę nie ulegają zmianie.

§ 2

Niniejsze porozumienie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

............................................... ...................................................
(Pracownik) (Pracodawca)


.rtf   Porozumienie Zmieniajace Umowe O Prace.Rtf (Rozmiar: 5.32 KB / Pobrań: 14)
Odpowiedz

[-]
Szybka odpowiedź
Weryfikacja przeciw botom
Zaznacz pole wyboru znajdujące się poniżej. Ten proces pozwala chronić forum przed botami spamującymi.

Podobne wątki
Wątek: Autor Wyświetleń: Ostatni post
  Umowa o pracę brunet 560 09-14-2010, 18:28
Ostatni post: brunet
  Umowa o pracę członka zarządu spółki brunet 587 09-14-2010, 18:27
Ostatni post: brunet
  Umowa o pracę członka zarządu spółki brunet 508 09-13-2010, 19:06
Ostatni post: brunet
  ANEKS DO UMOWY O PRACĘ brunet 597 09-13-2010, 19:04
Ostatni post: brunet
  ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ ZA WYPOWIEDZENIEM brunet 521 09-08-2010, 20:25
Ostatni post: brunet