Rejestracja Wejdź przez fb
   
 

Czy podkultury są zagrożeniem

Poleć znajomym


brunet
Promotor

Online
Spis treści:

I. Czym jest podkultura i podkultura młodzieżowa-
próba zdefiniowania pojęć..................................................................2
II. Cechy charakterystyczne podkultur młodzieżowych................3
III. Przyczyny powstawania podkultur młodzieżowych.................4
IV. Poczucie alienacji jako jedna z przyczyn tworzenia
się podkultur........................................................................................5
V. Sposoby redukowania poczucia alienacji.................................7
VI. Rola rodziny w przezwyciężaniu poczucia alienacji
i sposoby radzenia sobie z tym zjawiskiem........................................8
VII. Podkultury- zjawisko pozytywne i negatywne.
Egzemplifikacja niektórych podkultur pozytywnych.........................9
VIII. Podsumowanie........................................................................13
IX. Bibliografia.............................................................................15
X. Bibliografia uzupełniająca......................................................16I. Czym jest podkultura i podkultura młodzieżowa-
próba zdefiniowanie pojęć.

Czy podkultury są zagrożeniem, czy też może szansą rozwoju dla młodych ludzi? Pytanie postawione w temacie jest trudne i złożone i aby poprawnie na nie odpowiedzieć chciałbym najpierw skupić się na zdefiniowaniu pojęcia podkultury i podkultury młodzieżowej.
Przez podkulturę rozumie się najczęściej autonomiczny układ norm, wartości i wzorców zachowań oraz ról społecznych wytworzony przez społeczność jakiejś grupy. Cechą istotną tego układu jest jego odmienność od norm, wartości i wzorców zachowań będących standardami obowiązującymi ogół społeczeństwa (H.Machel, 1997r.). Owa odmienność może być zarówno in plus jak i in minus od powszechnie przyjętych wartości. Może więc wprowadzać wiele dobrego do życia społeczeństwa, ale też może przeszkadzać
w normalnym jego funkcjonowaniu, a nawet czasem uniemożliwiać poprawne funkcjonowanie.
Podobnie ma się rzecz z podkulturami młodzieżowymi, które także stanowią pewną odrębność, ale w przypadku młodych ludzi tworzących podkultury daje się zauważyć pewien paradoks. Z jednej strony bowiem podkultura młodzieżowa jest tworzona na wzór życia ludzi dorosłych,
a z drugiej strony jedną z przyczyn powstawania takich grup jest nie wyrażanie zgody na zastaną rzeczywistość, a więc w istocie opozycja wobec dorosłych którzy ją tworzą.
II. Cechy charakterystyczne podkultur młodzieżowych.

Można wymienić kilka elementów które decydują o tym, że grupa rówieśnicza może być rozpatrywana jako podkultura. Po pierwsze grupa taka jest tworzona przez osoby, które mają te same zainteresowania, lub te same problemy jest to zarazem czynnik integrujący, spajający grupę, stanowi impuls do tego, aby taka grupa powstała. Na takim fundamencie powstaje silne pragnienie w członkach danej grupy aby do niej należeć, czują się po prostu jej częścią i są za nią odpowiedzialni. Prawie zawsze taka wyodrębniona grupa społeczna (podkultura) wytwarza jakieś specyficzne i właściwe tylko jej wzorce postępowania, które dla członków podkultury mają ogromną, czasem wręcz mistyczną


.doc   118.doc (Rozmiar: 827 KB / Pobrań: 52)

Odpowiedz

[-]
Szybka odpowiedź
Weryfikacja przeciw botom
Zaznacz pole wyboru znajdujące się poniżej. Ten proces pozwala chronić forum przed botami spamującymi.