Witaj! Rejestracja

I. POJĘCIE I CECHY CHARAKTERYSTYCZNE ROZWOJU REGIONALNEGO W ŚWIETLE LITERATURY PRZ


WSTĘP.......................................................................................................2
I. POJĘCIE I CECHY CHARAKTERYSTYCZNE ROZWOJU REGIONALNEGO W ŚWIETLE LITERATURY PRZEDMIOTU..........4
1. Pojęcie rozwoju regionalnego...................................................................4
2. Pojęcie, istota i cele polityki regionalnej..............................................7
3. Uwarunkowania rozwoju regionalnego................................................11
4. Instrumenty rozwoju regionalnego.......................................................12
5. Instytucje rozwoju regionalnego...........................................................14
6. Polityka rozwoju regionalnego na Litwie............................................16

II. DIAGNOZA POZIOMU ROZWOJU POWIATU KOWIEŃSKIEGO. WYBRANE ELEMENTY................................................................................19
1. Poziom PKB w powiecie Kowieńskim........................................................19
2. Charakterystyka rynku pracy w powiecie Kowieńskim i jego rejonach........................................................................................................22
3. Stan rolnictwa w powiecie Kowieńskim......................................................33
4. Sytuacja demograficzna...............................................................................37
5. Inwestycje zagraniczne................................................................................42
6. Przemysł......................................................................................................46
7. Przedsiębiorczość........................................................................................49

III. KIERUNKI ROZWOJU POWIATU KOWIEŃSKIEGO............................54
1. Analiza SWOT powiatu Kowieńskiego.......................................................54
2. Analiza SWOT rolnictwa powiatu Kowieńskiego.......................................56
3. Kierunki rozwoju powiatu Kowieńskiego....................................................59
WNIOSKI...............................................................................................................63
BIBLIOGRAFIA ..................................................................................................65
SPIS TABEL I WYKRESÓW..............................................................................66
ANEKS....................................................................................................................67
Wstęp

Lata 1991-200 na Litwie dla gospodarki Litewskiej był trudne. Po rozpadzie bloku komunistycznego kraj okazał się w sytuacji nieznanej dotąd. Szybka zmiana systemów od systemu planowania centralnego na system liberalny i rynkowy stworzyło dużo kłopotów jaki i dla państwa w całości tak i dla każdego jej obywatela. Pisząc tę pracę chciałbym przeanalizować podstawowe segmenty państwa: ekonomiczny i społeczny. Są one bez pośrednio między sobą powiązane i stanowią integralną część całej gospodarki państwa. Zmiany które nastąpiły w Litwie po1991 roku były znaczącym krokiem w historii Litwy. Litwa centralna w której znajduje się powiat Kowieński znajduje się na granicy między częścią wschodnią a zachodnią Litwy, co daje powód do analizy jej stanu w lata transformacji systemowej. Analizując pozycję powiatu Kowieńskiego zwrócono uwagę na jego sytuację demograficzną i przemysłowo – przedsiębiorczą, także niemałe znaczenie w powiecie ma rolnictwo, które też zostało zanalizowane.
Celem niniejszej pracy jest przegląd i analiza wybranych aspektów rozwoju regionalnego powiatu Kowieńskiego. Zmierzając do możliwie pełnego ujęcia problemu rozdział pierwszy niniejszej pracy poświęcony został zagadnieniom wynikającym z literatury przedmiotu. Określa on ogólne pojęcia rozwoju regionalnego, polityki regionalnej, definiuje instrumenty i instytucje rozwoju regionalnego. Rozdział ten zamyka krótki przegląd polityki regionalnej na Litwie.
Rozdział drugi obejmuje część mojej pracy. Przedstawia on zagadnienia społeczne i ekonomiczne powiatu Kowieńskiego i jest podstawowym rozdziałem pracy, ponieważ przedstawia podstawowe segmenty egzystencji człowieka na terytorium powiatu i ich rozwój w okresie transformacji systemowych. Mała ilość literatury i materiałów empirycznych na ten temat utrudniła pisanie tego rozdziału. Podstawowe informacje udostępniły Instytut Rozwoju Regionalnego oraz Administracja Powiatu Kowieńskiego i znajdujący się w niej Dział Rozwoju Regionalnego.
Rozdział trzeci obejmuje ocenę powiatu Kowieńskiego metodą SWOT, która został opracowana na podstawie diagnozy. W części końcowej podano priorytetowe kierunki rozwoju powiatu Kowieńskiego.
Praca powstał w oparciu o powszechnie dostępną literaturę książkową przedmiotu. W pracy wykorzystane zostały materiały udostępnione przez Administrację Powiatu Kowieńskiego i Instytut Rozwoju Regionalnego.
.doc   Praca Magisterska Politologia.doc (Rozmiar: 878.5 KB / Pobrań: 95)
Odpowiedz

[-]
Szybka odpowiedź

Disable AutoMedia embedding for this link.   MP3 Playlist

Weryfikacja przeciw botom
Zaznacz pole wyboru znajdujące się poniżej. Ten proces pozwala chronić forum przed botami spamującymi.

Podobne wątki
Wątek: Autor Odpowiedzi: Wyświetleń: Ostatni post
  wpływ dodatku w postaci włókien polipropylenowych na cechy kompozytów włóknisto-cemen brunet 0 680 02-04-2011, 09:14
Ostatni post: brunet
  Zarys rozwoju turystyki w Polsce brunet 1 833 01-31-2011, 14:45
Ostatni post: zdziseek