CHARAKTERYSTYKA DZIECKA NIEDOSTOSOWANEGO SPOŁECZNIE


I DANE DOTYCZĄCE UCZNIA

Imię: Bartosz
Urodzony: 04. 07. 1986 rok
Adres: Rzeszów
Data przyjęcia do szkoły: 01. 09. 2000 rok
Szkoła: Gimnazjum
Klasa: II
Czy był kierowany do poradni: TAK, 11. 2000 rok
Z jakiego powodu był kierowany do poradni: Ze względu na zaburzenia w zachowaniu, np. kłamstwo, demonstracyjne łamanie nakazów, agresję wobec uczniów i nauczycieli.


II DANE O SYTUACJI DOMOWEJ UCZNIA

1. Imię ojca: Zbigniew
Imię matki: Elżbieta
Wykształcenie ojca: podstawowe
Wykształcenie matki: podstawowe
2. Sytuacja rodzinna: rodzinna pełna
3. Rodzeństwo:
a) imię: Ewa wiek: 6 lat
4. Warunki materiale: złe
5. Warunki mieszkaniowe: światło, co, woda, zaplecze sanitarne
6. Współpraca rodziców ze szkołą:
(kontakt z nauczycielami, udział w zebraniach)
Rodzice stawiają się na wywiadówki, zebrania. Nie przychodzą do szkoły z własnej inicjatywy, lecz na ewidentne „żądanie” np. wychowawcy, pedagoga.

III ZACHOWANIEA NIELETNIEGO ŚWIADCZĄCE
O NIEDOSTOSOWANIU SPOŁECZNYM I ICH
PRZYCZYNY

1.Zachowanie w domu
- często mija się z prawdą, kłamie, fantazjuje
- podporządkowuje się pozornie
- leniwy
- często bywa rozproszony
- lekceważy rodziców
- obojętny

2. Zachowanie w szkole
- palenie papierosów
- wagary
- demonstracyjne łamanie nakazów
- zaczepny
- agresywny
- rozmawia na lekcji
- odpowiada nie na temat
- przeklina

3. Zachowanie w środowisku lokalnym
- palenie papierosów
- przewodzi grupie
- zaczepny
- lubi wszczynać bójki


PRZYCZYNY:
- trudne warunki socjalno-bytowe w rodzinie
- zły klimat w rodzinie, zdeterminowany konfliktami, różnymi formami agresji
- stosowanie nieprawidłowych metod wychowawczych wobec dorastającej
jednostki
- zaburzenia więzi emocjonalnych między jednostką a członkami rodziny
- występowanie zjawisk patologicznych w rodzinie i negatywnych wzorów
zachowań
- brak kontroli i zainteresowania ze strony rodziny
- odtrącenie, wyśmiewanie, poczucie osamotnienia
- nieodpowiednie formy i sposoby spędzenia wolnego czasu, np. palenie
papierosów, bójki
- przynależność do podkultur, grup chuligańskich
- pragnienie zaimponowania grupie


IV CHARAKTERYSTYKA SPORZĄDZONA
NA PODSTAWIE:

1. opinii pedagoga szkolnego
2. metody socjometrycznej
3. wywiadu z rodzicami
4. wywiadu z nauczycielem
5. wywiadu z nieletnim


1. Informacje wstępne od pedagoga dotyczące dziecka
Bartek przyszedł do Sz. P. w II klasie Gimnazjum. Początkowo był bardzo źle przyjęty przez klasę. Chciał jak najszybciej „wkupić się” w grupę. Pragnął być zauważony, lubiany i zaakceptowany. Zaczął przeszkadzać na lekcjach, miał bardzo złe stopnie i zachowanie. Lgnął do chłopców, z którymi były problemy wychowawcze, dlatego też coraz częściej postrzegano go jako kogoś: złego, niedobrego, niegrzecznego.
By zainteresować klasę swoją osobą, Bartek często kłamał, fantazjował. Jego zachowanie zaczęło budzić niepokój nauczycieli i pedagoga szkolnego. Postanowiono skierować chłopca do poradni.
Powodem wizyty w poradni była:
- agresja
- notoryczne kłamstwo


2. Metoda socjometryczna
Podczas zajęć podałam uczniom kilka specjalnie skonstruowanych pytań. W odpowiedzi osoby badane miały podać nazwisko lub nazwiska osób, czyli dokonać wyboru pewnych osób spośród grupy, z którymi chciałaby najbardziej lub najmniej wejść w kontakt, przy założeniu pewnych warunków. Uczniowie mieli uzasadnić swój wybór, sprowadza się to do wskazania pewnych ludzi, z którymi chcieliby najbardziej bądź najmniej przebywać w określonych sytuacjach charakterystycznych dla życia grupy.


Pytania:
1. z kim chciałbyś najbardziej siedzieć razem w ławce i dlaczego?
2. z kim chciałbyś najmniej siedzieć razem w ławce i dlaczego?
3. komu z klasy powierzyłbyś swoją największą tajemnicę i dlaczego?
4. komu z klasy nie powierzyłbyś swojej największej tajemnicy i dlaczego?
5. z kim z klasy chciałbyś najbardziej siedzieć w autokarze jadąc na wycieczkę i dlaczego?
6. z kim z klasy chciałbyś najmniej siedzieć w autokarze jadąc na wycieczkę i dlaczego?


Wnioski:
1. Z Bartkiem chciałaby najbardziej siedzieć w ławce tylko 1 osoba, a najmniej chętnie usiadłoby z nim 15 osób.
2. Nikt nie powierzyłby mu swojej tajemnicy, a najmniej chętnie zaufałoby mu 7 osób.
3. Nikt z klasy chętnie nie usiadłby z Bartkiem w autokarze, a 5 osób najmniej chętnie usiadłoby z nim podczas klasowej wycieczki.
3. Wywiad z rodzicami:


Wnioski:
Rodzice Bartka to ludzie „prości”, „zmęczeni życiem”. Pan Zbigniew jest alkoholikiem i nie potrafi sprostać roli ojca. Stosowane przez niego metody wychowawcze są nieprawidłowe, tzn. bije syna, krzyczy na niego, nazywa go „darmozjadem” i „śmierdzącym leniem”. Matka jest znerwicowaną inwalidką II grupy. Kobieta jest całkowicie podporządkowana mężowi, nie potrafi mu się przeciwstawić, nie ma własnego zdania.
Pani Elżbieta uważa, że Bartek to:
- „dobry chłopiec, ale leniwy, nigdy nie ma go w domu”.
Opiekunka nie wie co syn lubi robić, co go interesuje, nie zna jego przyjaciół. Zapytana o jego wyniki w nauce odpowiada:
- „jest już w 8 klasie, to musi być dobry”.


4.Wywiad z nauczycielem


Wnioski:
Wychowawca wyraźnie nie akceptuje chłopca. Uważa, że Bartek jest krnąbrnym, źle


.doc   015.doc (Rozmiar: 80.5 KB / Pobrań: 25)
Odpowiedz

[-]
Szybka odpowiedź

Disable AutoMedia embedding for this link.   MP3 Playlist

Weryfikacja przeciw botom
Zaznacz pole wyboru znajdujące się poniżej. Ten proces pozwala chronić forum przed botami spamującymi.

Podobne wątki
Wątek: Autor Wyświetleń: Ostatni post
  Czynniki wpływające na proces akceptacji dziecka upośledzonego umysłowo oraz jego pr brunet 700 01-17-2011, 18:41
Ostatni post: brunet
  Charakterystyka systemu kształcenia specjalnego w Polsce brunet 550 01-09-2011, 09:51
Ostatni post: brunet
  Agresja wśród wychowanków Domu Dziecka we Wrzosowej brunet 598 01-08-2011, 17:12
Ostatni post: brunet
  Związki interpersonalne w rozwoju dziecka brunet 588 01-08-2011, 17:10
Ostatni post: brunet
  wychowanie - cechy i charakterystyka brunet 720 01-03-2011, 23:35
Ostatni post: brunet