Witaj! Rejestracja

Formatowanie dysku twardego i dzielenie go na partycje oraz rozpoczęcie instalacji


Formatowanie dysku twardego i dzielenie go na partycje oraz rozpoczęcie instalacji systemu operacyjnego

1. Potrzebna nam będzie płyta CD instalacyjna Windows’a oraz dyskietka systemowa Windows’a.
a) Tworzenie dyskietki systemowej:
• Start / Panel sterowania / Dodaj/usuń Programy
• zakładka Dysk startowy
• Utwórz dysk
• wkładamy „czystą”, odbezpieczoną dyskietkę i na wszystkie pytania odpowiadamy tak bądź OK.
• po udanym utworzeniu dyskietki systemowej zamykamy okno Dodaj/usuń Programy oraz oknu Panel sterowania.
2. Resetujemy komputer.
• Start / Zamknij komputer / Zamknij
• po zamknięciu komputera wciskamy przycisk reset.
3. Konfigurujemy BIOS’a.
• przy ładowaniu komputera (wtedy kiedy liczony jest RAM, a na dole ekranu jest napisane „Press Del to enter setup.”) wciskamy przycisk Del na klawiaturze numerycznej lub przycisk Delete
• w BIOS’ie wchodzimy w „BIOS features setup”
• ustawiamy opcję „Boot sequence” klawiszami + i – na następującą: „A, C, SCSI”
• w zależności od wersji BIOS’a mogą być też trzy opcje do ustawienia: „Boot 1”, „Boot 2”, itd. – ustawiamy zgodnie z kolejnością w podpunkcie wyżej
• wychodzimy klawiszem Esc
• wybieramy opcję „Save & exit setup”, wpisujemy literkę „Y” i enter
• komputer zresetuje się samoczynnie.
4. Uruchamiamy z dyskietki systemowej.
• wkładamy dyskietkę do stacji dyskietek już podczas ładowania się komputera (zaraz po zresetowaniu)
• komputer nie uruchomi systemu Windows
• wyświetli się menu z którego wybieramy pozycję „Uruchomić komputer bez obsługi CD-ROM’u”.
5. Usuwanie partycji na dysku twardym.
• po znaku zachęty wpisujemy komendę A:\>fdisk.exe , aby uruchomić program FDisk
• program zapyta nas, czy chcemy włączyć obsługę dużych dysków – domyślnie wpisana jest literka „T” więc stukamy enter
• w programie mamy do wyboru cztery opcje; możemy wybrać opcję czwartą „Wyświetl informacje o partycjach”, aby dowiedzieć się o ilościach i typach partycji obecnie na dysku twardym – nie ma to jednak większego znaczenia, bo zaraz wszystko się pozmienia; wychodzimy do menu głównego klawiszem Esc
• wybieramy opcję trzecią „Usuń partycję lub logiczny dysk DOS”
• zaczynamy od podopcji trzeciej „Usuń logiczny dysk DOS z partycji rozszerzonej DOS”; wpisujemy litery dysków do usuwania (D, E...), potwierdzamy enterem, a na ostanie pytanie – czy na pewno – wpisujemy literkę „T” i enter
• następnie podopcja druga „Usuń rozszerzoną partycję DOS”; wpisujemy numerek dysku przy którym widnieje opis „EXT DOS” (o ile nie jest już wpisany), potwierdzamy enterem, a na ostanie pytanie – czy na pewno – wpisujemy literkę „T” i enter
• następnie podopcja pierwsza „Usuń podstawową partycję DOS”; wpisujemy numerek dysku przy którym widnieje opis „PRI DOS”, potwierdzamy enterem, a na ostanie pytanie – czy na pewno – wpisujemy literkę „T”
• teraz na dysku nie ma już żadnych partycji, a dane zawarte na dysku twardym są właściwie nie do odzyskania
• wychodzimy z programu klawiszem Esc po czym resetujemy komputer i uruchamiamy go z dyskietki jak poprzednio.
6. Tworzymy partycje na dysku twardym.
• uruchamiamy program Fdisk; obsługa dużych dysków – „T”
• wybieramy opcję pierwszą „Utwórz partycję DOS lub logiczny dysk DOS”
• wybieramy podopcję pierwszą „Utwórz podstawową partycję DOS”; program zapyta nam się „Czy użyć maksymalnego dozwolonego rozmiaru dla partycji podstawowej DOS i uczynić ją aktywną?” – jeśli chcemy mieć jedną partycję wpisujemy „T” i potwierdzamy enterem, jeśli natomiast chcemy mieć ich więcej wpisujemy „N” i potwierdzamy enterem; program zapyta nam się ile ma stanowić partycja podstawowa – podajemy w bajtach lub w procentach; wracamy Esc
• następnie wybieramy podopcję drugą „Utwórz rozszerzoną partycję DOS”; program zapyta nas ile ma stanowić rozszerzona partycja DOS – należy wpisać cały pozostały rozmiar dysku (powinien być wpisany automatycznie) w bajtach lub w procentach; jeżeli wpiszemy mniej niż pozostałe miejsce po odjęciu partycji podstawowej, to ta część dysku, która pozostanie nie będzie, ani używana, ani „widziana” przez system; program zakomunikuje nam następnie „Nie utworzono żadnych dysków logicznych. Wprowadź wartość” – teraz wpisujemy w bajtach lub w procentach ilość miejsca zajmowanego przez pierwszy dysk logiczny (jest to już procent partycji rozszerzonej, a nie całego dysku); potem wprowadzamy kolejne wartości tworząc kolejne dyski logiczne – najlepiej nie tworzyć za dużo partycji, ale należy wykorzystać całą powierzchnię partycji rozszerzonej DOS; wracamy Esc
• jeżeli jednak nie wykorzystaliśmy całej powierzchni partycji rozszerzonej DOS na dyski logiczne to możemy to zrobić wybierając podopcję trzecią „Utwórz logiczny dysk DOS na partycji rozszerzonej DOS”; postępujemy analogicznie do podpunktu powyżej.
7. Ustawiamy aktywną partycję.
• wybieramy opcję drugą „Ustaw aktywną partycję” poczym wpisujemy cyfrę partycji, która ma być aktywna i potwierdzamy enterem; obok partycji aktywnej pojawi się oznaczenie „A”
• w większości przypadków jako aktywną ustawia się partycję podstawową DOS PRI
• wychodzimy z programu Esc i resetujemy
8. Formatowanie dysku twardego.
• wpisujemy komendę A:\>format C:
• potwierdzamy wpisując literę „T” i wciskamy enter
• musimy sformatować każdy dysk z osobna (analogicznie A:\>format D:...)
• najlepiej ponownie zresetować, a potem dopiero przystąpić do instalacji systemu operacyjnego.
9. Rozpoczęcie instalacji systemu operacyjnego.
• uruchamiamy z dyskietki systemowej; wybieramy opcję „Uruchom komputer z obsługą CD-ROM’u”
• wkładamy płytę CD instalacyjną Windows’a do napędu
• program instalacyjny uruchamiamy komendą X:\setup.exe (gdzie X to litera napędu CD-ROM)
• aby dowiedzieć się jaką literę ma napęd CD-ROM możemy: sprawdzać każdą literę dysku po kolei (mało fachowe rozwiązanie), albo sprawdzać zawartość każdego dysku komendą „dir” (pokazuje zawartość dysku – płyta instalacyjna będzie zawierała katalog Win98 i plik setup.exe), albo policzyć który to będzie dysk (dla przykładu: C dla partycji podstawowej, D i E dla dysków logicznych na partycji rozszerzonej, a kolejnym dyskiem będzie dysk wirtualny utworzony przez dyskietkę systemową – F, więc CD-ROM otrzyma literę G)
• jeżeli mamy duży dysk twardy można też przed instalacją przekopiować katalog Win98 na twardy dysk i z niego uruchomić instalację; daje to pewne korzyści – instalacja przebiega trochę szybciej, późniejsze zmiany w systemie Windows (np. zmiana komponentów, lub instalacja nowej karty rozszerzeniowej) nie będą wymagały od nas płyty CD – wszystkie potrzebne pliki pobrane zostaną z katalogu na dysku twardym; uruchamiamy komputer z obsługą CD-ROM’u poczym wpisujemy komendę A:\>C: aby przejść na twardy dysk, potem C:\>md Win98 (tworzymy katalog), następnie C:\>xcopy X:\Win98 C:\Win98 /E (kopiujemy; gdzie X to litera napędy CD-ROM), następnie wpisujemy C:\Win98>setup.exe (musimy być w katalogu C:\Win98, jeśli nie – wpisujemy C:\Win98\setup.exe) i rozpoczynamy instalację
• postępujemy zgodnie z instrukcjami programu instalacyjnego.
Odpowiedz

[-]
Szybka odpowiedź

Disable AutoMedia embedding for this link.   MP3 Playlist

Weryfikacja przeciw botom
Zaznacz pole wyboru znajdujące się poniżej. Ten proces pozwala chronić forum przed botami spamującymi.

Użytkownicy przeglądający ten wątek:

1 gości