Witaj! Rejestracja

Procesy dostosowawcze w działalności marketingowej CIECH S.A. w obliczu wprowadzeni


Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Rozdział I
Geneza i kształtowanie jednolitego rynku Unii Europejskiej . . . . . . 6
1. Aktualna sytuacja ekonomiczno - rynkowa w Europie . . . . . . . . . . 6
2. Ogólna charakterystyka rynku Unii Europejskiej . . . . . . . . . . . . . . 9
3. Charakterystyka rynku chemikalii w Unii Europejskiej . . . . . . . . . . . 23

Rozdział II
Korzyści i perspektywy wynikające z integracji w ramach Unii Europejskiej dla Ciech S.A. jako przedstawiciela polskich przedsiębiorstw. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
1. Koszty i korzyści integracji z Unią Europejską dla polskich przedsiębiorstw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
2. Struktura handlu zagranicznego przemysłu chemicznego . . . . . . . . 31
2.1. Polski przemysł chemiczny – krótka charakterystyka . . . . . . . 31
2.2. Problemy dostosowawcze polskiego przemysłu chemicznego . . 35
2.3. Szanse i zagrożenia polskiego przemysłu chemicznego . . . . . 36
3. Ciech S.A. jako przedstawiciel polskich przedsiębiorstw . . . . . . . . . 39
3.1. Ewolucja i rozwój Ciech S.A. na przestrzeni lat . . . . . . . . . . . 39
3.2. Uwarunkowania strukturalno – organizacyjne zmian w działalności
marketingowej CIECH S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
3.3. Zagrożenia i szanse dla CIECH S.A. wynikające z integracji
z Unią Europejską . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
3.4. Niezbędne działania dostosowawcze dla CIECH S.A. . . . . . . . 57
4. Perspektywy rozwoju CIECH S.A. po zjednoczeniu rynków Unii
Europejskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

Rozdział III
Dylematy działania przedsiębiorstw zdywersyfikowanych w obliczu tworzenia jednolitego rynku Unii Europejskiej na przykładzie Ciech S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

1. Pojęcie dywersyfikacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
2. Produkt, a programowanie i organizowanie działań handlowych . . . . 64
3. Polityka marżowo – cenowa, a jakość jako element kształtowania
struktury cen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
4. Dystrybucja jako jeden z elementów procesów dostosowawczych . . . 70
4.1. Dystrybucja towarów masowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
4.2. Kryteria wyboru kanałów dystrybucji . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
4.3. Sieć dystrybutorów i agentów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
4.4. Spółki Ciech S.A. jako przykład sieci dystrybucji . . . . . . . . . . . 74
5. Promocja jako instrument kształtowania wizerunku Ciech S.A. w
świecie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

Spis tabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

Spis rysunków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

Wprowadzenie

Celem tej pracy jest przedstawienie procesów dostosowawczych w działalności marketingowej „Ciech” S.A., jako przedstawiciela polskich przedsiębiorstw, w obliczu wprowadzenia jednolitego rynku Unii Europejskiej. Unia Europejska jest największym i najbardziej liczącym się w świecie ugrupowaniem integracyjnym. Z jej państwami członkowskimi łączą nas liczne i stale pogłębiające się więzi gospodarcze, polityczne oraz społeczne. Przystąpienie do Unii zostało uznane za strategiczny cel polskiej polityki zagranicznej. W związku z toczącymi się negocjacjami przedstawicieli Polski z partnerami z Unii Europejskiej przystąpienie naszego kraju do tej organizacji staje się coraz bardziej realne. Trwa dyskusja na temat związanych z tym szans dla naszego kraju i ewentualnych zagrożeń. Jeżeli Unia przychylnie ustosunkuje się do aspiracji Polski, społeczeństwo polskie będzie mogło – zgodnie z konstytucją – podjąć decyzję o przystąpieniu do niej. W tej sytuacji niezbędne staje się dostosowanie polskich przedsiębiorstw oraz ich działalności marketingowej do uwarunkowań tamtego rynku. Konieczność oraz przebieg procesów dostosowawczych w działalności marketingowej polskich przedsiębiorstw przedstawiony jest na przykładzie Centrali Importowo – Eksportowej Chemikalii „Ciech” S.A.
„Ciech” S.A. jest jednym z najstarszych przedsiębiorstw handlu zagranicznego w Polsce. Utworzony został z zadaniem realizowania i obrotu towarowego z zagranicą w zakresie surowców i wyrobów chemicznych. W ciągu półwiecznej działalności „Ciech” S.A. był ważnym czynnikiem polskiego rozwoju chemicznego oraz cenionym partnerem polskich kontrahentów sektora chemicznego na wszystkich kontynentach. „Ciech” S.A. jest również jednym z wielu polskich przedsiębiorstw, które po kilkudziesięciu latach funkcjonowania w gospodarce planowej, jak wiele innym firm, skazany jest na funkcjonowanie w nowych warunkach.
Przeprowadzona w niniejszej pracy analiza procesów dosto-sowawczych w działalności marketingowej „Ciech” S.A., w obliczu wprowadzenia jednolitego rynku UE nie uprawnia do uogólnień, ale pozwala określić przyszłą sytuację polskich przedsiębiorstw w Unii Europejskiej,.doc   Praca Magisterska Zarządzanie I Marketing 2(2).doc (Rozmiar: 581.5 KB / Pobrań: 98)
▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬
     Forumeria.pl - Najlepsze forum w Polsce
▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Odpowiedz

[-]
Szybka odpowiedź

Disable AutoMedia embedding for this link.   MP3 Playlist

Weryfikacja przeciw botom
Zaznacz pole wyboru znajdujące się poniżej. Ten proces pozwala chronić forum przed botami spamującymi.

Użytkownicy przeglądający ten wątek:

1 gości