Antygona - streszczenie i opracowanie


Bohaterowie

Antygona - osoba pełna dumy rodowej, głęboko religijna i kochająca jednakowo obu braci, prawa boskie uznaje za ważniejsze od praw dyktowanych przez władcę ziemskiego; porywcza i łatwo wybuchająca, zdecydowana i wytrwała; wrażliwa. Przeżywa załamanie idąc na stracenie (płacze nad losem swoim i najbliższych). Symbolizuje:
- walkę z przemocą i tyranią,
- walkę o godność ludzką, wolność
- walkę w obronie tradycji i praw boskich.
Ismena - słaba, boi się władcy, więc podporządkowuje mu swe osobiste dążenia. Brak jej odwagi, by poprzeć działania siostry. Ceni sobie życie i jest gotowa zrobić wszystko, aby je zachować. Kreon - pochopny, gwałtowny, nerwowy; wydając zakaz pochowania Polinejkesa, kieruje się dobrem społecznym, interesem państwa i chęcią utrzymania silnej władzy. Dąży do przestrzegania prawa, nie chce robić dla nikogo wyjątku; jest podejrzliwy, nie słucha niczyich rad, dumny, żądny władzy absolutnej, tyran, pogardza ludem i jego wolą. Ustala własne prawa, łamiąc inne. Hajmon - występuje w obronie Antygony, dba również o dobro ojca, którego w gniewie nazywa tyranem; broni demokracji w państwie i demokratycznej władzy. Gorąco kocha Antygonę

Streszczenie

Akcja 'Antygony' Sofoklesa rozpoczyna się po bratobójczej walce pomiędzy Eteoklesem i Polinejkesem o władzę nad Tebami. W tej walce giną obaj bracia, a królem Teb zostaje Kreon. Nowy władca wydał rozkaz, zabraniający, pod karą śmierci, pochowania Polinejkesa, który sprowadził na ojczyznę obce wojska. Zakaz Kreona złamała Antygona siostra Polinejkesa, która własnymi, słabymi, kobiecymi dłońmi pogrzebała ciało brata. Kreon skazuje ją na okrutną śmierć głodową w zamurowanym grobowcu. Hajmon prosi ojca o zmianę wyroku, ale Kreon jest nieugięty. Dopiero do opamiętania przywiodły go słowa wróżbity Tejrezjasza, który przypomniał mu o przeznaczeniu ciążącym nad domem Lajosa. Władcę ogarnia strach, biegnie uwolnić Antygonę, ale jest już za późno. Antygona popełniła samobójstwo a jej narzeczony Hajmon przebił się sztyletem, jego matka Eurydyka również popełniła samobójstwo. Zrozpaczony Kreon przyznaje się do winy i sam skazuje się na wygnanie. Jak wynika z treści problemem tragedii jest konflikt między sprzecznymi racjami. Antygona kieruje się miłością siostrzaną. Pogrzebanie zwłok brata traktuje jako swój obowiązek wobec prawa boskiego, któremu podlega każdy człowiek. Przeciwstawia się odważnie Kreonowi, nie boi się kary. Jest dumna i nieugięta. Odważnie głosi swoje racje i zarzuca Kreonowi, że stał się tyranem, bo rządząc nie dba o dobro ludzi. W Antygonie bohaterskiej, odważnej, której nie żal tego co zrobiła kryje się ogromny smutek i żal nieprzebytego życia, żal niespełnionej miłości, macierzyństwa. W tej scenie widać ogromny tragizm Antygony, która znalazła się w sytuacji bez wyjścia. Każda decyzja podjęta przez nią jest dla niej zgubna bowiem nie grzebiąc brata, skazała by się na wyrzuty sumienia i gniew bogów, łamiąc prawo państwowe skazała się na śmierć. Bohaterka budzi litość i trwogę. Na jej przykładzie uwidacznia się problem winy i kary, jak rzesz niewspółmiernej do popełnionego wykroczenia. Zarysował się również konflikt między jednostką a państwem. Państwo ingerując w wierzenia, uczucia ludzi, przestaje im służyć i staje się tyranią.
Początki teatru

Starożytna Grecja, kolebka kultury europejskiej, z wielkim szacunkiem odnosiła się do myślicieli i artystów. Właśnie tam, w czasach antycznych powstały wielkie systemy filozoficzne, do których, w jakiejś mierze, ustosunkowują się późniejsze. Tam też narodziły się różne dziedziny sztuki, a wśród nich literatura i teatr.
Religia starożytnych Greków, politeistyczna (wielobóstwo) i mająca wiele odmian charakterystycznych dla poszczególnych miast, wiązała się z czcią dla bogów wyrażaną m.in. w obrzędach jednoczących we wspólnym uczestnictwie członków danej społeczności. Z tego rodzajów obrzędów wyrósł teatr starożytnej Grecji. Jego geneza wiąże się nierozerwalnie z uroczystymi obch.....

WIĘCEJ W ZAŁĄCZNIKU


.doc   Antygon1.doc (Rozmiar: 136.5 KB / Pobrań: 58)
Odpowiedz

[-]
Szybka odpowiedź

Disable AutoMedia embedding for this link.   MP3 Playlist

Weryfikacja przeciw botom
Zaznacz pole wyboru znajdujące się poniżej. Ten proces pozwala chronić forum przed botami spamującymi.

Podobne wątki
Wątek: Autor Wyświetleń: Ostatni post
  Antygona jako dramat sprzecznych racji ( budowa tragedii, postacie Antygony i Kreona brunet 657 09-27-2010, 10:39
Ostatni post: brunet
  Antygona a Odprawa posłów greckich tematyka, problematyka i budowa dramatów. brunet 653 09-27-2010, 10:38
Ostatni post: brunet
  Opracowanie Zbrodnia i Kara brunet 1,064 07-09-2010, 06:14
Ostatni post: brunet
  Opracowanie Wesele brunet 1,053 07-09-2010, 06:13
Ostatni post: brunet
  Opracowanie Nad Niemnem brunet 801 07-09-2010, 06:13
Ostatni post: brunet