Witaj! Rejestracja

UMOWA AGENCYJNA


Zawarta w dniu ............................ w ............................................. pomiędzy ..............................................................
z siedzibą w ................................., ul. .................................................... zwanym(ą) dalej Zlecającym
reprezentowan(ą)ym przez:
1. ......................................................................................
2. ...................................................................................... ,
a ........................................................ zamieszkał(ą)ym w ............................................................................................
legitymując(ą)ym się dowodem osobistym nr .............................................. zwan(ą)ym dalej Agentem.

§1

Zlecający powierza Agentowi prowadzenie stałej działalności polegającej na .......................................................................................................................................... na terenie ...........................,
Agentowi na wyżej wymienionym terenie przysługuje prawo działania na zasadach wyłączności.

§2

Agent zobowiązuje się do działania określonego w §1, na rzecz Zlecającego a także do wyszukiwania partnerów
dla Zlecającego, odwiedzania klientów, przekazywania materiałów reklamowych, składania i zbierania ofert,
informowania o warunkach umów. Agent zobowiązuje się do nie prowadzenia określonej działalności na rzecz
osób trzecich.

§3

Agent zobowiązany jest do osobistego działania i zachowania należytej staranności. Powierzenie działalności
innym osobom wymaga zgody Zlecającego. Agent ponosi odpowiedzialność za wyrządzone szkody przez osoby,
którym wykonywanie działalności powierzył.

§4
Wynagrodzenie Agenta wynosi ................................................................................................,
jest płatne do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc ubiegły po przedstawieniu rachunku
Zlecającemu.Ponadto Agentowi przysługuje prowizja w wysokości .....................................
z chwilą zawarcia umowy przez Zlecającego i kontrahenta wskazanego przez Agenta.

§5

Umowa zostaje zawarta na czas.............................................................................................
Każdej ze stron przysługuje prawo jej wypowiedzenia z zachowaniem ..........................................
okresu wypowiedzenia ze skutkiem na dzień ................................................ . Wypowiedzenie
wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Za zgodą stron umowa może być rozwiązana
w każdym czasie.

§6

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności zachowania formy pisemnej.

§7

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy
Kodeksu Cywilnego.

§8

Umowę sporządzono w ............ egzemplarzach po ................ dla każdej ze stron.
.................................................. ..................................................

ZLECAJĄCY AGENT


.rtf   Umowa Agencyjna.Rtf (Rozmiar: 7.25 KB / Pobrań: 9)
▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬
     Forumeria.pl - Najlepsze forum w Polsce
▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Odpowiedz

[-]
Szybka odpowiedź

Disable AutoMedia embedding for this link.   MP3 Playlist

Weryfikacja przeciw botom
Zaznacz pole wyboru znajdujące się poniżej. Ten proces pozwala chronić forum przed botami spamującymi.

Podobne wątki
Wątek: Autor Odpowiedzi: Wyświetleń: Ostatni post
  UMOWA O WYBUDOWANIE I PRZENIESIENIE WŁASNOŚCI LOKALU MIESZKALNEGO brunet 0 866 09-19-2010, 20:36
Ostatni post: brunet
  UMOWA O WYBUDOWANIE I PRZENIESIENIE WŁASNOŚCI DOMU JEDNORODZINNEGO brunet 0 854 09-19-2010, 20:36
Ostatni post: brunet
  UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE brunet 0 455 09-19-2010, 20:35
Ostatni post: brunet
  UMOWA O WSPÓŁPRACY brunet 0 867 09-14-2010, 18:33
Ostatni post: brunet
  UMOWA O WSPÓŁODPOWIEDZIALNOŚCI MATERIALNEJ ZA POWIERZONE MIENIE brunet 0 772 09-14-2010, 18:31
Ostatni post: brunet

Użytkownicy przeglądający ten wątek:

1 gości