Rejestracja Wejdź przez fb
   
 

Jednostka , a społeczeństwo-wzajemne relacje

Poleć znajomym


brunet
Promotor

Online
Człowiek w społeczeństwie.


Rozważając problematykę jednostki i społeczeństwa , ich wzajemnych relacji pragnę najpierw zwrócić uwagę na dwa główne tematy . Człowiek w społeczeństwie i społeczeństwo w człowieku . Zauważymy za chwilę , że te tematy zawierają w sobie wiele problematyki dotyczącej właśnie jednostki i społeczeństwa .
Co znaczy więc:być umieszczonym w społeczeństwie ? Niewątpliwie znajdować się w punkcie przecięcia określonych sił społecznych . Zazwyczaj ignoruje się te siły na własne ryzyko , człowiek bowiem porusza się w społeczeństwie w ramach dokładnie określonych układów władzy . Gdy tylko dowiaduje się , jak zlokalizować samego siebie dowiaduje się zarazem,że nie ma w tej sferze wielkiego wyboru .
Kontrola społeczna , to jedno z najważniejszych w obecnej chwili pojęć . Odnosi się ona do rozmaitych środków używanych przez społeczeństwo w celu przywoływania do porządku pewnych niesubordynowanych członków . Owe środki kontroli społecznej zmieniają się w zależności od sytuacji , inne bedą one w szkole,inne w zakładzie pracy , inne w gangu etc .
Ostatecznym i najstarszym środkiem kontroli jest przemoc fizyczna . Żadne państwo nie może istnieć bez policji , czy podobnej uzbrojonej siły . Co prawda przed zastosowaniem tak skrajnej siły mają miejsce ostrzeżenia i reprymendy , ale jeśli one nie skutkują , jeśli zostają zlekceważone , dochodzi do zastosowania przemocy .
Ponieważ stałe stosowanie przemocy byłoby niepraktyczne , oficjalne organa kontroli społecznej polegają głównie na oddziaływaniu faktu samej powszechnie znanej dostępności środków przemocy . Zmierzam do tego , że prawie wszyscy ludzie żyją w warunkach społecznych , w których jeśli zawiodą inne środki przymusu , może być przeciw nim oficjalnie zastosowana przemoc .
Zaraz po politycznych i prawnych formach kontroli powinno się umiejscowić presję ekonomiczną . Niewiele bowiem środków przymusu jest tak skutecznych jak te , które bezpośrednio zagrażają podstawom czyjegoś utrzymania bądź zyskowi .


Stosunek myślicieli do relacji jednoska - społeczeństwo.


Można tu wspomnieć o jednym z najsłynniejszych reprezentancie społecznej myśli burżuazyjnej , jakim był Locke . Jego doktryna polegała na głoszeniu naturalnej równości między ludźmi a zarazem poszukiwaniu naturalnego usprawiedliwienia dla istniejących podziałów . Genezę nierówności widział w fakcie wynalezienia pieniądza . Od tego momentu rozpoczęło się przywłaszczanie ziemi . W rezultacie wytworzyły się dwie warstwy ludzi : posiadający ziemie i niezależni oraz pozbawieni ziemi najemnicy .Doktryna Locke’a powstała by chronić prawo tych pierwszych do samozachowania , wolności i własności prywatnej .Jednostki łączą się dobrowolnie w drodze umowy społecznej w celu zorganizowania społeczeństwa obywatelskiego , w którym rząd jest ograniczony przez naturalne prawa obywateli .
Według Macphersona Locke operował jednocześnie koncepcją społeczeństwa , które składa się z równych istot i jednocześnie koncepcją społeczeństwa , składającego się z dwóch klas ludzi zróżnicowanych stopniem rozumności , a co z tym związane posiadaniem własności .Locke nie widział w tym jednak sprzeczności , wyj


.doc   122.doc (Rozmiar: 95 KB / Pobrań: 33)

Odpowiedz

[-]
Szybka odpowiedź
Weryfikacja przeciw botom
Zaznacz pole wyboru znajdujące się poniżej. Ten proces pozwala chronić forum przed botami spamującymi.