Witaj! Rejestracja

Bezpodstawne wzbogacenie


• Cel to przywrócenie równowagi majątkowej, która jest zachwiana na skutek nieusprawiedliwionego przesunięcia majątkowego – bez podstawy prawnej. Zbliża się funkcjonalnie do przepisów prawa rzeczowego ale to instytucja obligacyjna. Gdy spełnione są przesłanki z ustawy, to powstaje z mocy ustawy zobowiązanie z mocy ustawy między stronami, wierzycielem a dłużnikiem. Dla wierzyciela powstaje roszczenie.

• Bezpodstawne wzbogacenie uregulowane jest w Art.405 :
„Kto bez podstawy prawnej, uzyskał korzyść majątkową kosztem innej osoby,
obowiązany jest do wydania korzyści w naturze,
a gdyby to nie było możliwe, do zwrotu jej wartości."
Są tu przesłanki i jednocześnie treść (wydanie korzyści ...) bezpodstawnego wzbogacenia :
1) przesunięcie majątkowe między majątkami dwóch osób :
a) wzbogacenie jednej osoby,
b) zubożenie drugiej osoby.
c) Między wzbogaceniem a zubożeniem musi nastąpić taki związek, że
wzbogacenie następuje kosztem wzbogacenia innej osoby.
2) przesunięcie majątkowe ma nastąpić bez podstawy prawnej.

Ad.1)
Jakaś wartość przechodzi z majątku jednej osoby do drugiej. Jest transfer korzyści.
a) po jednej ze stron jest wzbogacenie - to uzyskanie korzyści. Musi mieć charakter majątkowy
Może polegać przede wszystkim na nabyciu jakiegoś prawa mającego wartość majątkową np. prawo własności.
Uzyskanie korzyści to też zaoszczędzenie wydatków (ktoś miał zapłacić dług, a dług został zapłacony przez osobę trzecią, więc zmniejsza się jego wartość pasywów).
Uzyskanie korzyści to też uniknięcie straty - zubożony przyjmuje na siebie stratę względem wzbogaconego.
Uzyskaniem korzyści jest też korzystanie z usług drugiej osoby, mających wartość majątkową, które zostały świadczone nie bezinteresownie.

Są 2 kategorie wzbogacenia:
 zwiększenie aktywów majątku – lucrum emergens
 zmniejszenie pasywów majątku – damnum cessans
To wzbogacenie to przeciwieństwo szkody.

Przyczyny przesunięcia - wzbogacenie nastąpiło wskutek:
a) działania zubożonego
np. stawia budynek ze swoich materiałów na cudzym gruncie (superficies solo cedit);
nienależne świadczenie np. zubożony dobrowolnie spełnia świadczenie nie wiedząc, że
jest nienależne, bo spełnia je na podstawie umowy o której nie wie, że jest nieważna.
b) działanie wzbogaconego
Może być umyślne np. złodziej – wzbogaca się własnymi siłami; albo nieumyślne np.
pomyłkowo – użycie cudzej rzeczy;
c) działanie osoby trzeciej
np. pomyłka banku i przelew pieniędzy zamiast na osobę A to na osobę B;
d) działanie sił przyrody
np. przymulenie (prąd rzeki odrywa część gruntu i przenosi na drugą stronę).To TYLKO CZESC MATERIALU, CAŁOŚĆ DOSTĘPNA DO ŚCIĄGNIĘCIA PO ZALOGOWANIU LUB REJESTRACJI


.doc   Bezpodstawne wzbogacenie.doc (Rozmiar: 78.5 KB / Pobrań: 68)
Odpowiedz

[-]
Szybka odpowiedź

Disable AutoMedia embedding for this link.   MP3 Playlist

Weryfikacja przeciw botom
Zaznacz pole wyboru znajdujące się poniżej. Ten proces pozwala chronić forum przed botami spamującymi.