Rejestracja Wejdź przez fb
   
 

Kompedium z fizyki

Poleć znajomym


brunet
Promotor

Online
1. Ruch stały prostoliniowy.
1.1 Prędkość
2. Ruch zmienny.
2.1 Przyspieszenie
2.2 Przemieszczenie
2.3 Prędkość końcowa
3. Ruch po okręgu.
3.1 Ruch z prędkością stałą.
3.1.1 Prędkość kątowa.
3.1.2 Warunek ruchu po okręgu - siła dośrodkowa.
3.2 Ruch z prędkością zmienną.
3.2.1 Przyspieszenie kątowe.
3.2.2 Przyspieszenie liniowe.
3.2.3 Prędkość liniowa chwilowa.
3.2.4 Przemieszczenie.
3.2.5 Prędkość kątowa końcowa.
3.2.6 Kąt zakreślony.
3.2.7 Częstotliwość.
3.2.8 Moment siły.
4. Zasady dynamiki Newtona.
4.1 Pierwsza zasada dynamiki.
4.2 Druga zasada dynamiki.
4.3 Trzecia zasada dynamiki.
4.4 Druga zasada dynamiki dla ruchu obrotowego.
5. Zasada względności Galileusza.
5.1 Zasada względności Galileusza.
6. Siła bezwładności.
6.1 Siła bezwładności.
7. Rzut poziomy.
7.1 Rzut poziomy.
7.2 Prędkość w rzucie poziomym.
7.3 Wysokość i droga w rzucie poziomym.
8. Pęd, moment pędu, zasada zachowania pędu i zasada zachowania momentu pędu.
8.1 Pęd.
8.2 Zasada zachowania pędu.
8.3 Moment pędu.
8.4 Zasada zachowania momentu pędu.
8.5 Moment pędu bryły sztywnej.
9. Energia i zasada zachowania energii.
9.1 Energia kinetyczna.
9.2 Energia potencjalna ciężkości.
9.3 Zasada zachowania energii.
9.4 Energia kinetyczna w ruchu obrotowym.
10. Praca i moc.
10.1 Praca.
10.2 Moc.
11. Siła tarcia.
11.1 Siła tarcia.
12. Moment bezwładności i twierdzenie Steinera.
12.1 Moment bezwładności.
12.2 Momenty bezwładności niektórych brył.
12.3 Twierdzenie Steinera.
13. Zderzenia centralne.
13.1 Zderzenia centrale niesprężyste.
13.2 Zderzenia centralne sprężyste.
14. Gęstość i ciężar właściwy.
14.1 Gęstość.
14.2 Ciężar właściwy.
15. Pole grawitacyjne.
15.1 Pole grawitacyjne.
15.2 Prawo powszechnej grawitacji (prawo jedności przyrody)
15.3 Stała grawitacji.
15.4 Przyspieszenie grawitacyjne.
15.5 Natężenie pola grawitacyjnego
15.6 Praca w polu grawitacyjnym.
15.7 Energia potencjalna pola grawitacyjnego.
15.8 Potencjał pola grawitacyjnego.
15.9 Linie pola grawitacyjnego.
16. Prędkości kosmiczne.
16.1 Pierwsza prędkość kosmiczna.
16.2 Druga prędkość kosmiczna
17. Elektrostatyka.
17.1 Zasada zachowania ładunku.
17.2 Zasada kwantyzacji ładunku.
17.3 Prawo Coulomba.
17.4 Ciało naelektryzowane.
17.5 Stała elektrostatyczna i przenikalność elektryczna
próżni.
17.5.1 Stała elektrostatyczna.
17.5.2 Przenikalność elektryczna próżni.
17.6 Natężenie pola elektrostatycznego.
17.7 Linie pola elektrostatycznego.
17.7.1 Linie pola elektrostatycznego.
17.7.2 Własności lini pola elektrostatycznego.
17.8 Strumień pola elektromagnetycznego.
17.9 Prawo Gaussa.
17.10 Gęstość powierzchniowa i liniowa ładunku.
17.11 Natężenie pola elektrostatycznego pomiędzy dwoma
płytami.
17.12 Praca w centralnym polu elektrycznym.
17.13 Energia pola elektrycznego.
17.14 Potencjał pola elektrycznego.
17.15 Różnica potencjałów (napięcie).
17.16 Praca w polu elektrycznym jednorodnym.
17.17 Ruch ładunków w polu elektrycznym.
17.17.1 Ruch ładunku w polu elektrycznym - ładunek
porusza się równolegle do lini pola.
17.17.2 Ruch ładunku w polu elektrycznym -ładunek
wpada pod kątem prostym do lini pola.
17.18 Wektor indukcji elektrostatycznej.
17.19 Natężenie pola elektrostatycznego kuli.
17.19.1 Natężenie pola elektrostatycznego wewnątrz
kuli.
17.19.2 Natężenie pola elektrostatycznego na zewnątrz
kuli.
18. Atom wodoru według Bohra.
18.1 Atom wodoru według Bohra.
18.2 Pierwszy postulat Bohra.
18.3 Warunek kwantyzacji prędkości.
18.4 Warunek kwantyzacji promienia.
18.5 Warunek kwantyzacji energii.
18.6 Następny postulat Bohra.
18.7 Drugi postulat Bohra.
18.8 Moment magnetyczny atomu i elektronu.
18.9 Spinowy moment magnetyczny.
19. Kondensator.
19.1 Pojemność elektryczna.
19.2 Kondensator.
19.3 Pojemność kondensatora.
19.3.1 Pojemność kondensatora płaskiego.
19.3.2 Pojemność kondensatora kulistego.
19.4 Łączenie kondensatorów.
19.4.1 Łączenie szeregowe kondensatorów.
19.4.2 Łączenie równoległe kondensatorów.
19.5 Energia kondensatorów.
20. Polaryzacja elektryczna.
20.1 Polaryzacja elektryczna.
20.2 Wektor polaryzacji elektrycznej.
21. Prąd elektryczny stały.
21.1 Prąd elektryczny.
21.2 Nośniki prądu elektrycznego.
21.2 Natężenie prądu elektrycznego stałego.
21.3 Kierunek przepływu prądu.
21.4 Elementy obwodów elektrycznych.
21.5 Opór elektryczny.
21.5.1 Opór elektryczny.
21.5.2 Łączenie oporów elektrycznych.
21.6 Prawo Ohma.
21.6.1 Prawo Ohma.
21.6.2 Prawo Ohma dla obwodu zamkniętego
21.7 Prawa Kirchoffa.
21.7.1 Pierwsze prawo Kirchoffa.
21.7.2 Drugie prawo Kirchoffa.
21.7.2 Drugie prawo Kirchoffa dla obwodu
zamkniętego.
21.8 Mostek elektryczny.
21.9 Praca prądu elektrycznego stałego.
21.10 Moc prądu elektrycznego stałego.
21.12 Sprawność urządzeń elektrycznych.
21.11 Prawo Joula-Lenza.
21.13 Siła elektromotoryczna ogniwa.
21.14 Prawa elektrolizy Faradaya.
21.14.1 Pierwsze prawo elektrolizy Faradaya.
21.14.2 Drugie prawo elektrolizy Faradaya.
21.14.3 Gramorównoważnik substancji.
21.14.4 Stała Faradaya.
22. Pole magnetyczne.
22.1 Pole magnetyczne.
22.2 Siły magnetyczne.
22.2.1 Siła elektrodynamiczna.
22.2.2 Reguła Fleminga.
22.2.3 Siła Lorentza.
22.3 Indukcja pola magnetycznego.
22.4 Linie pola magnetycznego.
22.4.1 Linie pola magnetycznego.
22.4.2 Własności lini pola magnetycznego.
22.5 Strumień pola magnetycznego.
22.6 Prawo Gaussa dla pola magnetycznego.
22.7 Prawo Ampera.
22.7.1 Prawo Ampera.
22.7.2 Indukcje pola magnetycznego wokół
przewodników z prądem.
22.8 Prawo oddziaływania przewodników z prądem.
22.9 Ruch ładunków w polu magnetycznym.
22.9.1 Ładunek wpada równolegle do linii pola.
22.9.2 Ładunek wpada  do lini pola.
22.9.3 Ładunek wpada pod kątem  do lini pola.
22.10 Moment siły i moment magnetyczny ramki z prądem.
22.11 Właściwości magnetyczne materii.
22.11.1 Diamagnetyki.
22.11.2 Paramagnetyki.
22.11.3 Ferromagnetyki
22.12 Zjawisko Hala.
23. Prąd zmienny.
23.1 Indukcja elektromagnetyczna i prawo Faradaya dla
przewodnika.
23.1.1 Indukcja elektromagnetyczna.
23.1.2 Prawo Faradaya dla przewodnika.
23.2 Reguła Lenza.
23.3 Zjawisko samoindukcji.
23.4 Prądy Foucoulta.
23.5 Prąd zmienny, przemienny i generator prądu
zmiennego.
23.5.1 Prąd zmienny.
23.5.2 Prąd przemienny.
23.5.3 Generator prądu zmiennego.
23.6 Wartości skuteczne prądu elektrycznego zmiennego.
23.7 Praca i moc prądu elektrycznego zmiennego.
23.8 Obwody prądu zmiennego.
23.8.1 Obwód RL.
23.8.2 Obwód RC.
23.8.3 Obwód RLC.
23.9 Wzór Kelwina lub Tompsona.
23.10 Prąd bezwatowy.
23.11 Transformator.
23.12 Induktor.
24. Drgania.
24.1 Ruch drgający prosty.
24.2 Prędkość i przyspieszenie w ruchu drgającym prostym.
24.2.1 Prędkość w ruchu drgającym prostym.
24.2.2 Przyspieszenie w ruchu drgającym prostym.
24.3 Siła w ruchu drgającym prostym.
24.4 Energia w ruchu drgającym prostym.
24.5 Okres drgań sprężyny.
24.6 Równanie ruchu drgającego prostego (równanie
oscylatora harmonicznego).
24.7 Wahadło matematyczne.
24.8 Okres wahadła matematycznego.
24.9 Wahadło fizyczne.
24.10 Okres wahadła fizycznego.
24.11 Równanie wahadła fizycznego.
24.12 Zredukowana długość wahadła matematycznego.
24.13 Drgania elektromagnetyczne.
24.14 Okres drgań elektromagnetycznych.
24.15Składanie drgań harmonicznych.
24.16 Okres drgań sprężyny ułożonej poziomo.
24.17 Drgania tłumione.
24.18 Równanie ruchu drgającego tłumionego.
24.19 Prędkość kątowa wahadła w drganiach tłumionych.
24.20 Logarytmiczny dekrement tłumienia.
24.21 Czas relaxacji.
24.22 Drgania elektromagnetyczne tłumione.
24.23 Równanie ruchu drgającego elektromagnetycznego
tłumionego.
24.24 Drgania wymuszone.
24.25 Prędkość i przyspieszenie w drganiach
wymuszonych.
24.25.1 Prędkość w drganiach wymuszonych.
24.25.2 Przyspieszenie w drganiach wymuszonych.
24.26 Równanie ruchu drgającego wymuszonego.
24.27 Rezonans.
25. Fale.
25.1 Przemieszczenie i wektor propagacji.
25.2 Długość i okres fali. Powierzchnia falowa.
25.2.1 Okres fali.
25.2.2 Długość fali.
25.2.4 Częstotliwość fal.
25.2.4 Powierzchnia falowa.
25.3 Prędkość rozchodzenia się fali.
25.4 Klasyfikacja fal.
25.5 Natężenie fali.
25.6 Fala akustyczna.
25.7 Poziom słyszalności.
25.8 Zjawisko Dopplera.
25.9 Ultradźwięki i syrena Sebecka.
25.9.1 Ultradźwięki.
25.9.2 Syrena Sebecka.
25.10 Propagacja fal elektromagnetycznych.
25.11 Prawa Maxwella.
25.11.1 Pierwsze prawo Maxwella.
25.11.2 Drugie prawo Maxwella.
25.12 Właściwości fal elektromagnetycznych.
25.13 Modulacja fal.
25.14 Zjawisko ugięcia i zasada Hugensa.
25.14.1 Zjawisko ugięcia.
25.14.2 Zasada Hugensa.
25.15 Odbicie fal.
25.16 Załamanie fali.
25.17 Interferencja fal i ogólny warunek wzmocnienia i
wygaszenia fali.
25.17.1 Interferencja fal.
25.17.2 Ogólny warunek wzmocnienia fali.
25.18.2 Ogólny warunek wygaszenia fali.
25.18 Fala stojąca.
25.19 Częstotliwość fali stojącej na strunie.
25.20 Rura Kundta.
25.21 Polaryzacja fal i prawo Mallusa.
25.22 Radar.
26. Optyka geometryczna.
26.1 Fale świetlne. Częstotliwość fal świetlnych.
Bezwzględny współczynnik załamania.
26.1.1 Fale świetlne.
26.1.2 Częstotliwość fal świetlnych.
26.1.3 Bezwzględny współczynnik załamania.
26.2 Zasada Fermata.
26.3 Zwierciadła.
26.4 Powiększenie.
26.5 Równanie zwierciadła.
26.6 Prawo Snelliusa.
26.7 Całkowite wewnętrzne odbicie.
26.8 Soczewki.
26.9 Równanie soczewki.
26.10 Zdolność skupiająca soczewek.
26.11 Pryzmat. Przejście światła monochromatycznego i
białego przez pryzmat.
26.11.1 Przejście światła monochromatycznego przez
pryzmat.
26.11.2 Przejście światła białego przez pryzmat.
26.12 Oko jako układ optyczny.
26.13 Interferencja fal świetlnych - doświadczenie
Younga. Warunek wzmocnienia dla światła.
26.13.1 Interferencja fal świetlnych - doświadczenie
Younga.
26.13.2 Warunek wzmocnienia dla światła.
26.14 Powiększenie lupy.
27. Dualizm korpuskularnofalowy.
27.1 Zdolność emisyjna i zdolność absorbcyjna ciała.
27.1.1 Zdolność emisyjna ciała.
27.1.2 Zdolność absorbcyjna ciała.
27.2 Prawo Kirchoffa.
27.3 Ciało doskonale czarne.
27.4 Energia kwarku - wzór Plancka.
27.5 Prawo Stefana-Boltzmana.
27.6 Prawo Wiena.
27.7 Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne i wzór Einsteina-
Milikana.
27.8 Fotokomórka.
27.9 Własności fotonu.
27.10 Pęd fotonów.
27.11 Zjawisko Comptona.
27.12 Promieniowanie Rentgenowskie. Długość fali
promieniowania rentgenowskiego.
27.12.1 Promieniowanie rentgenowskie.
27.12.2 Długość fali promieniowania rentgenowskiego.
27.13 Własności promieniowania rentgenowskiego.
27.14 Fale De Broglie’a.
27.15 Zasada nieoznaczoności Heisenberga.
27.16 Równanie Schrodinger’a
27.17 Zjawisko tunelowe.
28. Fizyka atomowa.
28.1 Liczby kwantowe.
28.2 Zakaz Pauliego.
28.3 Reguła Kleczkowskiego.
28.4 Reguła Hunda.
28.5 Widmo.
28.5.1 Widmo.
28.5.2 Serie widmowe.
28.5.3 Widmo promieniowania rentgenowskiego.
28.5.4 Skład Słońca. widmo słoneczne. Budowa
Słońca.
28.6 Klasyfikacja widmowa gwiazd - klasyfikacja
Herztsprunga i Russela.
28.7 Jasność absolutna.
28.8 Klasyfikacja Morgana - Keena.
28.9 Tablica Mendelejewa.
28.10 Jądro atomu.
28.11 Energia wiązania jądra atomowego.
28.12 Promieniowanie naturalne.
28.13 Prawo zaniku promieniotwórczości.
28.14 Czas połowicznego zaniku promieniotwórczego.
28.15 Reakcje jądrowe - samoistne rozpady
promieniotwórcze. Własności promieniowania.
28.15.1 Reakcje jądrowe - samoistne rozpady
promieniotwórcze.
28.15.2 Własności promieniowania.
28.16 Izotopy promieniotwórcze.
28.17 Reakcje jądrowe. Wymuszone reakcje rozpadu.
28.18 Synteza - reakcja termojądrowa.
28.19 Reakcja rozszczepienia.
28.20 Jonizowanie gazu.
28.21 Detekcja promieniowania jądrowego.
28.22 Reaktor jądrowy.
28.23 Cząstki elementarne.
28.24 Oddziaływania w przyrodzie.
28.25 Wielka unifikacja oddziaływań fizycznych.
28.26 Bomba atomowa i wodorowa.
29. Termodynamika.
29.1 Temperatura.
29.2 Ciepło.
29.3 Zerowa zasada termodynamiki.
29.4 Pierwsza zasada termodynamiki.
29.5 Gazy.
29.6 Założenia teorii kinetyczno - molekularnej.
29.7 Podstawowy wzór teorii kinetyczno - molekularnej.
29.8 Zasada ekwipartycji energii.
29.9 Stopień swobody.
29.10 Równanie Clapeyrona.
29.11 Równanie stanu gazu doskonałego.
29.12 Przemiana izotermiczna.
29.12.1 Przemiana izotermiczna.
29.12.2 Prawo Boyle’a - Mariotta.
29.12.3 Zależność ciśnienia od gęstości w przemianie
izotermicznej.
29.12.4 Praca w przemianie izotermicznej.
29.13 Przemiana izochoryczna.
29.13.1 Przemiana izochoryczna.
29.13.2 Prawo Charlesa.
29.13.3 Prawo rozprężliwości gazu.
29.13.4 Praca w przemianie izochorycznej.
29.14 Przemiana izobaryczna.
29.14.1 Przemiana izobaryczna.
29.14.2 Prawo Gay - Lussaca.
29.14.3 Prawo rozprężliwości objętościowej gazu.
29.14.4 Praca w przemianie izobarycznej.
29.15 Przemiana adiabatyczna.
29.15.1 Przemiana adiabatyczna.
29.15.2 Ciśnienie w przemianie adiabatycznej.
29.16 Ciepło molowe.
29.17 Stała gazowa.
29.18 Współczynnik Poissona.
29.19 Silnik Carnota.
29.20 Druga zasada termodynamiki.
29.21 Entropia.
29.22 Ciecze.
29.22.1 Ciecze.
29.22.2 Ciśnienie w cieczach.
29.22.3 Prawo Archimedesa.
29.23 Rozszerzalność termiczna ciał stałych i cieczy.
29.24 Ciała stałe.
29.25 Przemiany fazowe.


.rar   kompendium.rar (Rozmiar: 500.58 KB / Pobrań: 20)

Odpowiedz

[-]
Szybka odpowiedź
Weryfikacja przeciw botom
Zaznacz pole wyboru znajdujące się poniżej. Ten proces pozwala chronić forum przed botami spamującymi.