Witaj! Rejestracja

Podobieństwa i różnice w opisie stworzenia świata w Biblii i mitologii


Zbiór greckich mitów również rozpoczyna się opisem stworzenia świata. Świat powstaje z Chaosu, z którego wyłaniają się kolejni bogowie. Najpierw rodzi się boska para: Uranos-niebo i Gaja-ziemia. Razem z nimi powstaje cały świat, tytani cyklopi, potwory. Rozpoczyna się walka gigantów o władzę. Są oni bezwzględni i okrutni. Obce są im pojęcia i normy moralne. Gigantomachię kończy zwycięstwo bogów olimpijskich, którzy dzielą pomiędzy siebie świat. Królem bogów i władcą nieba zostaje Dzeus, Hera – małżonka Dzeusa – jest opiekunką kobiet, Posejdon – jest panem mórz i oceanów, Hades władcą podziemia, Demeter – panią zasiewów i urodzajów itd. Każde zjawisko przyrodnicze w mitologii greckiej ma swojego opiekuna – boga, boginkę, bożka. Świat religijny Greków jest politeistyczny (politeizm – wielobóstwo, z gr. poly = liczny) w przeciwieństwie do monoteistycznej (monoteizm – jednobóstwo) religii żydowskiej i chrześcijańskiej.
Grecy przypisują bogom ludzkie cechy. Mają oni wady i zalety ludzi. Nieobce są im namiętności, nieopanowane żądze, zdrady, miłostki, okrucieństwo, chciwość, dobroć i wspaniałomyślność. Od ludzi różnią się nieśmiertelnością i wieczną młodością. Piją bowiem nektar i spożywają ambrozję. Mitologia nie jest zbiorem przykazań etycznych, chociaż zawiera wskazówki i wzorce zachowań moralnych. To raczej zbiór barwnych opowieści i motywów, do których ludzkość ciągle wraca.
W Biblii Bóg jest jeden, wieczny, nieskończony, istnieje od zawsze, jest podobnie jak w przekazach mitycznych – nieśmiertelny. Jest wartością idealną, doskonałością, miłością, dobrocią. Dziełem Boga jest człowiek. Bóg stwarza parę pierwszych rodziców: Adama i Ewę i powierza im władzę nad światem. Nakazuje im rozmnażać się i zaludniać świat. Umieszcza ich w raju, przykazując jednocześnie, by nie zrywali owoców z drzewa poznania dobra i zła. Zerwanie jabłka za namową węża spowodowało wygnanie ludzi z raju i ściągnęło na nich troski, ból, nieszczęścia, cierpienia i śmierć. Pomimo to Bóg nie opuścił ludzi, jest z nimi, przenika cały biblijny świat. Porozumiewa się z ludźmi za sprawą swych wysłanników – aniołów, lub sam, np. ukazując się Mojżeszowi jako krzew gorejący.
Warto jednak pamiętać, że w mitologii istnieje postać i mit wyraźnie podobne do biblijnego stworzenia człowieka. Z gliny zmieszanej ze łzami powstaje wielkie dzieło tytana Prometeusza – człowiek. Ale bogowie są do człowieka nastawieni wrogo. Ściągają na niego nieszczęścia, chcą go sobie podporządkować, nawet zgładzić. Już w tym miejscu warto wyciągnąć pewien wniosek. Otóż – bogowie greccy obawiają się stworzonego przez Prometeusza człowieka. Nie chcą, by znał bogactwa ziemi i by umiał z nich korzystać. Liczą na to, że pozostanie słaby, bezbronny i bezradny. Prometeusz tworzy człowieka z miłości, ale natychmiast musi go chronić przed gniewem olimpijskich bóstw. Wynika stąd być może to, że człowiek antyku nie kochał, ale bał się czczonych przez siebie bogów – a to, jak się zdaje, jest jedną z najważniejszych różnic pomiędzy Biblią a mitologią, w sprawie stworzenia człowieka i relacji bóstwo – człowiek.
Prometeusz za to, że skradł dla ludzi ogień, przykuty został do skał Kaukazu, gdzie orzeł wyrywał mu stale odrastającą wątrobę. Prometeusz to dobry tytan, dobroczyńca ludzi, jego ofiara przypomina późniejsze poświęcenie Chrystusa.
Odpowiednikiem biblijnego raju jest w mitologii wiek złoty, wiek szczęścia ludzi, kiedy opiekował się nimi Prometeusz. Potem nastąpił wiek srebrny, brązowy i żelazny.
Podobny do motywu jabłka z drzewa poznania dobra i zła jest motyw puszki pandory. Puszkę otrzymała od bogów żona Epimeteusza, brata Prometeusza. Nie wolno jej było otwierać, ale ciekawość zwyciężyła i tak na świat wydostały się zmartwienia, nieszczęścia, choroby. Ale i tu należy pamiętać, że Adam i Ewa poznając zło doświadczyć mieli również dobra. Natomiast mitologiczna puszka Pandory usprawiedliwiała jedynie istnienie wszelkiego zła w antycznym świecie.
W obu wielkich księgach mamy potop, z którego ocalała jedna rodzina, aby mogła się z niej odradzać cała ludzkość. Powód potopu jest taki sam – ludzie obraz...

Odpowiedz

[-]
Szybka odpowiedź

Disable AutoMedia embedding for this link.   MP3 Playlist

Weryfikacja przeciw botom
Zaznacz pole wyboru znajdujące się poniżej. Ten proces pozwala chronić forum przed botami spamującymi.

Podobne wątki
Wątek: Autor Odpowiedzi: Wyświetleń: Ostatni post
  Wpływ antyku i „Biblii” na literaturę epok późniejszych brunet 0 1,321 09-27-2010, 11:25
Ostatni post: brunet
  Człowiek a przeznaczenie w mitologii starożytnych greków brunet 0 782 09-27-2010, 11:18
Ostatni post: brunet
  Bogowie i ludzie w mitologii greckiej brunet 0 808 09-27-2010, 10:51
Ostatni post: brunet