Witaj! Rejestracja

Poradnik gimnazjalisty


Drodzy Uczniowie!

Zanim dokonacie wyboru szkoły, w której będziecie uczyć się po ukończeniu gimnazjum, możecie zapoznać się z różnymi możliwościami kontynuowania nauki.
W przygotowanym dla Was informatorze znajdziecie podstawowe wiadomości dotyczące różnych typów szkół ponadgimnazjalnych oraz czasu trwania nauki. Prezentujemy Wam ofertę szkół publicznych i niepublicznych.

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE – jak sama nazwa wskazuje – daje uczniowi wiedzę ogólną, potrzebną każdemu człowiekowi. Jest idealną szkołą, która przygotuje Cię do egzaminów na wyższe studia, pozwoli rozwinąć Twoje zainteresowania językowe, humanistyczne, matematyczno – fizyczne, biologiczno - chemiczne.

Dawniej „ogólniak” trwała 4 lata i miał cztery profile. Obecnie nauka w nim trwa 3 lata, a dawne profile zastąpione zostały tzw. poszerzonymi przedmiotami. Oznacza to, że w zależności od zainteresowań uczniów, zwiększa się liczbę godzin wybranych przedmiotów nauczania.
Jakie to są przedmioty? Przepisy oświatowe w tym zakresie mówią, że szkoła może wybrać 2, 3 lub 4 przedmioty z 10 następujących: język polski, języki obce, historia, wiedza o społeczeństwie, matematyka, fizyka
i astronomia, chemia, biologia, geografia, wiedza o kulturze, technologia informacyjna.
Warto więc przy wyborze szkoły zwrócić na to uwagę. Nie ma sensu decydować się na szkołę, w której będziesz musiał chodzić na poszerzone przedmioty, których nie lubisz lub które Cię w ogóle nie interesują. Nie wstydź się zapytać o to w sekretariacie, ponieważ to Ty decydujesz, czego chcesz się uczyć i w jakim zakresie.

Zapamiętaj:

ukończenie liceum ogólnokształcącego nie da Ci żadnego zawodu, ale świetnie przygotuje do dalszego kształcenia
w szkole policealnej i pomaturalnej oraz do podjęcia wyższych studiów.

LICEUM PROFILOWANE – jest szkołą, która daje Ci przygotowanie ogólnokształcące, pozwalające przystąpić do egzaminu maturalnego oraz wykształcenie ogólnozawodowe, umożliwiające podjęcie dalszego kształcenia zawodowego - specjalistycznego.

Liceum profilowane posiada 15 profili:

1. kształtowanie środowiska
budownictwo i architektura, geodezja, drogownictwo i kolejnictwo, inżynieria sanitarna, melioracja, geologia, geofizyka, hydrologia, meteorologia, górnictwo, wiertnictwo, ochrona środowiska

2. ekonomiczno – administracyjny
administracja (rządowa, samorządowa, sądowa, skarbowa, celna, itp.), biurowość, informacja naukowa, archiwistyka, rachunkowość, (księgowość), zarządzanie i organizacja, handel

3. elektroniczny
telekomunikacja, automatyka i robotyka, teletechnika, metrologia, systemy komputerowe

4. elekrotechniczny:
maszyny i urządzenia elektryczne, energoelektronika, energetyka jądrowa, energetyka cieplna, hydroenergetyka

5. kreowanie ubiorów
przędzalnictwo, tkactwo, dziewiarstwo, wykończalnictwo, konserwacja włókna i odzieży, garbarstwo, krawiectwo, obuwnictwo

6. mechaniczne techniki wytwarzania
technologia maszyn (obróbka skrawaniem), obróbka plastyczna, obróbka cieplna, odlewnictwo, spawalnictwo, mechanika precyzyjna i automatyka, budowa i eksploatacja maszyn i urządzeń mechanicznych

7. leśnictwo i technologia drewna
leśnictwo, technologia wyrobów drzewnych i wikliniarskich
8. transportowo - spedycyjny
transport lądowy (ruch, przewozy kolejowe i samochodowe), transport wodny

9. chemiczne badanie środowiska
ochrona środowiska (powietrza, wody i gleby), analizy chemiczne, biochemiczne i medyczne)

10. usługowo - gospodarczy
żywienie (gastronomia), hotelarstwo i turystyka, kosmetyka, fryzjerstwo

11. rolniczo - spożywczy
rolnictwo i hodowla, rybactwo, ogrodnictwo, pszczelarstwo, weterynaria, przetwórstwo spożywcze

12. socjalny
opieka medyczna, opieka socjalna i penitencjarna, bezpieczeństwo i higiena pracy, doradztwo zawodowe

13. mechatroniczny
automatyka, robotyka, obrabiarki sterowane numerycznie, elektronika samochodowa, optoelektronika, aparatura medyczna, energoelektronika i mikromaszyny

14. zarządzanie informacją
informacja naukowa, bibliotekoznawstwo, fotografia, urządzenia audiowizualne, techniki multimedialne, systemy bazodanowe, grafika komputerowa

15. rzemiosło artystyczne i użytkowe w metalu
produkcja metalowych elementów stolarki okiennej, kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali, obróbka metali i nakładanie powłok na metale, produkcja wyrobów metalowych, pozostała (np. produkcja szabel, zatrzasków, sprzączek), produkcja artykułów jubilerskich i podobnych, produkcja imitacji biżuterii).

Zapamiętaj:

Ukończenie liceum profilowanego nie da Ci konkretnego zawodu, ale zapewni świetne podstawy techniczne do kontynuowania nauki w wybranym przez Ciebie profilu kształcenia.
Po ukończeniu liceum profilowanego możesz podjąć naukę w dowolnej szkole policealnej lub pomaturalnej
i zdobyć upragniony zawód. Możesz także starać się o przyjęcie na studia wyższe.


TECHNIKUM - to szkoła, w której nauka trwa 4 lata. Technikum daje możliwość przystąpienia do egzaminu dojrzałości i podjęcia dalszego kształcenia w szkole wyższej.
Jest to szkoła, która da Ci i zawód i – jeśli zdasz egzamin z przygotowania zawodowego – tytuł technika
w określonym zawodzie.
Większość obecnych techników kształci swoich uczniów w tzw. zawodach szerokoprofilowych. Oznacza to, że w końcowym etapie kształcenia (klasy III – IV) szkoła realizuje przygotowanie specjalistyczne, które odzwierciedla potrzeby rynku pracy oraz zainteresowania uczniowskie. Odbywa się to na przedmiotach zwanych specjalizacją zawodową lub zajęciami specjalizującymi, dającymi przyszłemu technikowi dodatkową wiedzę i umiejętności.

Zapamiętaj:

Absolwent technikum będzie w przyszłości pracownikiem firmy (przedsiębiorstwa) albo może samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą.
Założenia programowo – organizacyjne kształcenia w danym zawodzie w technikum określają konkretne wymagania psychofizyczne i przeciwwskazania lekarskie, obowiązujące w danym zawodzie, o które powinieneś
w szkole zapytać. Unikniesz w ten sposób przykrej sytuacji, kiedy w trakcie zajęć praktycznych okaże się, że nie będziesz mógł wykonywać pewnych zadań. Może się też okazać, że nie będziesz mógł w ogóle pracować w tym
zawodzie.

Dla przykładu: w zawodzie technik - elektryk - jednym z wymagań psychofizycznych jest wyobraźnia przestrzenna, konstrukcyjna i techniczna, natomiast przeciwwskazaniem lekarskim - skłonność skóry do uczuleń.ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA - kształci swoich uczniów w cyklu 2-letnim i 3-letnim.
Na pewno jesteś ciekawy, w jakich zawodach nauka trwa 2 lata. Oto one:

1. fotograf
2. kucharz małej gastronomii
3. sprzedawca
4. ogrodnik
5. pszczelarz
6. operator maszyn leśnych
7. rybak śródlądowy
8. betoniarz – zbrojarz
9. monter budownictwa wodnego
10. monter nawierzchni kolejowej
11. mechanik maszyn i urządzeń drogowych
12. monter systemów rurociągowych
13. posadzkarz
14. malarz – tapeciarz
15. kominiarz
16. lakiernik
17. blacharz
18. monter kadłubów okrętowych
19. modelarz odlewniczy
20. kowal
21. koszykarz – plecionkarz
22. operator urządzeń przemysłu ceramicznego
23. operator urządzeń przemysłu chemicznego

Przy wyborze zasadniczej szkoły zawodowej nie kieruj się jednak tym, czy nauka w niej trwa 2 czy 3 lata. Wybierz taką, która Cię interesuje i da wymarzony zawód.


Zapamiętaj:

Po ukończeniu zasadniczej szkoły zawodowej czekać Cię będzie jeszcze zewnętrzny egzamin kwalifikacyjny, po którym uzyskasz tytuł czeladnika lub robotnika wykwalifikowanego w danym zawodzie.
Możesz również kontynuować naukę w 2-letnim uzupełniającym liceum ogólnokształcącym lub
w 3-letnim technikum uzupełniającym.

A teraz bardzo ważne informacje!

Zanim zdecydujesz się na złożenie dokumentów w danej szkole:
- skorzystaj z Dni Otwartych Szkoły
- zbierz o niej jak najwięcej informacji
- zainteresuj się jej wyglądem, otoczeniem
Jednym słowem, pytaj o wszystko, co Cię interesuje w tej szkole!

Co warto dodatkowo wiedzieć o szkole
czy w szkole jest pedagog lub psycholog; czasami możesz mieć naprawdę duży problem, który tylko pedagog lub psycholog pomoże Ci rozwiązać dyskretnie
i w absolutnej tajemnicy
- czy jest stołówka, szkolny barek, w których można kupić tanią kanapkę lub zjeść coś ciepłego
- czy sala gimnastyczna jest na przykład dodatkowo wyposażona, np. w ściankę wspinaczkową, która pozwoli Ci „wyżyć się” i wyładować nadmiar energii
- czy biblioteka szkolna jest dobrze wyposażona, czy posiada komputer, z którego mógłbyś skorzystać od czasu do czasu, oczywiście w bardzo ważnej dla Ciebie sprawie, czy godziny jej otwarcia dostosowane są do potrzeb ucznia
- czy szkoła posiada czyste, zadbane sanitariaty,
- czy jest szatnia z numerkami; ogranicza to w dużym stopniu kradzieże kurtek i płaszczy
- czy szkoła prowadzi jakieś innowacje pedagogiczne, to znaczy – czy realizuje ciekawe programy – nowości organizacyjne, metodyczne, programowe, wychowawcze, które podnoszą jakość jej pracy
- czy organizowane są ciekawe wycieczki, imprezy szkolne; czasami trzeba oderwać się od nauki, poznać coś nowego, przeżyć ciekawą przygodę

Gdzie zasięgać informacji o szkołach ponadgimnazjalnych ?

1. we wszystkich wydziałach edukacji urzędów miast, w urzędach gmin
i w starostwach powiatowych województwa śląskiego
2. bezpośrednio w szkołach
3. w delegaturach Kuratorium Oświaty:
- Bielsko – Biała, ul. Piastowska 44, tel. (0–33) 812 – 26 – 45
- Bytom, ul. Smolenia 35, tel. (0-32) 387 – 05 – 92 do 95
- Częstochowa, ul. Sobieskiego 7, tel. (0-34) 378 – 23 – 34
- Gliwice, ul. Barlickiego 23, tel. (0-32) 231 – 07 – 97
- Rybnik, ul. 3-go Maja 27, tel. (0-32) 422 – 38 – 02
- Sosnowiec, ul. Krzywa 2, tel. (0-32) 785 – 16 – 58
oraz w Oddziale Nadzoru Pedagogicznego w Katowicach, ul. Gliwicka 181, tel. (0-32) 250 – 05 – 41.


Kilka ważnych uwag dotyczących rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych
(postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty)

Jeszcze kilka lat temu warunkiem przyjęcia do szkoły „średniej” był pozytywny wynik egzaminu zdawanego
w tej szkole. Obecnie obowiązują inne zasady naboru do szkół ponadgimnazjalnych. Śląski Kurator Oświaty ustala corocznie na terenie województwa śląskiego:
- terminy rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych w tym: terminy składania dokumentów, pracy szkolnych komisji rekrutacyjnych i ogłaszania listy przyjętych,
- zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz szczególne osiągnięcia.
Wszyscy uczniowie klas trzecich gimnazjum powinni pamiętać o tym, że w szkołach ponadgimnazjalnych od dnia 1 marca każdego roku będą opublikowane szczegółowe zasady rekrutacji, z którymi należy się zapoznać, aby ocenić własne szanse znalezienia się na liście przyjętych.
Szczególnie zasadami rekrutacji powinni zainteresować się kandydaci do:
- oddziałów dwujęzycznych – do których może być przeprowadzony sprawdzian uzdolnień kierunkowych,
- szkół i klas sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego, w których kandydat powinien posiadać bardzo dobry stan zdrowia i zaliczyć próby sprawności fizycznej określone przez szkołę lub polskie związki sportowe.
Kandydaci do szkół ponadgimnazjalnych powinni w terminie określonym przez Śląskiego Kuratora Oświaty zgłosić się do wybranej szkoły lub szkół (maksymalnie trzech) i wypełnić ustalone przez szkolną komisję dokumenty. Każdy składający wypełnioną ankietę lub podanie zostaje wpisany do szkolnej bazy kandydatów. Po dostarczeniu kopii świadectwa i kopii zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego (w tej fazie rekrutacji tylko nimi należy się posługiwać) – szkolna komisja rekrutacyjno – kwalifikacyjna przeliczy punkty i w dniu określonym przez Śląskiego Kuratora Oświaty ogłosi listę przyjętych do szkoły. Ten fakt jednak nie jest jednoznaczny z uznaniem kandydata za ucznia klasy I. Każdy, znajdując swoje nazwisko na liście przyjętych, musi potwierdzić wolę uczęszczania do szkoły, czyli dostarczyć oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego. Ubiegając się o przyjęcie do szkoły, należy zdawać sobie sprawę z tego, że dostarczenie oryginałów do jednej szkoły będzie jednoznaczne ze skreśleniem z listy
w dwóch pozostałych. Decyzję potwierdzania woli trzeba dokładnie przemyśleć i oryginały dokumentów złożyć
w tej szkole, do której naprawdę uczeń chce uczęszczać. Potwierdzenie woli przez kandydata jest jednoznaczne
z przyjęciem go do klasy pierwszej wybranej szkoły.
Wszyscy Ci, dla których ta faza rekrutacji nie zakończy się sukcesem, powinni – niezwłocznie zgłaszać się do szkół, które dysponują wolnymi miejscami i starać się o przyjęcie do klasy pierwszej.
Odpowiedz

[-]
Szybka odpowiedź

Disable AutoMedia embedding for this link.   MP3 Playlist

Weryfikacja przeciw botom
Zaznacz pole wyboru znajdujące się poniżej. Ten proces pozwala chronić forum przed botami spamującymi.

Podobne wątki
Wątek: Autor Odpowiedzi: Wyświetleń: Ostatni post
  Poradnik małżeński brunet 0 729 06-18-2010, 00:02
Ostatni post: brunet
  Poradnik dla gimnazjalisty brunet 0 697 06-18-2010, 00:02
Ostatni post: brunet
  Poradnik Podrywacza - Jak Poderwać Kobietę brunet 0 667 06-18-2010, 00:00
Ostatni post: brunet
  Poradnik pani domu brunet 0 1,908 04-23-2010, 23:34
Ostatni post: brunet