Cele kształcenia


1. Zadania szkoły, a cele kształcenia
"Podstawa programowa" precyzuje zadania stawiane przed szkołą podstawową, nie określa jednak na podobnym poziomie ogólności celów jej działania. Oczywiście - większość żądań można utożsamiać z celami. Na przykład: jeżeli zadaniem szkoły jest "kształtowanie potrzeby dbania o własne ciało oraz umiejętności praktycznego stosowania zasad higieny" to naturalnym celem takiej działalności będzie wychowanie człowieka znającego zasady higieny i stosującego je w praktyce. W rzeczywistości jednak zadania i cele nie zawsze są tożsame, o czym zaświadczyli sami autorzy "Podstawy programowej", rozdzielając te kategorie w opisach poszczególnych zajęć i ścieżek edukacyjnych. Dla potrzeb "Programu" przyjmiemy zatem, Ze zadaniem szkoły jest to, co powinna ona oferować (lub realizować) w zakresie działalności pedagogicznej, natomiast celem - efekt (ideał wychowawczy 1), do którego osiągnięcia prowadzić ma owa działalność. Oczywiście - realizacja zadań służy między innymi osiąganiu zakładanych celów. Jako logiczny wniosek z powyższego przyjmiemy, że cel działalności szkoły można określić, opisując sylwetkę jej idealnego absolwenta. Uwzględnimy przy tym również punkt wyjścia, będący zarazem punktem finalnym poprzedniego etapu. Celów działalności edukacyjnej w klasach 4-6 poszukamy zatem, porównując sylwetkę ucznia kończącego etap nauczania początkowego z sylwetką absolwenta klasy szóstej. Analiza oczekiwanych różnic pomiędzy tymi dwiema sylwetkami pozwoli nam określić najważniejsze kierunki działalności szkoły. Na nich opierać się będą szczegółowe propozycje "Jednolitego programu nauczania blokowego...".
2. Sylwetka absolwenta III klasy
"Podstawa programowa" dość ogólnikowo opisuje cechy absolwenta trzeciej klasy, koncentrując się na posiadanych przezeń wiadomościach i umiejętnościach. istotną wskazówką mogą być natomiast ogólne zadania szkoły, zapisane we wstępie do "Podstawy .." oraz zadania szkoły podstawowej.
1 W rzeczywistości sposób rozumienia celów kształcenia i zadań nauczycieli i szkoły w opisach poszczególnych zajęć i ścieżek edukacyjnych nie zawsze jest zgodny z przyjętą tutaj koncepcją Zachowamy ją jednak dla większej przejrzystości konstrukcji "Programu" tym bardziej, ze "Podstawie programowej" wyraźnie w.doc   114.doc (Rozmiar: 58.5 KB / Pobrań: 22)
Odpowiedz

[-]
Szybka odpowiedź

Disable AutoMedia embedding for this link.   MP3 Playlist

Weryfikacja przeciw botom
Zaznacz pole wyboru znajdujące się poniżej. Ten proces pozwala chronić forum przed botami spamującymi.

Podobne wątki
Wątek: Autor Wyświetleń: Ostatni post
  Charakterystyka systemu kształcenia specjalnego w Polsce brunet 550 01-09-2011, 09:51
Ostatni post: brunet
  Cele kształcenia w procesie resocjalizacji. brunet 717 01-08-2011, 16:33
Ostatni post: brunet
  ORGANIZOWANIE I REALIZOWANIE DZIAŁANIA PRAKTYCZNEGO W PROCESIE KSZTAŁCENIA brunet 1,308 01-07-2011, 11:27
Ostatni post: Ilona