Witaj! Rejestracja

UMOWA DOSTAWY


Zawarta w dniu ........................... w ..................................... pomiędzy ........................................
z siedzibą w ............................................. ul. ...............................................................................
reprezentowan(ą)ym przez .................................................................................. zwan(ą)ym dalej
Dostawcą , a ...........................................................................z siedzibą w .................................
ul. .......................................................... reprezentowan(ą)ym przez ............................................
zwan(ą)ym dalej Odbiorcą.

§1

Dostawca zobowiązuje się do wytworzenia i dostarczenia Odbiorcy następujących wyrobów:
1) .......................................................................... w ilości ................................................
2) .......................................................................... w ilości ................................................
3) .......................................................................... w ilości ................................................,

§2

Wymienione w §1 wyroby zostaną dostarczone w następujących terminach:
1) ................................................................ po ........................................ szt.
2) ................................................................ po ........................................ szt.
3) ................................................................ po ........................................ szt.

§3

1) Wydanie wyrobów nastąpi w ................................................................................................
2) O przygotowaniu wyrobów do wydania Dostawca ma obowiązek zawiadomić Odbiorcę
z ......................................................... wyprzedzeniem przed planowanym terminem dostawy
3) Wydanie wyrobów musi być poprzedzone badaniem technicznym, przeprowadzonym przez
przedstawiciela Odbiorcy i Dostawcy w siedzibie Dostawcy
4) Do każdej partii wyrobów powinny być dołączone ...............................................................
...............................................................................................................................................

§4

Wyroby dostarczone będą w opakowaniu .................................................................................

§5

Odbiorca zobowiązuje się zapłacić za wyroby cenę wynoszącą:
1) ......................................... za 1 sztukę
2) ......................................... za 1 sztukę
3) ......................................... za 1 sztukę
Zapłata następować będzie .....................................................................................................

§6

Dostawca zapłaci Odbiorcy karę umowną w wysokości:
1) ........ % wartości dostawy za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu wyrobów
2) ........ % wartości dostawy w przypadku odstąpienia przez Dostawcę od zawartej umowy

§7

Odbiorca zapłaci Dostawcy karę umowną w wysokości .....................% wartości dostawy
w przypadku odstąpienia przez Odbiorcę od zawartej umowy.


§8

Każda ze stron może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających
kary umowne.

§9

Strony zastrzegają sobie możliwość jednostronnego wypowiedzenia umowy w terminie
nie później niż na .......... dni przed kolejnym terminem dostawy.

§10

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.

§11

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mieć będą przepisy
Kodeksu Cywilnego.

§12

Umowę sporządzono w ........................... jednobrzmiących egzemplarzach po ........ dla
każdej ze stron............................................. .......................................

Dostawca Odbiorca


.rtf   Umowa Dostawy.Rtf (Rozmiar: 8.74 KB / Pobrań: 12)
▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬
     Forumeria.pl - Najlepsze forum w Polsce
▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Odpowiedz

[-]
Szybka odpowiedź

Disable AutoMedia embedding for this link.   MP3 Playlist

Weryfikacja przeciw botom
Zaznacz pole wyboru znajdujące się poniżej. Ten proces pozwala chronić forum przed botami spamującymi.

Podobne wątki
Wątek: Autor Odpowiedzi: Wyświetleń: Ostatni post
  UMOWA O WYBUDOWANIE I PRZENIESIENIE WŁASNOŚCI LOKALU MIESZKALNEGO brunet 0 867 09-19-2010, 20:36
Ostatni post: brunet
  UMOWA O WYBUDOWANIE I PRZENIESIENIE WŁASNOŚCI DOMU JEDNORODZINNEGO brunet 0 854 09-19-2010, 20:36
Ostatni post: brunet
  UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE brunet 0 456 09-19-2010, 20:35
Ostatni post: brunet
  ANULOWANIE ZAMÓWIENIA Z POWODU OPÓŹNIENIA DOSTAWY brunet 0 824 09-16-2010, 19:44
Ostatni post: brunet
  UMOWA O WSPÓŁPRACY brunet 0 868 09-14-2010, 18:33
Ostatni post: brunet

Użytkownicy przeglądający ten wątek:

1 gości