Obowiązywanie prawa


Kryteria obowiązywania, które są przyjmowane przez tak zwaną prawniczą koncepcję obowiązywania prawa. Wskazanie na to, że jest tych kryteriów 5:
Pierwsze z tych kryteriów, to kryterium ustanowienia, a mianowicie, kryterium tetyczne. Nazwano te kryteria subkryteriami, dlatego że składają się łącznie na kryterium obowiązywania tzn. pozwalają na stwierdzenie, czy dana norma obowiązuje, czy też nie w systemie, a zatem te kryteria łącznie stanowią kryterium obowiązywania prawa. Kryterium obowiązywania danej normy, oczywiście mamy tu na myśli kryterium obowiązywania w sensie relatywnym, w sensie tzw. Systemowym a nie w sensie absolutnym. Pierwsze kryterium, tetyczne, które to stwierdza że norma została ustanowiona przez kompetentny organ. Po to żeby stwierdzić czy kryterium to zostało spełnione, czy też nie, musimy dokonać pewnego porównania, a mianowicie porównania procedury i sposobu działania pracodawcy z normami określającymi zarówno kompetencje prawodawcy jak i z normami określającymi procedurę prawotwórstwa. Dopiero tego typu operacja pozwoli na stwierdzenie czy dana norma obowiązuje, czy też nie z pkt. widzenia spełnialności tego kryterium.
Kryterium drugie, to jest kryterium odwołujące się do procedury uchylenia normy, a mianowicie to kryterium mówi tyle: norma obowiązuje o ile nie została uchylona, w sposób wyraźny lub dorozumiany, czyli innymi słowy norma nie została zderogowana formalnie bądź poprzez derogację dorozumianą. Derogacja jest to uchylenie normy, otóż jeżeli weźmiemy pod uwagę jakiś tekst prawny, to bardzo często, znajdziemy w nim rozdział dotyczący tzw. przepisów końcowych. W tych rozdziałach w których znajdują się przepisy końcowe, poza innymi przepisami, tzn. przepisami dotyczącymi innych materii, znajdują się także tzw. Klauzule derogacyjne, czyli przepisy uchylające jak i inne przepisy. Otóż było już mówione częściowo o tym, przy okazji dogmatyki prawa i możliwości spełnienia celu dogmatyki prawa mówiąc, że ten cel nigdy nie zostanie spełniony, dlatego że stale pojawiają się we systemie, nowe akty prawne, czyli stale pojawia się nowa regulacja. Możliwość wprowadzenie tej nowej regulacji zależy niejako z uwagi na pewne wymogi także odnoszone do samego systemu prawa. Przede wszystkim wymóg niesprzeczności i wymóg zupełności, ale zwłaszcza niesprzeczności, zależy od umiejętnego uchylenia dotychczasowej regulacji prawnej tzn. jeżeli wprowadza się nowa regulację prawną to należy coś zrobić ze starą regulacją prawną. Najczęściej dokonuje się uchylenia startej regulacji prawnej w części bądź w całości i przepis zawarty w przepisach końcowych, który właśnie uchyla części bądź w całości jakąś inną regulację prawną, nazywane jest przepisem uchylającym. Tego typu przepisy znajdują się w rozdziale, „przepisy końcowe tekstu prawnego”. To uchylenie skutkuje, ustaniem obowiązywania tych przepisów, które zostały uchylone. Klauzule derogacyjne zawarte w postaci przepisu uchylającego w tekstach prawnych, zazwyczaj są stosunkowo skrótowo formułowane, wystarczy powiedzenie „tracę moc” i następnie ustawa wymienia te teksty prawne, które straciły moc. Utrata mocy oznacza w gruncie rzeczy, utratę mocy obowiązującej, a zatem utratę obowiązywania. Te klauzule są zazwyczaj sformułowane w ten sposób że podają datę, od której stara regulacja traci moc, lecz nie zawsze jest tak że ta data będzie jednakowa np. dla wszystkich regulacji, czy jednakowa dla wszystkich części aktów. Nie zawsze będzie tak że to będzie data, ponieważ czasem będzie tak że wejście w życie jednego akty, będzie związane z uchyleniem innego akty, a uchylenie tamtego innego aktu (ponieważ będzie zbyt obszerna), będzie zależało także od wejścia w życie innego aktu, w związku z tym często trzeba przeprowadzić, może nie trudną ale, żmudną operację ustalania dat, po to aby stwierdzić od kiedy jakaś część akty, która po uchyleniu została jednocześnie wprowadzona. Przy czym zazwyczaj jest tak, i tak być powinno, że nie ma takiego okresu czasu, który by pozostał bez regul

To TYLKO CZESC MATERIALU, CAŁOŚĆ DOSTĘPNA DO ŚCIĄGNIĘCIA PO ZALOGOWANIU LUB REJESTRACJI


.doc   obowiazywanieprawa.DOC (Rozmiar: 45.5 KB / Pobrań: 43)
Odpowiedz

[-]
Szybka odpowiedź
Weryfikacja przeciw botom
Zaznacz pole wyboru znajdujące się poniżej. Ten proces pozwala chronić forum przed botami spamującymi.

Podobne wątki
Wątek: Autor Wyświetleń: Ostatni post
  HISTORIA PRAWA brunet 587 11-28-2010, 12:04
Ostatni post: brunet
  Historia prawa prywatnego brunet 500 11-28-2010, 12:02
Ostatni post: brunet
  HISTORIA PRAWA PRYWATNEGO – ŚREDNIOWIECZE brunet 888 11-28-2010, 12:01
Ostatni post: brunet
  HISTORIA PRAWA KARNEGO brunet 530 11-28-2010, 12:01
Ostatni post: brunet
  Tworzenie prawa, Źródła prawa brunet 750 11-28-2010, 11:44
Ostatni post: brunet