Witaj! Rejestracja

Bezpodstawne wzbogacenie


• Cel to przywrócenie równowagi majątkowej, która jest zachwiana na skutek nieusprawiedliwionego przesunięcia majątkowego – bez podstawy prawnej. Zbliża się funkcjonalnie do przepisów prawa rzeczowego ale to instytucja obligacyjna. Gdy spełnione są przesłanki z ustawy, to powstaje z mocy ustawy zobowiązanie z mocy ustawy między stronami, wierzycielem a dłużnikiem. Dla wierzyciela powstaje roszczenie.

• Bezpodstawne wzbogacenie uregulowane jest w Art.405 :
„Kto bez podstawy prawnej, uzyskał korzyść majątkową kosztem innej osoby,
obowiązany jest do wydania korzyści w naturze,
a gdyby to nie było możliwe, do zwrotu jej wartości."
Są tu przesłanki i jednocześnie treść (wydanie korzyści ...) bezpodstawnego wzbogacenia :
1) przesunięcie majątkowe między majątkami dwóch osób :
a) wzbogacenie jednej osoby,
b) zubożenie drugiej osoby.
c) Między wzbogaceniem a zubożeniem musi nastąpić taki związek, że
wzbogacenie następuje kosztem wzbogacenia innej osoby.
2) przesunięcie majątkowe ma nastąpić bez podstawy prawnej.

Ad.1)
Jakaś wartość przechodzi z majątku jednej osoby do drugiej. Jest transfer korzyści.
a) po jednej ze stron jest wzbogacenie - to uzyskanie korzyści. Musi mieć charakter majątkowy
Może polegać przede wszystkim na nabyciu jakiegoś prawa mającego wartość majątkową np. prawo własności.
Uzyskanie korzyści to też zaoszczędzenie wydatków (ktoś miał zapłacić dług, a dług został zapłacony przez osobę trzecią, więc zmniejsza się jego wartość pasywów).
Uzyskanie korzyści to też uniknięcie straty - zubożony przyjmuje na siebie stratę względem wzbogaconego.
Uzyskaniem korzyści jest też korzystanie z usług drugiej osoby, mających wartość majątkową, które zostały świadczone nie bezinteresownie.

Są 2 kategorie wzbogacenia:
 zwiększenie aktywów majątku – lucrum emergens
 zmniejszenie pasywów majątku – damnum cessans
To wzbogacenie to przeciwieństwo szkody.

Przyczyny przesunięcia - wzbogacenie nastąpiło wskutek:
a) działania zubożonego
np. stawia budynek ze swoich materiałów na cudzym gruncie (superficies solo cedit);
nienależne świadczenie np. zubożony dobrowolnie spełnia świadczenie nie wiedząc, że
jest nienależne, bo spełnia je na podstawie umowy o której nie wie, że jest nieważna.
b) działanie wzbogaconego
Może być umyślne np. złodziej – wzbogaca się własnymi siłami; albo nieumyślne np.
pomyłkowo – użycie cudzej rzeczy;
c) działanie osoby trzeciej
np. pomyłka banku i przelew pieniędzy zamiast na osobę A to na osobę B;
d) działanie sił przyrody
np. przymulenie (prąd rzeki odrywa część gruntu i przenosi na drugą stronę).To TYLKO CZESC MATERIALU, CAŁOŚĆ DOSTĘPNA DO ŚCIĄGNIĘCIA PO ZALOGOWANIU LUB REJESTRACJI


.doc   Bezpodstawne wzbogacenie.doc (Rozmiar: 78.5 KB / Pobrań: 68)
▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬
     Forumeria.pl - Najlepsze forum w Polsce
▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Odpowiedz

[-]
Szybka odpowiedź

Disable AutoMedia embedding for this link.   MP3 Playlist

Weryfikacja przeciw botom
Zaznacz pole wyboru znajdujące się poniżej. Ten proces pozwala chronić forum przed botami spamującymi.

Użytkownicy przeglądający ten wątek:

1 gości