Witaj! Rejestracja

Kilka sposobów na szybszy Windows XP


Usługi

Pierwszą rzeczą, od której powinno się zacząć, jest wyłączenie zbędnych usług. Nie wykorzystywane zajmują tylko miejsce
w pamięci, a ponadto wydłużają czas uruchamiania systemu.

W Panelu sterowania | Wydajność i konserwacja | Narzędzia administracyjne | Usługi można wyłączyć następujące usługi bez obawy, że system nie wystartuje ponownie:

-Bufor wydruku (jeśli system nie jest podłączony do drukarki)
-Harmonogram zadań
-Logowania pomocnicze
-NetMeeting Remote Desktop Sharing (jeżeli używany jest NetMeeting, należy zmienić tylko typ uruchamiania na Ręczny)
-Posłaniec
-Telefonia (jeśli w systemie nie jest zainstalowany modemu /SDI itp)
-Telnet
-Zawiadomienie o zdarzeniu systemowym
-Dziennik zdarzeń (tylko w przypadku jeżeli komputer nie jest serwerem; nie zalecane ze względu na bezpieczeństwo)

Należy pamiętać, aby oprócz wyłączenia wskazanych usług zmodyfikować także Typ uruchamiania. W przeciwnym razie usługi wystartują ponownie na po uruchomieniu komputera.
Wydajność - ustawienie efektów wizualnych

Podane tu ustawienia są w pewnym sensie kompromisem ilość efektów graficznych, szybkości i wydajności działania systemu. W Panelu sterowania | Wydajność i konserwacja | System | Zaawansowane | Wydajność | Ustawienia tylko następujące opcje powinny pozostać aktywne:

- Pokaż przezroczysty prostokąt zaznaczenia
- Pokaż zawartość okna podczas przyciągania
- Użyj popularnych zadań na folderach
- Wygładź krawędzie czcionek ekranowych
- Wysuwaj przyciski paska zadań

Użycie pamięci wirtualnej należy ustawić następująco:
- rozmiar niestandardowy
- rozmiar początkowy i maksymalny (w typowych zastosowaniach powinno to być: dla 128 MB pamięci fizycznej - 382 MB pamięci wirtualnej, a dla 256 MB RAM tyle samo, czyli 256 MB).Menu Start

Modyfikacje można rozpocząć od ustawienia na zakładce Wygląd | Okna i przyciski | Klasyczne menu start. Następnie, w polu Efekty należy wyłączyć opcje:

- Użyj następującego efektu przejścia dla menu i etykietki narzędzi
- Pokaż cienie pod menu

Z doświadczeń (komputer testowy to Celeron A 525 i 256 MB RAM) wynika, że najwolniejszym elementem systemu Microsoft Windows XP jest program Windows Media Player. Zajmuje on podczas wyświetlania 40 MB pliku AVI od 90 - 100 % mocy procesora i ok. 70 MB pamięci pliku stronicowania. Na szczęście ten stan rzeczy można zmienić. W tym celu należy uruchomić WMP i przejść na zakładkę Narzędzia | Opcje | Wydajność | Zaawansowane i tam wyłączyć wszystkie zaznaczone elementy, i ustawić pełne cyfrowe przyspieszenie.


"Odchudzanie" systemu

Windows XP Professional, tak jak jego poprzednik - Windows 2000 Professional - w trakcie instalacji nie pozwala na wybranie składników systemu. Istnieje jednak możliwość ich późniejszego usunięcia. Wystarczy w menu Narzędzia | Opcje folderów... zaznaczyć, że system ma pokazywać pliki ukryte lub systemowe, a następnie wejść do katalogu głównego %SYSTEMROOT% (będzie to np. katalog WINDOWS lub WINNT), a później do odkrytego już katalogu INF. W katalogu tym trzeba znaleźć plik sysoc.inf i zmodyfikować go poprzez usunięcie wszystkich słów HIDE. Po usunięciu każdego słowa HIDE powinny pozostać tylko dwa przecinki).
Teraz w panelu Dodaj/Usuń programy | Dodaj/Usuń składniki Windows można odinstalować programy, których przedtem nie można było usunąć. Przykładowo, są to gry, tapety, MSN Explorer, NetMeeting, a także Windows Messenger i Kreator ułatwień dostępu.

Ponadto, jeśli nie jest wykorzystywany mechanizm hibernacji, to w panelu zarządzania energia należy ją wyłączyć. Dzięki temu zyskać można tyle samo miejsca na dysku, ile posiada komputer pamięci fizycznej. Można także pokusić się o usunięcie pliku przechowującego kopie sterowników: %SYSTEMROOT%/Driver cache/I386/driver.cab. System odzyska dzięki temu ponad 70 MB na dysku lecz
będzie się trzeba w tym wypadku liczyć z tym, że przy każdej instalacji nowego sprzętu nie obędzie się bez płyty instalacyjnej Windows XP.
Dobrym pomysłem jest także instalacja systemu na partycji NTFS i sprawdzenie, czy w ustawieniach kontrolerów dysków twardych włączony jest tryb DMA.
Warto jeszcze zaktualizować sterowniki do karty graficznej i muzycznej - wpłynie to pozytywnie na efekty audio/wideo systemu.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Optymalizacja wydajności
Windows XP/2000/2003


Wstęp
Przedstawione tu zostaną różne typy optymalizacji, wynikające z doświadczeń własnych i innych użytkowników: począwszy od optymalizacji szybkości uruchamiania, poprzez optymalizację pracy, na zamykaniu Windows kończąc. Część ustawień dotyczy zarówno Windows XP jak i 2000, a niektóre tylko nowszych okienek.
Mała uwaga: większość zmian w ustawieniach wejdzie do użytku po zrestartowaniu systemu.
Optymalizacja startu Windows (BootTime)
1a. Windows XP/2000/2003: Pierwsze co należy zrobić to zdefragmentować dysk, na którym obecnie mamy zainstalowany system operacyjny.
1b. Windows XP : W programie TweakXP (opis poniżej) należy zaznaczyć opcję 'Enable Boot Defrag' w sekcji 'Cache Optimization' -> 'Harddisc Optimization'. Następnie należy uruchomić defragmentację dysku.
2. Windows XP : Dla optymalizacji czasu bootowania możemy posłużyć się programem BootVis przygotowanym specjalnie do tego celu przez Microsoft. Kilkamy na 'Trace'->'Next Boot + Driver...'. System zrestartuje się, a po jego ponownym uruchomieniu musimy poczekać na załadowanie BootVis'a. Pokaże nam się wykres czasów jakie są potrzebne na ładownie poszczególnych części systemu i sterowników. Jeśli któryś ze sterowników jest szczególnie wolny, warto poszukać jego nowszej wersji, przystosowanej do szybkiej inicjacji urządzenia.
Aby zoptymalizować start Windows kilkamy 'Trace'->'Optimize System' i czekamy na ponowne uruchomienie. Potem program zoptymalizuje ułożenie plików na dysku (trwa to kilka minut).
Można zyskać nawet kilkanaście sekund przy uruchamianiu Windows XP.
Download : [ BootVis ]
Optymalizacja wydajności dysku twardego HDD (ew.CD/DVD-ROM)
1. Najważnejszą rzeczą jest włączenie trybu UDMA/DMA (jeśli to możliwe):

Uruchamiamy 'Device Manager -> 'IDE ATA/ATAPI controllers' -> 'Primary(Secondary) IDE Channel' -> klikamy prawym przyciskiem myszy-> 'Properties' -> 'Advanced Setting' (Menadżer urządzeń -> Kontrolery IDE/ATAPI -> Podstawowy kanał IDE -> Właściwości -> Ustawienia zaawansowane). Ustawiamy 'DMA If Available' (DMA jeśli dostępne) dla Device (Urządzenie) 0 i 1. Postępujemy tak zarówno dla kanału Primary jak i Secondary (Podstawowy / pomocniczy) i restartujemy Windows:
Jeśli DMA/UDMA mimo to jest niedostępne, a my jesteśmy pewni, że nasze urządzenie jak i kontroler je obsługują, możemy spróbować postąpić następująco:
Kasujemy w menadżerze urządzeń dany kanał, na którym znajduje się owo urządzenie. W przypadku napędu DVD/CD-ROM jest o zazwyczaj 'Secondary IDE channel' (Pomocniczy kanał IDE). Restartujemy komputer. System powinien wykryć usunięty kanał i ustawić odpowiedni tryb PIO/DMA/UDMA.

W 'Device Type' (Typ urządzenia) najlepiej zostawić 'Auto Detection' (Auto detekcja). Jeśli jednak nie ma dysku/napędu CD/DVD na danym kanale Primary/Secondary Master(0)/Slave(1) to można ustawić na 'None' (Brak), co może przyspieszyć start systemu o kilka sekund.
2. Druga rzecz to oczywiście regularna defragmentacja (można używać zwykłego, choć nieco wolnego defragmentatora dostarczonego z Windows).
Godna uwagi jest też darmowa aplikacja System File Defragmenter, która pozwala na defragmentację plików systemowych, w tym m.in. pliku wymiany.

Optymalizacja zarządzania pamięcią
W celu zmian w opcjach wydajności kilkamy prawym przyciskiem myszy na
'My Computer' -> 'Properties' -> 'Advanced' -> 'Performance Settings' (Mój komputer -> Właściwości-> Zaawansowane -> Ustawienia wydajności).
Processor scheduling
Jeśli ustawimy na 'Programs' (Aplikacje) więcej czasu procesora będzie przeznaczone na aktywne aplikacje. Z kolei ustawienie 'Background services' (Usługi działające w tle) przydzieli więcej czasu procesora na usługi/programy działające w tle. Zalecam ustawienie 'Programs', chyba, że komputer jest używany jako serwer.

Memory usage (Użycie pamięci)
Ustawiając opcję 'System cache' Windows XP/2003 przyporządkuje więcej pamięci na cachownie bibliotek i sterowników systemowych. Ustawienie to jest zalecane dla komputerów z 256MB RAM (i więcej). 'Programs' z kolei jest najlepszym ustawieniem dla komputerów z mniejszą ilością pamięci RAM.
Osobiście zalecam ustawienie 'System cache' dopiero przy 384MB RAM i więcej.
Virtual Memory (Pamięć wirtualna)
Optymalne ustawienie pamięci wirtaulnej zawsze sprawiało sporo problemów.
Najlepszym ustawieniem wg mnie jest ustawienie stałego co do wielkości pliku wymiany tzn.:
Initial size = Maximum size (Rozmiar początkowy = Rozmiar maksymalny)
Dla ilości pamięci 128 MB RAM i mniej zalecam ustawienie (1,5 do 2,5)*Ilość pamięci fizycznej.
Przy 256 MB RAMu zalecana przeze mnie wielkość pamięci wirtualnej to 200 - 256MB. Wpisujemy żadaną wartość i kilkamy 'Set', zaznaczając uprzednio wybraną partycję/dysk.
Plik wymiamy najlepiej umieścić na szybkim dysku (partycji), którą uprzednio zdefragmentowaliśmy. Jeśli posiadamy tylko 1 dysk to zaleca się umieścić plik wymiany na partycji z zainstalowanym systemem Windows. Szybkość dysku najłatwiej jest zmierzyć programem SiSoft Sandra 2003 lub HDTach 2.61.
________________________________________
Optymalizacja zarządznia pamiecią poprzez ustawienia rejestru (XP/2000/2003)

Uruchamiamy Regedit i przechodzimy do gałęzi:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\ Control\SessionManager\Memory Management]
Tam możemy dodać bądź zmodyfikować następujące wartości typu DWORD:

ClearPageFileAtShutdown - jeśli ustawimy na 1 system będzie czyścił plik wymiany przy zamykaniu w celu płynniejszej pracy podczas następnej sesji. 0 - wyłączone. Zalecam ustawić na 1 (płynniejsza praca), chyba, że zależy Ci na szybkim zamykaniu systemu.

DisablePagingExecutive - jeśli ustawimy na 1 sterowniki i pliki wykonywalne nie będą cachowane na dysku tylko przechowywane na stałe w pamięci RAM. Przyspiesza to oczywiście korzystanie z tych zasobów, ale zapycha pamięć. Można spróbować włączyć tę opcję przy min. 256MB RAM, jednak ja zalecem dopiero przy 384, a najlepiej przy 512MB RAM i więcej.

LargeSystemCache - ustawienie analogiczne do 'Memory usage' (opisane powyżej).
1 = System Cache.
0 = Programs.

IoPageLockLimit - wartość ta określa max. ilość kilobajtów, które mogą zostać zarezerwowane na operacje we/wy. Kilkamy 'Modify' -> Decimal. Standardowe ustawienie to: 512 , zaś na większości konfiguracji (z 256 MB RAM i wiecej) zwiększenie tej wartości przynosi lepszą wydajność gł. systemu plików. Ja zalecam ustawienie 16384 dla 256 MB RAM. (Szczególnie ważne, gdy komputer uzywany jest jako serwer.)

SecondLevelDataCache - wartość ta określa wielkość pamięci podręcznej drugiego poziomu L2 Cache dostępnej dla systemu Windows.
Kilkamy 'Modify' -> Decimal. Np. dla procesorów Athlon K7 (Slot A) ilość L2 Cache = 512KB. Należy wtedy wpisać 512. Jeśli HAL sam nie potrafi wykryć wielkości L2, ustawa tę wartość na 256(KB).
Wyłączanie podsystemu POSIX
Usuwając z gałęzi:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SessionManager\SubSystems]
wpisy 'Optional' i 'Posix' możemy przyspieszyć ogólne działanie systemu poprzez wyłączenie podsystemu POSIX (Portable Operating System Interface). Pozwoli to zaoszczędzić nieco pamięci. Jednak zanim dokonamy tej zmiany musimy się upewnić, że żadna z naszych aplikacji nie korzysta z podsystemu POSIX (Programy napisane zgodnie z POSIX można przenosić pomiędzy różnymi systemami operacyjnymi; podsystem ten został zaczerpięnty z usług UNIXowych). W razie niepewności najlepiej zrobić backup (NTBackup) lub wyeksportować całą gałąź i dopiero usunąć te dwa wpisy. W razie problemów zawsze będziemy mogli powrócić do standardowego ustawienia.
AlwaysUnloadDLL - Explorer często cache'uje, kopiując do pamięci wiele plików DLL i pozostawia je tam przez dłuższy czas, co znacznie zmniejsza ilość dostępnej pamięci; pozwala jednak zaoszczędzić trochę czasu podczas uruchamiania tych samych aplikacji lub programów korzystających z tych samych bibliotek DLL. W razie niewielkiej dostępnej ilości pamięci operacyjnej RAM (128MB i poniżej) zalecane jest ustawienie w gałęzi:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer]
AlwaysUnloadDLL (wartość typu DWORD):
na '1' (explorer zawsze będzie usuwał z pamięci władowane wcześniej pliki DLL);
ewentualnie na '0' (explorer będzie zostawiał na jakiś czas władowane wcześniej pliki DLL)
Prefetching = szybsze startowanie aplikacji
Jeśli zależy Ci na szybszym startowaniu programów w Windows XP, możesz zoptymalizować funkcję prefetching za cenę ciut wolniejszego bootowania. Uruchom regedit i w gałęzi:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management\PrefetchParameters]
zmień poniższy klucz tak jak podano:
"EnablePrefetcher"= dword: 00000005 (5)
UWAGA: Po zaaplikowaniu powyższych tweaków należy zrestartować komputer, aby nowe ustawienia zostały uwzględnione przez system.

LUNA a wydajności (Windows XP/2003)
Dysponujesz słabyszym komputerem, masz mało RAMu, starszy procesor, a używasz okienek XP:
Przyspiesz system wyłączając zbędne fajerwerki graficzne. Klikamy prawym przyciskiem myszy na
'My Computer' -> Properties -> Advanced -> Performance i ustawiamy opcję 'Adjust for best performance' (Mój komputer -> Właściwości -> Zaawansowane -> Wydajność -> Dopasuj do najlepszej wydajności).
Możesz też oczywiście użyć opcji 'Custom' (Własne) i samemu wybrać, które opcje włączyć.
Im mniej zaznaczonych tym Windows XP/2003 będzie działał szybciej, ale i gorzej wyglądał. Sam musisz znaleźć kompromis pomiędzy wyglądem a wydajnością albo zdać się na automatyczne ustawienie:
'Let Windows choose the best...' (Niech system Windows sam...)

Optymalizacja systemu Windows XP programem Tweak XP
Nie lubisz szperać w różnych opcjach i rejestrze? Najlepiej jest wtedy posłużyć sie programem TweakXP.
Omówię jego najważniejsze i najbardziej istotne funkcje optymalizacyjne.
Download : [ Tweak XP ]
________________________________________
Memory Optimization - optymalizacja pamięci
W celu automatycznej optymalizacji RAMu kilkamy Optimize RAM. Nastąpi zwolnienie części używanej pamięci fizycznej.
'Clear the Clipboard' - czyści schowek Windows podczas optymalizacji RAMu.
'Force Windows to unload DLL's from memory' - czyszczenie DLL Cache, który jest aktualnie używany w pamięci.
'Let me specify how much memory to reorganize' - sami wybieramy ile pamięci zwolnić:
Wybieramy ile pamięci chcemy zwolnić (zalecane: połowa całej pamięci RAM) i kilkamy Optimize RAM.
Jeśli posiadasz wolną pamięć RAM, możesz przyspieszyć działanie systemu poprzez zwiększenie 'IoPageLockLimit' do 4096 Kb lub więcej, zależnie od posiadanej ilości RAMu:

4096 KB (dla 32MB i mniej RAM)
8192 KB (dla 32MB i więcej RAM)
16384 KB (dla 64MB i więcej RAM)
32768 KB (dla 128MB i więcej RAM)
65536 KB (dla 256MB i więcej RAM)

Komentarz: Tutaj zalecam zastosować się do powyższych wskazówek.
________________________________________
Harddisc Optimization - optymalizacja dysku twardego

'Clear pagefile (swapfile) on shutdown' - system czyści plik wymiamy (SwapFile) przy zamykaniu systemu, w celu lepszej wymiany danych w następnej sesji. Czas zamykania wzrośnie o kilkanaście sekund (zależnie od wielkości pamięci wirtualnej).
'Disable Windows File Protection' - Windows File Protection (WFP) to mechanizm chroniący pliki systemowe (gł. DLL) przed zamianą ich na niekompatybilne wersje.
Uwaga: Ta opcja dotyczy tylko skanowania plików i nie wyłącza całkowicie ochrony plików systemu Windows.
'Increase NTFS Performance by Disabling the Last Access Time Stamp' - przyspiesza działanie systemu plików NTFS (szczególnie przy dużej ilości katalogów).
'Enable boot defrag for faster booting' - pozwala na szybsze uruchamianie systemu poprzez defragmentację plików używanych przy boot'owaniu. Po zaznaczeniu tej opcji warto uruchomić defragmentator dysku, na którym zainstalowany jest Windows XP.

Komentarz: Tutaj polecam włączyć:
- Clear pagefile (swapfile) on shutdown
- Enable boot defrag
________________________________________
Core System Performance - optymalizacja rdzenia systemu

'Enable Core System Perf.' - w systemach z dużą ilością pamięci (min.512 MB) można zwiększyć szybkośc działania Windows poprzez zapobiegnianie cachowania głównych jego elementów na dysk.
'Optimize CPU/Memory usage for...' - Windows XP może przydzilić więcej czasu procesora na aplikacje (Applications) bądź usługi działajęce w tle (Background tasks), więcej pamięci zaś dla aplikacji (Applications) lub też na cachowanie systemu (System caching).

Komentarz: Tutaj najlepiej jest zaznaczyć:
- Optimize CPU/Memory usage for: Applications - jeśli nie jest to serwer.
Po ustawieniu wszystkich opcji kilkamy na 'Save Settings'.
▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬
     Forumeria.pl - Najlepsze forum w Polsce
▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Odpowiedz

[-]
Szybka odpowiedź

Disable AutoMedia embedding for this link.   MP3 Playlist

Weryfikacja przeciw botom
Zaznacz pole wyboru znajdujące się poniżej. Ten proces pozwala chronić forum przed botami spamującymi.

Użytkownicy przeglądający ten wątek:

1 gości