Witaj! Rejestracja

UMOWA KOMISU


Zawarta w dniu ........................... w ..................................... pomiędzy ........................................
z siedzibą w ...................................................... ul. .......................................................................
reprezentowan(ą)ym przez .............................................................. zwan(ą)ym dalej Komisantem,
a
..................................................................................................................................................
.................................................................................................. zwan(ą)ym dalej Komitentem.

§1

Komisant zobowiązuje się sprzedać stanowiąc(ą)y własność Komitenta .........................................
............................................................................................................................zwan(ą)ym
dalej przedmiotem komisu.

§2

Strony ustalają cenę przedmiotu komisu na ......................................... zł
(słownie ....................................................................................zł).

§3

Komisant zobowiązany jest do sprzedaży przedmiotu komisu po cenie nie niższej
od określonej w §2.

§4

Wysokość należnej Komisantowi prowizji wynosi .................. % ceny, za jaką rzecz zostanie
sprzedana.

§5

1) Jeżeli przedmiot komisu , mimo dołożonej staranności przez Komisanta, nie zostanie sprzedany
w ciągu ...................... dni komisant może obniżyć cenę o ............%, a po upływie następnych
..................... dni o ................%.
2) Jeżeli przedmiot komisu nie zostanie sprzedany w terminie określonym w pkt.1, komitent
odbierze go od komisanta w terminie ................... dni.

§6

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.

§7

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mieć będą przepisy
Kodeksu Cywilnego.

§8

Umowę sporządzono w ........................... jednobrzmiących egzemplarzach po ......... dla
każdej ze stron............................................. .......................................

Komisant Komitent


.rtf   Umowa Komisu.Rtf (Rozmiar: 6.24 KB / Pobrań: 10)
▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬
     Forumeria.pl - Najlepsze forum w Polsce
▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Odpowiedz

[-]
Szybka odpowiedź

Disable AutoMedia embedding for this link.   MP3 Playlist

Weryfikacja przeciw botom
Zaznacz pole wyboru znajdujące się poniżej. Ten proces pozwala chronić forum przed botami spamującymi.

Podobne wątki
Wątek: Autor Odpowiedzi: Wyświetleń: Ostatni post
  UMOWA O WYBUDOWANIE I PRZENIESIENIE WŁASNOŚCI LOKALU MIESZKALNEGO brunet 0 864 09-19-2010, 20:36
Ostatni post: brunet
  UMOWA O WYBUDOWANIE I PRZENIESIENIE WŁASNOŚCI DOMU JEDNORODZINNEGO brunet 0 851 09-19-2010, 20:36
Ostatni post: brunet
  UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE brunet 0 454 09-19-2010, 20:35
Ostatni post: brunet
  UMOWA O WSPÓŁPRACY brunet 0 865 09-14-2010, 18:33
Ostatni post: brunet
  UMOWA O WSPÓŁODPOWIEDZIALNOŚCI MATERIALNEJ ZA POWIERZONE MIENIE brunet 0 772 09-14-2010, 18:31
Ostatni post: brunet

Użytkownicy przeglądający ten wątek:

1 gości